01 Partiene i Hammer Turn

Comments

Transcription

01 Partiene i Hammer Turn
Partiene
Generelt: 1 treningstime = ca. 55 min.
1 semester = Halvår
Påmeldingen er for alle partier bindende fra 2. treningsdag og treningskontigenten forfaller i sin
helhet.
Foreldre og Barn
Aldersgruppe
Treninger pr. uke
Semester varighet
Treningstid
2 – 3 år
1
14 ganger
55 min.
Beskrivelse av partiet:
Dette er et aktivitetstilbud der både fysisk og psykisk samspill mellom foreldre og barn spiller
inn. Dette er de minste barnas første møte med turning - og vi legger derfor vekt på at barna skal bli
fortrolige med omgivelsene og noen av apparatene. Aktivitetene er lystbetonte, og gjennom
sangleker, stasjonstrening og hinderløype øver vi balanse, spenst, rytme og koordinasjon. Vi bruker
kjente og mindre kjente barnesanger med bevegelser til som gjør at både små og store bruker
muskler som ikke brukes til vanlig. Det spesielle med foreldre og barn er at barna har hver sin
turninstruktør. Og siden de viktigste apparatene vi turner på er foreldrene, er det ikke fritt for at
disse også er litt slitne etter endt økt. Til gjengjeld hjelper dette til å utvikle noe svært sentralt;
nemlig samspillet mellom barna og foreldrene. Ved å kombinere gymnastikkens grunnelementer
med lek, ønsker vi å gi et godt utgangspunkt for allsidig bevegelsestrening og stimulere utviklingen
av grovmotorikken. Det lages et oppvisningsprogram til vår- og juleturnparadene.
Nøster
Aldersgruppe
Treninger pr. uke
Semester varighet
Treningstid
4 – 5 år
1
14 ganger
55 min.
Beskrivelse av partiet:
Dette partiet turner etter ”gymlek” konseptet. Det er en gjeng med gutter og jenter som leker,
turner i apparater, danser til musikk og utforsker hinderløyper. Vi kombinerer gymnastikkens
grunnelementer med lek for å gi et godt utgangspunkt for allsidig grunn- og bevegelsestrening.
Barna videreutvikler grovmotorikken med å gå, løpe, hoppe, balansere, rulle, klatre, henge,
kaste/fange, etc. Viktigheten av samarbeid er også et sentralt element i det hele. Det lages et
oppvisningsprogram til vår- og juleturnparadene.
- SUNNERE, GLADERE, FRISKERE
1
Januar 2015
Turn Jenter
Turn og Lek Jenter 6 -8 år
Aldersgruppe
Treninger pr. uke
Semester varighet
Treningstid
6-8 år
1
14 ganger
55 min.
Beskrivelse av partiet:
Dette er den ”motoriske gullalder” der barn lettest tilegner seg ferdigheter. Det stimuleres til
idrettsaktivitet i en grovkoordinert form som legger grunnlaget for en livslang idrettsinteresse.
Partiet følger Idrettens Grunnstige der barna øver basiselementer fra turn.
Det fokuseres på fiksering, balanse, spenst, styrke, smidighet, rytme og koordinasjon for å kunne
mestre teknikkene som turn krever. Det blir også lagt vekt på oppvarming og uttøyning. På vår- og
juleturnparadene viser de hva de har lært.
Turnaktiviteter jenter 6 – 8 år videregående
Aldersgruppe
Treninger pr. uke
Semester varighet
Treningstid
6-8 år
1
14 ganger
85 min.
Beskrivelse av partiet:
Som beskrevet under partiet ” Turn og Lek Jenter 6 -8 år” jobbes det her videre med Idrettens
Grunnstige. Hoveddelen av treningen for dette partiet foregår i ulike turnapparater som matte, bom
og hopp.
- SUNNERE, GLADERE, FRISKERE
2
Januar 2015
Apparatturn jenter (lukket parti)
Aldersgruppe
Treninger pr. uke
Semester varighet
Treningstid
6-11 år
2
Aug-des/jan-juni
4 timer
Beskrivelse av partiet:
Dette er et lukket parti – ta kontakt med Hammer Turn – [email protected]
Overgang til lukkede partier skjer utfra antall ledige plasser og gymnastens kvalifikasjoner.
Dette er jenter som trener 2-3 ganger pr. uke i 4 forskjellige apparater: Bom , skranke, hopp og
frittstående. Utøverne tilnærmer seg oppvisninger og konkurranser, både internt i klubben og
eksternt, i forhold til alder og ferdighet. De deltar også på vår- og juleturnparaden.



Rekruttering skjer i første rekke fra Hammer Turn 6-8 videregående partier og fra ”åpne” dager
Ansvarlig for rekruttering er hovedtrener Aspirant- og Konkurranseturn og hovedtrener
Apparatturn
Gymnastene deles inn i 2 grupper
o Gruppe 1: Trener 2 ganger i uken
o Gruppe 2: Får tilbud om en tredje treningsdag sammen med Aspirant og
Konkurranseturn. Overgang skjer i samråd med hovedtrenere for
Apparatturn og Aspirant- og Konkurranseturn
På lukkede partier kreves det ekstra av gymnasten. Les mer om dette under "Retningslinjer for
gymnaster på lukkede partier".
Aspirant- og konkurranseturn jenter (lukket parti)
Aldersgruppe
Treninger pr. uke
7-16 år
3 –4
- SUNNERE, GLADERE, FRISKERE
3
Januar 2015
Semester varighet
Treningstid
Aug-des/jan-juni
2–3 t. pr.trening
Beskrivelse av partiet:
Dette er et lukket parti – ta kontakt med Hammer Turn – [email protected]
Overgang til lukkede partier skjer utfra antall ledige plasser og gymnastens kvaliteter.


Rekruttering skjer i første rekke fra apparatturn
Ansvarlig for rekruttering er hovedtrener på aspirant- og konkurranseturn.
Dette er et satsingsparti for målbevisste og ivrige jenter som trives med turn. De trener 3-4 ganger i
uka og deltar i konkurranser i 4 apparater: Bom, skranke, hopp og frittstående. Jentene deltar bl.a. i
kretskonkurranser, nasjonale konkurranser, Norges-cup og evt. andre konkurranser basert på alder,
nivå og evntuelle andre retningslinjer fra Norges Gymnastikk og Turnforbund. De har oppvisning på
vår- og juleturnparaden.
Det er en målsetting å gjennomføre minimum en årlig treningsleir/-samling.
På lukkede partier kreves det ekstra innsats av gymnasten. Les mer om dette under "Retningslinjer
for gymnaster på lukkede partier".
Turn Gutter
Turn og Lek Gutter 6 – 8 år
Aldersgruppe
Treninger pr. uke
Semester varighet
Treningstid
6-8 år
1
14 ganger
55 min.
Beskrivelse av partiet:
Dette er den ”motoriske gullalder” der barn lettest tilegner seg ferdigheter. Det stimuleres til
idrettsaktivitet i en grovkoordinert form som legger grunnlaget for en livslang idrettsinteresse.
Partiet følger Idrettens Grunnstige der barna øver basiselementer fra turn.
Det fokuseres på fiksering, balanse, spenst, styrke, smidighet, rytme og koordinasjon for å k unne
mestre teknikkene som turn krever. Det blir også lagt vekt på oppvarming og uttøyning. På vår- og
juleturnparadene viser de hva de har lært.
- SUNNERE, GLADERE, FRISKERE
4
Januar 2015
Apparatturn gutter (lukket parti)
Aldersgruppe
Treninger pr. uke
Semester varighet
Treningstid
6-12 år
3 ganger
Aug-des/jan-juni
2– 3 t. pr. trening
Beskrivelse av partiet:
Dette er et lukket parti – ta kontakt med Hammer Turn – [email protected]
Overgang til lukkede partier skjer ut fra antall ledige plasser og gymnastens kvalifikasjoner.


Rekruttering skjer i første rekke fra videregående partier
Ansvarlig for rekruttering er hovedtrener Aspirant- og Konkurranseturn gutter
Dette er et satsingsparti for målbevisste og ivrige gutter som trives med turn. De trener 2-3 ganger i
uken og kan delta i konkurranser. Skranke, hopp, frittstående, ringer, svingstang og bøylehest.
Guttene deltar i kretskonkurranser og LUM konkurranser og evt. andre konkurranser basert på
alder, nivå og eventuelle andre retningslinjer fra Norges Gymnastikk og Turnforbund. De har
oppvisning på vår- og juleturnparaden.
På lukkede partier kreves det ekstra innsats av gymnasten. Les mer om dette under "Retningslinjer
for gymnaster på lukkede partier".
- SUNNERE, GLADERE, FRISKERE
5
Januar 2015
Aspirant og konkurranseturn gutter (lukket parti)
Aldersgruppe
Treninger pr. uke
Semester varighet
Treningstid
7-16 år
4-5 ganger
Aug-des/jan-juni
2– 4 t. pr. trening
Beskrivelse av partiet:
Dette er et lukket parti – ta kontakt med Hammer Turn – [email protected]
Overgang til lukkede partier skjer ut fra antall ledige plasser og gymnastens kvalifikasjoner.


Rekruttering skjer i første rekke fra Apparatturn gutter
Ansvarlig for rekruttering er hovedtrener Aspirant- og Konkurranseturn gutter
Dette er et satsingsparti for målbevisste og ivrige gutter som trives med turn. De trener 4-5 ganger i
uken og deltar i konkurranser i 6 apparater: Skranke, hopp, frittstående, ringer, svingstang og
bøylehest. Guttene deltar bl.a. i kretskonkurranser, nasjonale konkurranser, Norges-cup, LUM
konkurranser og evt. andre konkurranser basert på alder, nivå og evntuelle andre retningslinjer fra
Norges Gymnastikk og Turnforbund. De har oppvisning på vår- og juleturnparaden.
Hammer Turn har som målsetting å gjennomføre minimum en årlig treningsleir/-samling for denne
gruppen.
På lukkede partier kreves det ekstra innsats av gymnasten. Les mer om dette under "Retningslinjer
for gymnaster på lukkede partier".
Blandede partier ( gutter/ jenter)
Turnaktiviteter gutter / jenter 9 – 11 år
Aldersgruppe
Treninger pr. uke
Semester varighet
Treningstid
9-11 år
1
14 ganger
85 min.
- SUNNERE, GLADERE, FRISKERE
6
Januar 2015
Beskrivelse av partiet:
Det å få et allsidig bevegelsesgrunnlag i ung alder kan legge grunnlaget for en livslang
idrettsinteresse. På dette partiet øver barna basiselementer fra turn etter Idrettens Grunnstige. Det
trenes mye i turnapparater for å få kroppsbeherskelse og for å bli sterke og smidige. Timen avsluttes
med styrke og uttøyningsdel. Gruppen har i tillegg også stort fokus på trivsel og prioriterer
teamfølelse og sosiale aktiviteter. På vår- og juleturnparaden viser de hva de har lært.
Turnaktiviteter gutter / jenter 12 – 16 år
Aldersgruppe
Treninger pr. uke
Semester varighet
Treningstid
12-16 år
1
14 ganger
115 min.
Beskrivelse av partiet:
Dette partiet jobber etter SALTO sine grunnideér.
Det som kan kjennetegne denne aldersgruppen er noe dårligere koordinasjon og bevegelseskontroll
grunnet pubertet og hormonforandringer. Ungdommer som tidligere behersket en aktivitet kan nå
føle at armer og ben er ”litt i veien”. Vi vektlegger derfor at ungdommen utvikler et positivt forhold
til sin egen kropp og tilrettelegger derfor våre aktiviteter til dette gjennom fokus på allsidighet og
lek. Det trenes mye i turnapparater for å få kroppsbeherskelse og for å bli sterke og smidige. Timen
avsluttes med styrke og uttøyningsdel. Gruppen har i tillegg også stort fokus på trivsel og prioriterer
teamfølelse og sosiale aktiviteter. På vår- og juleturnparaden viser de hva de har lært.
Troppsturn
Aldersgruppe
Treninger pr. uke
Semester varighet
Treningstid
8-15 år
1/2
Aug-des/jan-juni
85/140 min.
Beskrivelse av partiet:
Har du turnet litt før eller er litt spenstig og har lyst til å prøve tropp?
Dette partiet trener etter Troppsreglementet og har basis grunntrening i tillegg til trampett og
tumbling. De deltar på vår- og juleturnparaden og kanskje i konkurranser på sikt.
- SUNNERE, GLADERE, FRISKERE
7
Januar 2015
RG (Rytmisk Gymnastikk )
RG 6 – 8 år
Aldersgruppe
Treninger pr. uke
Semester varighet
Treningstid
6 - 8 år
1
14 ganger
55 min.
Beskrivelse av partiet:
På RG åpent parti er det lek relatert til RG. Her lærer jentene det absolutt grunnleggende. De tøyer
spagat og lærer litt redskapsteknikk og kroppsbeherskelse. De øver øver bl.a. på rulle, slå hjul og å gå
i bro.
RG 9-11 år
Aldersgruppe
Treninger pr. uke
Semester varighet
Treningstid
9-11 år
1
14 ganger
55 min.
Beskrivelse av partiet:
Her lærer jentene det absolutt grunnleggende innen RG. De tøyer spagat, lærer redskapsteknikk og
kroppsbeherskelse. De jobber med styrke, spenst og rytme, koordinasjon og koreografi. De lærer
grunnleggende ferdigheter innen klassisk ballett, øver på å slå hjul på to hender- og på en hånd, og å
gå i bro.
Jentene øver inn oppvisningsprogram til vår- og juleturnparaden.
RG 9 – 11 år videregående
Aldersgruppe
Treninger pr. uke
Semester varighet
Treningstid
9-11 år
2
14 ganger
55/115 min
- SUNNERE, GLADERE, FRISKERE
8
Januar 2015
Beskrivelse av partiet:
På RG videregående parti går gymnaster som trenger litt større utfordringer i RG. De jobber med
styrke, spenst, rytme, koordinasjon, koreografi, utholdenhet og grunnleggende ferdigheter innen
klassisk ballett. Her vektlegges redskapsteknikk på et noe høyere plan enn på de andre åpne
partiene.
Jentene øver inn oppvisningsprogram til vår- og juleturnparaden.
RG Minirekrutter (lukket parti)
Aldersgruppe
Treninger pr. uke
Semester varighet
Treningstid
6-11 år
2-3
Aug-des/jan-juni
2 t. pr. trening
Beskrivelse av partiet:
Dette er et lukket parti – ta kontakt med Hammer Turn – [email protected]
Overgang til lukkede partier skjer ut fra antall ledige plasser og gymnastens kvaliteter.



Rekruttering skjer i første rekke fra åpen rekrutteringsdag
Ansvarlig for rekruttering er hovedtrener RG
Inndeling etter alder og nivå.
På lukkede partier kreves det ekstra av gymnasten. Les mer om dette under "Retningslinjer for
gymnaster på lukkede partier".
RG Rekrutter (lukket parti)
Aldersgruppe
Treninger pr. uke
Semester varighet
Treningstid
11-14 år
4
Aug-des/jan-juni
2,5 t. pr.trening
- SUNNERE, GLADERE, FRISKERE
9
Januar 2015
Beskrivelse av partiet:
Dette er et lukket parti – ta kontakt med Hammer Turn – [email protected]
Overgang til lukkede partier skjer utfra antall ledige plasser og gymnastens kvaliteter.
Deles inn i 2-kamp, 3- kamp og 4- kamp (kamp = frittstående + redskap)
2-kamp
◦ Først og fremst for de som satser videre til nasjonal klasse
◦ Også for de som trenger å ”modnes” litt før de går videre til internasjonal klasse
3-kamp og 4-kamp
◦ Aldersbestemt og man satser mot deltagelse i internasjonal klasse
På lukkede partier kreves det ekstra av gymnasten. Les mer om dette under "Retningslinjer for
gymnaster på lukkede partier".
Junior Nasjonal og Internasjonal (lukket parti)
Aldersgruppe
Treninger pr. uke
Semester varighet
Treningstid
13-16 år
4-5
Aug-des/jan-juni
3 t. pr. trening
Beskrivelse av partiet:
Dette er et lukket parti – ta kontakt med Hammer Turn – [email protected]
Overgang til lukkede partier skjer utfra antall ledige plasser og gymnastens kvaliteter.
Junior Nasjonal konkurrerer kun i Norge
På lukkede partier kreves det ekstra av gymnasten. Les mer om dette under "Retningslinjer for
gymnaster på lukkede partier".
RG Senior Nasjonal og Internasjonal (lukket parti)
Aldersgruppe
Treninger pr. uke
16 +
4-5
- SUNNERE, GLADERE, FRISKERE
10
Januar 2015
Semester varighet
Treningstid
Aug-des/jan-juni
3 t. pr. trening
Beskrivelse av partiet:
Dette er et lukket parti – ta kontakt med Hammer Turn – [email protected]
Overgang til lukkede partier skjer ut fra antall ledige plasser og gymnastens kvaliteter.
Dette partiet har som mål å beholde eldre gymnaster som ønsker å trene mot de samme målene
som Junior klassene.
På lukkede partier kreves det ekstra av gymnasten. Les mer om dette under "Retningslinjer for
gymnaster på lukkede partier".
RG Tropp (lukket parti)
Aldersgruppe
Treninger pr. uke
Semester varighet
Treningstid
14-18 år
2
Aug-des/jan-juni
2 t. pr. trening
Beskrivelse av partiet:
Dette er et lukket parti – ta kontakt med Hammer Turn – [email protected]
Overgang til lukkede partier skjer ut fra antall ledige plasser og gymnastens kvaliteter.
Målet er 6 jenter per gruppe
◦ Består av 5 gymnaster (junior og senior) + en reserve
Internasjonalt reglement benyttes
Mini tropp med 2-3 gymnaster
◦ Konkurrerer kun i Norge
◦ Tilbud til de som ikke ønsker å satse helt på topp
◦ Nasjonalt reglement benyttes, men inneholder også elementer fra internasjonalt reglement
På lukkede partier kreves det ekstra av gymnasten. Les mer om dette under "Retningslinjer for
gymnaster på lukkede partier".
- SUNNERE, GLADERE, FRISKERE
11
Januar 2015
Tilbud for voksne
Damer
Aldersgruppe
Treninger pr. uke
Semester varighet
Treningstid
30+
1
Aug-des/jan-juni
55 min.
Beskrivelse av partiet:
Her er damer med rytme og spenst! Vi trener aerobic og lager oppvisningsprogrammer. Vi deltar på
stevner i inn– og utland. Vi legger stor vekt på det sosiale miljøet, og vi har minst én festlig
sammenkomst i semesteret med god mat, drikke, allsang, taler og dans. Vi storkoser oss på trening
og vi er i god form.
Pilates
Aldersgruppe
Treninger pr. uke
Semester varighet
Treningstid
16+
1-2
Aug-des/jan-mai
55 min.
Beskrivelse av partiet:
Pilates handler om konsentrasjon, pusteteknikk, muskelforlengning, utholdenhet, avspenning og
balanse. Det kombinerer yoga, stram opp og stretch. Pilates passer for alle, og øvelsene
gjennomføres i myke langsomme bevegelser. Dette er mirakeltreningen som er effektiv, gir
overskudd og økt velvære.
Gründeren Joseph Pilates utviklet over 500 øvelser for å gi utøveren et stabilt og sterkt utgangspunkt
for å mestre all bevegelse og han sa: "Etter 10 ganger vil du merke stor forskjell, etter 20 ganger vil
du se stor forskjell, etter 30 ganger har du fått en ny kropp"
Trening for menn
Aldersgruppe
30+
- SUNNERE, GLADERE, FRISKERE
12
Januar 2015
Treninger pr. uke
Semester varighet
Treningstid
2
Aug-des/jan-juni
1 time
Beskrivelse av partiet:
Vi er en gjeng spreke menn med mål om å holde kroppen i form og riktig matchvekt med allsidig
trening. Vi prioriterer ballaktiviteter som inne-bandy, five-a-side fotball, volleyball og annet som er
morsomt. Vi legger også mye vekt på riktig oppvarming. Kom igjen gutter, hos oss er det mye moro!
Basisturn - grunntrening for andre idretter (alle aldersgrupper)
Passer for
Antall partier
Treninger pr. uke
Semester varighet
Treningstid
Lag /foreninger
På forespørsel
På forespørsel
Aug-des/jan-juni
Etter ønske
Ta kontakt med Hammer Turn – [email protected]
Beskrivelse av partiet:
Vi kombinerer gymnastikkens grunnelementer med lek for å gi et godt utgangspunkt for allsidig
grunn- og bevegelsestrening. Grovmotorikken videreutvikles med å gå, løpe, hoppe, balansere, rulle,
klatre, henge, kaste/fange, etc. Det jobbes etter Idrettens Grunnstige der det fokuseres på balanse,
spenst, styrke, fiksering, smidighet, rytme og koordinasjon. Det bli r også lagt vekt på oppvarming og
uttøyning.
Tilpasning; Vi vil forsøke å tilpasse treningene i henhold til målsetning, alderssammensetning og
generelle behov.
Forsikring av Hammer Turns medlemmer
Hammer Turns medlemmer er forsikret under NGTFs kollektive ulykkesforsikring hos Protector
Forsikring ASA. Dette gjelder for medlemmer fra og med 13 år (og utøvere under 13 år som har
gyldig konkurranselisens). Den kollektive ulykkesforsikringen gjelder behandlingsutgifter av skader
som har oppstått under trening, oppvisning eller konkurranse som er arrangert av NGTF, av NGTFs
- SUNNERE, GLADERE, FRISKERE
13
Januar 2015
medlemsklubber eller en turnkrets. Forsikringen gjelder også på vei til og fra trening. Forsikringen
gjelder alle som er medlem av klubben når medlemskontigent er betalt.
Idrettsforsikring for barn under 13 år
Medlemmer under 13 år er forsikret via Norges Idrettsforbund/Olympiske Komité’s Kollektive
Barneforsikring i forsikringsselskapet IF.
- SUNNERE, GLADERE, FRISKERE
14
Januar 2015