1531517

Comments

Transcription

1531517
P R O DUK TSP ESI FI K AS J O N
Produktark Salto søyle grunn; versjon 1
Front
Bakside
Saltosøyle grunn
Variant 80 mm
Produktinformasjon
Saltosøylen er en frittstående søyle utviklet til å passe alle
Søylen har et nøytralt og stramt design som passer inn i de
Saltobokser med eller uten brakett. Den leveres ferdig
fleste omgivelser. Den er produsert i aluminium og
forberedt til montering på en side. Ønsker en dobbeltsøyle
pulverlakkert i en nøytral gråfarge RAL 9006.
plassert mellom to parkeringsplasser følger det med en
Fotplaten skrus til et fast underlag eller fundament med fire
monteringsmal som gjør montering på begge sider mulig.
M12 gjengebolter, CC bredde 214mm og dybde 95mm.
Lader som festes på baksiden festes da med muttere og
Salto leverer betongfundament som har samme CCmål som
skiver. Kan leveres med ensidig eller tosidig tak, og lys i
festepunkter i fotplaten. Ladesøylen tilkobles evt.
toppen (under taket) hvis det er ønskelig. Alle komponenter
viderekobles i ladestasjonen og tilkoblingsklemmer er:
og bestanddeler avladesøylen er konstruert og produsert for
3 x 6 mm2. Skjult kabelføring opp gjennom stolpen.
å tåle nordisk klima, lave temperaturer, vann, snø og is.
Se separat dataark på selve ladestasjonen for ytterligere
informasjon.
Produktet
Modell: Saltosøyle grunn
Vekt:
ca 2,3 kg
Materiale:
Aluminium (fotplate i syrefast stål)
Overflatebehandling:
Pulverlakkert , farge: “Anodic Natura”
Mål HxBxD:
1630x 280 x 80 mm
Salto Ladestasjoner AS
Hoffsveien 40
0275 Oslo
tel: 23 29 40 20
[email protected]
www.salto.no
Ark 1 / 3 | Salto Søyle Grunn
Den norske produsenten Moss Jern og Stanseindustri
produserer denne søylen for Salto i henhold til
NEK/EN/IEC standarden 61851-1:2010.
Produktet har følgende funksjoner og tekniske data:
P R O DUK TSP ESI FI K AS J O N
Produktark Salto søyle grunn; versjon 1
Installasjon
Kabelinngang: I sokkelplate kabelåpning tilpasset
Montering: for ensidig ladestasjon:
Montering for dobbel ladestasjon:
6mm2 (egentilpasning for 10mm2)
Lader festes til angitte gjengehylser på stolpe med med
syrefaste M6 skruer ( skruer ikke inkludert)
Søyle en kun forberedt for ensidig montasje, men
monteringsmal følger med i pakken og man kan fint
montere en lader på baksiden med muttere og skiver.
Jordingskabel: Jordingskabel følger med og skal monteres på begge
deksler ( se monteringsveiledning)
Drift/bruk/vedlikehold
Beskyttelsesklasse: I, Skal tilkobles beskyttelsesjord (PE)
III, (produktet beskytter kun seg selv mot overspenninger)
Beskyttelsesgrad:
Kabinettet er IP 22
Modulbasert oppbygning:
Alle komponenter kan enkelt byttes ut ved evt. vedlikehold
Produktgaranti:
5 år fra kjøpsdato (komponenter utsatt for unormal slitasje dekkes ikke av garantien)
1627
83,30
Bestillingsinformasjon
Elnummer
1531517
Varebeskrivelse Saltosøyle Grunn H 1610mm AL
Pakkedimensjon 170 x320 x1680mm
Pakken inkluderer
280
152
Salto Ladestasjoner AS
Hoffsveien 40
0275 Oslo
tel: 23 29 40 20
[email protected]
www.salto.no
1 stk. søyle, skruer, jordingskabel
monteringsveiledning
Ark 2 / 3 | Salto søyle Grunn
Overspenning:
S A LTOB O K S TI L B EH Ø R
Produktark Saltosøyle tilbehør; versjon 1
Tilhørende produkter
Tak til søyle:
Tak som beskytter mot regn og sne
LED lys til søyle:
LED lyslist som gjør stasjonen synlig
Fundament:
Fundament for nedgraving tilpasset Saltosøylen
Saltoboks: Ladepluggholder for veggmontering på siden av ladestasjon
RFID brakett:
RFID brakett for å låse
Mode-3 kabel Kabel for biler med Type -1 uttak i bilen
LED Lyslist
Betongfundament
Taket som passer til søylen kan enten fåes
Med LED lyslist vlir ladestasjonen mer synlig
Fundamentet er utfiklet med CCmål for å
ensidig eller tosidig. Den beskytter mot regn
i mørket og lyset fungerer som et orienter-
passer alle våre stolper/søyler. Det er tungt og
og snø og vi anbefaler tak til søylene for å
ingslys.
gir god stabilitet. Det er et nedgravings-fun-
minke slitasjen på selve ladesasjonen.
dament hvor ønsket dekke plasseres mellom
stolpe og fundament.
Saltoboks Ladestasjon
RFID brakett
Mode -3 kabel
Søylen er ment for plassering av en eller to
Skal ladestasjonen skjermes for uatorisert
For å få tilgang til ladestasjoner med Type-2
Saltobokser. Saltoboksene kommer i hele
bruk, kan en brakett med RFID-leser være
uttak må man ha en Mode-3 ladekabel
12 forskjellige utgaver avhengig av hvilket
en god løsning. Med braketten følger 5
som passer til bilen på den ene siden og
behov man har. For å finne riktig variant gå
programmerte ladekort (flere kan legges
ladestasjonen på den andre. Denne kabelen
inn på www.salto.no eller ta kontakt med
til). Braketten leveres også kun som kabel-
kan benyttes på alle halvoffentlige/offentlige
oss.
opphengsbrakett (uten RFID system).
ladestasjoner.
Salto Ladestasjoner AS
Hoffsveien 40
0275 Oslo
tel: 23 29 40 20
[email protected]
www.salto.no
Ark 3/ 3 | Tilbehør
Tak