Legevakt: 116 117 - Porsgrunn Kommune

Comments

Transcription

Legevakt: 116 117 - Porsgrunn Kommune
En legevakt for alle
– men ikke for alt!
Legevakt: 116 117
Nødtelefon: 113
Sammen om Porsgrunn
Telefon til legevakt: 116 117 – nytt felles legevaktnummer fra
01.09.15, samme nummer uansett hvor du oppholder deg i Norge.
LEGEVAKTA ELLER FASTLEGEN
MULIG VENTETID PÅ LEGEVAKTA
Fastlegen din tar i mot deg for øyeblikkelig
hjelp (når din helsetilstand krever det) i
vanlig åpningstid fra kl. 08.00 til kl. 15.00.
Legevakta har ikke lege i den perioden, men
har sykepleier hele døgnet.
Det vil ofte bli noe ventetid på legevakta. Det
skyldes at på­gangen varierer og at vi alltid
må hjelpe de sykeste først. Noen ganger blir
også legen kalt ut til akutte hendelser. Hvis
du må vente, er det altså fordi vi priori​terer
andre som kanskje er i livsfare.
HVA BØR DU HUSKE FØR DU HENVENDER
DEG TIL LEGEVAKTA?
HVA KOSTER DET?
Du må oppgi navn, adresse, person­nummer og
hvem du har som fastlege. Dessuten bør du
informere om andre sykdommer. Ta med liste
over faste medisiner når du kommer.
Egenandel må betales etter faste takster.
Barn under 16 år, personer med frikort og
kvinner med svangerskapsproblemer slipper
å betale egenandel. Materiell, medisiner og
enkelte prøver betales i tillegg.
HVOR ER VI?
Porsgrunn legevakt ligger på syke­huset i Porsgrunn, Aallsgate 41, 3922 Porsgrunn
Hvordan prioriterer vi på legevakta:
Øyeblikkelig
hjelp
Haster
Livstruende tilstand/skade som
ikke kan vente.
Skade eller tilstand som gir store plager.
Pasienten skal hjelpes så fort som mulig.
Mindre alvorlige skader eller tilstander som
Kan vente
kan behandles når det er ledig kapasitet.
Bruk fortrinnsvis fastlegen. Trenger du råd for håndtering av situasjonen
er du velkommen til å ta kontakt.
Nytt, felles legevaktnummer for hele landet: 116 117
RING FØRST!
Vi ber deg ringe først. Noen ganger vil vi kunne
hjelpe deg med råd i telefonen så du slipper å
reise til lege­vakten. Telefonrådgivning er gratis.
Dersom syke­pleieren vurderer det slik at du trenger
legekonsultasjon, får du beskjed om når du kan komme
slik at det blir minst mulig ventetid.