ORGANISASJONSPLAN

Comments

Transcription

ORGANISASJONSPLAN
Leder
Sigdalsheimen/
hjemmetjenesten
Linda M.
Torgersen
Skolesjef
Kari Anita
Brendskag
Teknisk sjef
Johannes
Michielsen
I
I
Avd. Leder
Landbruk
Kjell Ove Hovde
Leder
forvaltning
Steinar Strøm
Leder bygg- og
vedlikehold
Torstein
Helgetveit
Rektor
Ungdomsskolen
Stig Jørstad
Rektor Prestfoss
Anne Hilde
Fragått
Rektor Nerstad
Kari Aasen
Ingebo
Rektor Eggedal
Gunvor F. Lien
Rådmann
Jens Sveaass
I
Nav-leder
Barbro Holmgren
Ledende
helsesøster
Gunhild Albjerk
Leder tjenester for
funksjonshemmede
Turid Flaget
Leder tjenester for
psykiatri
Hans Chr. Ruud
Barnevernleder
Siv Rørvik
Kultur- og
ungdomsleder
Hilde Gundersen
Bibliotekleder
Landbrukssjef
Økonomisjef
Nataliya Malyna
Personalsjef
Toril M. Staxrud

Similar documents