LÆRINGSMÅL - Ålesund kommune

Comments

Transcription

LÆRINGSMÅL - Ålesund kommune
LÆRINGSMÅL
Uke: 34 og 35
Norsk
Matte
Multi 7a s. 6-17
Parallellbok s. 4-17
Oppgavebok s. 4-8
Navn:
Språkboka::
Jeg kan finne spor etter forfatteren.
Jeg kan å sammenligne to ting/ to tekster.
Jeg kan å velge lærestrategi med utgangspunkt i hvilken oppgave eller tekst jeg skal jobbe med.
Leseboka/ litteratur.
Jeg vet hva litterære virkemidler er betyr og jeg kan å finne litterære virkemidler i ulike tekster.
- Språkbilder- gjentagelser- frampek- zooming
Jeg kan lese store tall som f.eks 5 987 654.
Jeg kan teknikker for å regne med store tall, f.eks 20* 300 000= 6 000 000.
Jeg kan addere og subtrahere med negative tall, f.eks -7+22= 15.
Jeg vet at vi bruker parenteser for å vise at noen tall hører sammen, et typisk regnestykke med parantes:
40-(15+12)= 40-(27)=40-27=13.
Engelsk
Learning aim:
- Learn the new words by heart
- Learn to write the new words and use it in sentences
- Give facts about some of the English speaking counries around the world
- Describe some extreme sports in New Zealand
KRLE
Uke 34: Jeg vet at Platon mente at vi lærer best når vi undersøker tankene våre sammen med andre.
Jeg vet at Platon sa at sjelen er som trekkes av en vogn med hester, vilje og begjær.
Jeg vet at Platon mente at alle delene av sjelen har sitt behov.
Uke 35: Jeg vet at Aristotles var Platons elev.
Jeg vet at Aristotles mente det var tre typer sjel, plantesjel, dyresjel og menneskesjel.
Jeg vet at Aristotles mente at levende ting bør få utvikle alle egenskapene sine.
Naturfag
Tema: Forskning og kjente forskere.
Viktig ord: Hypotese: teori om hvordan noe forholder seg, antagelse om hvordan noe fungerer f.eks i naturen.
Uke 34 og 35. Mål: Jeg kan forklare følgende ord: hypotese, radioaktiv stråling og nordlys (hva det er, hvor det
kommer fra, hvor vi ser det oftest og hvordan det ser ut).
Jeg kjenner til forskerne Kristian Birkeland, Marie Curie og hva de forsket på. Jeg kjenner til eksempel på juks og
juksemakere innenfor forskning.
Samfunns
fag
Uke 34: Jeg skal kunne om positive og negative sider ved bruk av Internett.
Jeg vet at jeg ikke kan kopiere direkte fra nettet når jeg skal lage en oppgave (oppgi kilde).
Jeg har lært meg de viktigste nettvettreglene.
Uke 35: Jeg kan minst to fakta om de to store oppdagerne: Marco Polo og Vasco da Gama.
Jeg vet hvorfor europeerne ønsket å finne sjøveien til India.
Jeg vet hvorfor det var viktig med oppdagelsesreisene på 1200-tallet og 400 år fremover.
ARBEID PÅ SKOLEN:
Norsk:
Felles
♥☼☺
Matte:
Uke 34 og 35: Språkboka:
På spor etter forfatteren, s. 6- 13. oppg.1 side11,
Flittig som en maur s. 18- 20. oppg. 5s. 21.
Å sammenligne s. 22, oppg. 7, 8, og 9 side 23.
Velg læringsstrategi side 24- oppgave 14 side 33.
Uke 34 og 35: Leseboka :
Litterære virkemidler s. 6- 25. 26=>35 Vi leser, snakker om, og jobber med oppgaver til tekstene.
PB: 1.2, 1.3, 1.7, 1.8, 1.11, 1.20, 1.21, 1.22, 1.24, 1.25, 1.33, 1.34, 1.35, 1.41, 1.45, 1.46, 1.49, 1.50 og 1.51.
♥
☼
☺
Engelsk:
Kurskapittel 1: Lær å lære.
Å finne spor etter forfatteren. (Spor i teksten som hjelper en til å løse mystrerier og forstå innhold i tekster.)
Å sammenligne to ting, og å velge riktig læringsstrategi.
Vi arbeider med sidene 6- 33.
♥
OB: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.16, 1.17, 1.20, 1.21 og 1.22.
GB: 127, 1.28, 1.29, 1.31, 1.38, 1.39
OB: 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.18, 1.19, 1.20, 1.23, 1.24 og 1.25.
GB: 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46
Eget hefte som både er arbeid på skolen og ukelekse. Oppgavene som skal gjøres som ukelekse er merket
med (lekser). De andre oppgavene arbeider du med på skolen. Mye muntlig aktivitet i par eller små grupper.
A p. 8 and 9 B p. 10, C p. 11 and 12, A og B s. 13 og 14, A-F s. 15-17.
☼
☺
KRLE:
♥
Uke 34: Gjør ark om Platon: «Platon: Sjelen har tre deler». Les teksten og svar på de tre oppgavene.
Uke 35: Gjør oppgave nr 8 og 9 s. 46.
☼
Uke 34: Filosofen Platon s.36-39. Oppgave 1-4 s. 46
Uke 35: Aristotles – Platons elev s. 40-43. Oppgaver s. 46 nr 5-9.
☺
Naturfag:
♥ og ☼
♥ og ☼
☺
Samfunns
fag:
♥
☼
☺
Uke 34:Lag et tankekart om Platon. Finn opplysninger i Vivo og/eller på internett.
Uke 35: Finn ut mer om Aristotles. Skriv en faktatekst i boka di. Tegn gjerne et bilde (eller lim inn).
Ekstra begge ukene: Vivo oppgavebok s. 20-21. Oppgaver s. 47.
Uke 34: Ygg Les s. 6- 11. Skriv fire faktasetninger om Kristian Birkeland og fire faktasetninger om
Nordlyset. Lag en tegning som beskriver både hvor nordlyset kommer fra, hvordan det ser ut, og hvor dette
oppstår på jorda.
Uke 35: Ygg Les s 12- 15 Skriv fire faktasetninger om Marie Curie og fire faktasetninger om radioaktiv
stråling.
Uke 34-35. ♥ ☼ + :
Forklar følgende begrep: Hypotese (bruk internett eller læreboka). Lag din egen hypotese over noe du kunne
tenkt deg å forske på. Skriv i arbeidsboka. Finn ett eksempel i læreboka eller på internett over hvordan
radioaktiv stråling har rammet mennesker (tips Fukushima, Hiroshima, Tsjernobyl). Skriv om dette. Ca halv
side.
Uke 34: Les Nettvettreglene s. 11. Gjør oppgave nr 8 s. 11.
Uke 35: De store oppdagelsereisene s. 16-21 (les selv eller bli lest for). Gjøre nr 1, huske nr 7-11 s. 21.
Uke 34: På nett med vett! Les s. 6-15. Gjør oppgave 5 s. 9 Gjør oppgave nr 8-10 s. 11. Oppgave 12-16
s.12.
Uke 35: De store oppdagelsereisene s. 16-21. Gjøre nr 1, huske nr 7-11.Gruble nr 12-14 s. 21.
Uke 34: Oppgaver s. 13 nr 17-20 s. 13.
Uke 35: Velg mellom oppgavene nr 2, 3, 15, 16.
LEKSER:
Uke : 34
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Uke : 35
Matte:
♥ PB s. 5 og 6, oppgave 1.1, 1.4, 1.5 og 1.6.
☼ GB s. 5, oppgave 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 og 1.7.
☺ GB s. 1.5, 1.6, 1.7 og 1.8.
Norsk:
Alle: Leseboka side 9- 11. Bilder i språket.
Matte:
♥ PB s. 7 og 8, oppgave 1.9, 1.10, 1.12 og 1.13.
☼ GB s. 6, oppgave 1.9, 1.10, 1.11 og 1.12.
☺ GB s. 6 og 7 oppgave 1.13, 1.14, 1.19 og 1.20.
Norsk:
Alle: Leseboka side 12- 15. metaforer.
Matte:
♥ PB s. 8 og 9, oppgave 1.14, 1.15, 1.16 og 1.17.
☼ GB s. 7 og 8, oppgave 1.15, 1.16, 1.17 og 1.21,
☺ GB s. 8 og 9, oppgave 1.25, 1.26, 1.32 og 1.33.
Norsk:
Alle: Leseboka side 16- 17. Gjentakelser.
Matte:
♥ PB s. 9 og 11, oppgave 1.18, 1.19 og 1.23.
☼ GB s. 8 og 9, oppgave 1.22, 1.23, 1.24 og 1.30,
☺ GB s. 10, oppgave 1.35, 1.36 og 1.37.
Norsk:
Alle: Leseboka side 18- 21. Frampek.
Mandag:
Tirsdag
Onsdag:
Torsdag:
Matte:
♥ PB s. 12 , oppgave 1.26-1.29.
☼ GB s. 12, oppgave 1.47-1.52.
☺ GB s. 13, oppgave 1.53-1.58.
Norsk:
Alle: Leseboka side 22- 25. Zooming.
Matte:
♥ PB s. 13 og 14, oppgave 1.30-1.32, 1.36 og 1.37.
☼ GB s. 14, oppgave 1.59-1.64.
☺ GB s. 15 , oppgave 1.66-1.71.
Norsk:
Alle: Leseboka side 26- 31. Litterære virkemidler
Matte:
♥ PB s. 14 og 15, oppgave 1.38-1.39 og 1.40.
☼ GB s. 16, oppgave 1.72-1.76.
☺ GB s. 16 og 17, oppgave 1.72, 1.74, 1.75, 1.77,
1.78 og 1.79.
Norsk:
Alle: Leseboka side 32- 34. forts. Litterære virkemidler.
Matte:
♥ PB s. 16 og 17 , oppgave 1.43, 1.44, 1.47 og 1.48
☼ GB s. 17, oppgave 1.77, 1.78, 1.79, 1.82 og
1.83.
☺ GB s. 17 , oppgave 1.80-1.85.
Norsk:
Alle: Gjør ferdig sidene 2- 7 i Zeppelin arbeidsbok.
UKELEKSE : Velg ei rute i hvert fag.
Engelsk:
KRLE:
Naturfag:
Samfunnsfag:
♥
Les teksten: English speakers
in the world. Lær deg gloser.
Tekst og gloser finner du på
arbeidsark.
♥
♥
♥
Les og øv på tekst vi har gått
igjennom. Lær deg glosene.
Øv på å snakke i 2 minutt på
engelsk. Fremføring til lærer
fredag.
☼
☼
☺
☺
Les to første punktene av
sammendraget s. 46.
Gjør ferdig quiz om Platon
☼
Repteter s. 36-39.
Gjør ferdig quiz om Platon
(ark).
☺
Fullfør det du ikke ble ferdig
med på skolen.
Skriv ned to argumenter for hvorfor
vi bør bygge kjærnekraftverk i
Norge og/eller to argumenter for
hvorfor vi ikke bør bygge slike.
☼
Underskrift på
Mobbekontrakten.
Snakke sammen med en
voksen om nettvettreglene
(s.11).
☺
UKELEKSE i leseboka(grønn): Leseboka s. 6. Lag en illustrasjon til eller skriv minst fem av ordene som er annerledes på bokmål enn på nynorsk.
UKELEKSE : Velg ei rute i hvert fag.
Engelsk:
KRLE:
Naturfag:
Samfunnsfag:
♥
Les teksten:Australian boy.
Lær deg gloser. Tekst og
gloser finner du på arbeidsark.
♥
♥
Les s 16. Nevn ett eksempel på juks
innenfor forskning. Hvordan ble det
jukset. Hvordan ble det oppdaget?
Skriv et par setninger i boka.
♥
☼
Les og øv på tekst vi har gått
igjennom. Lær deg glosene.
Les og lær:grammar point s.
17 i Wb. Skriv et
postkort-oppgave C s. 14 i Wb
og gjør ferdig arket med
grammatikkoppgaver.
☼
☼
Fullfør naturfagslekse fra uke 34.
☼
☺
Skriv et avisinnlegg om hvorfor vi
bør, eller ikke bør bygge et
kjernekraftverk i Norge.
☺
☺
Les de tre siste punktene av
sammendraget s. 46
☺
Repeter s. 40-43.
UKELEKSE i leseboka(grønn): Leseboka s. 13 og 14. Skriv ei av versa og illustrer metaforen. Sett en fin strek under metaforen.
Repeter sidene s. 18-20
Ark: Reiserutene til de store
oppdagerne. Tegn på ruten
til Marco Polo og Vasko da
Gama (bruk to ulike farger).
TIMEPLAN
7A
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
7B
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
1
Norsk
Gym
Matte
Naturfag
Norsk
1
Norsk
Matte
Matte
Naturfag
Engelsk
2
Tekstil/trearb
Norsk
Norsk
Samf/geo/natf
Norsk
2
Matte
Norsk
Norsk
Samf.fag
Norsk
3
------:-------
Norsk
Tegn/engelsk
-------:-------
Matte
3
Matte
Norsk
Eng/K&H
Samf.fag
KRLE
4
Matte
Engelsk
------:-------
Matte
Engelsk
4
Engelsk
Samf.fag
Eng/K&H
Norsk
Musikk
5
Naturfag
Musikk
Gym
KRLE
Naturfag
5
Naturfag
KRLE
Gym
K&H
Naturfag
6
Samf/geo/nat
KRLE
Gym
Musikk
6
Gym
Musikk
Gym
K&H
INFORMASJON:
Velkommen til nytt skoleår! Vi gleder oss til å lose dere igjennom siste år på barneskolen og gruer oss til å sende dere
videre :-)
Viktig å få inn gode arbeidsvaner dette året. Mye blir likt tidligere år og noe blir annerledes. Litt mer lekser og prøver i
fagene. Vi skal også ha tentamen og mye anna moro!
Papir på bøkene er svært viktig og de må også merkes med navn og klasse. Her har dere forbedringspotensiale!
I år er vi følgende lærere: Turid, Synnøve, Malin, Sigbjørn og Helga. Berit blir assistent noen timer.
Foreldremøte blir torsdag 03. september kl. 18.30. Vi møtes i auditoriet. Innkalling kommer senere.
Fra Ålesund parkering: Det er ikke tillatt å kjøre inn på skolens område – gjelder både dag- og kveldstid.
Aktuelle adresser: www.alesund.kommune.no/sub/hatlanebs (her finner dere planene) og www.fronter.com/alesundgs
Kontakt: [email protected], [email protected],
[email protected] og [email protected]
Foresatte sett: ________________________