ÅRSPLAN I MUSIKK for 7. TRINN, HERNES SKOLE Skoleåret 2015/2016

Comments

Transcription

ÅRSPLAN I MUSIKK for 7. TRINN, HERNES SKOLE Skoleåret 2015/2016
ÅRSPLAN I MUSIKK for 7. TRINN, HERNES SKOLE
Skoleåret 2015/2016
Læreverket «Musikkisum» benyttes og er delvis utgangspunkt for sangvalg.
TID
UKE
34-40
KOMPETANSEMÅL
delta i framføring med sang, spill og dans der
egenkomponert musikk og dans inngår.
oppfatte og anvende puls, rytme, form, melodi, klang,
dynamikk, tempo og enkel harmonikk i lytting og
musisering
beherske enkelt melodispill etter gehør og enkle
harmoniske og rytmiske akkompagnement
UKE
42-47
synge unisont og flerstemt i gruppe med vekt på
intonasjon, klang og uttrykk
INNHOLD/
DIGITALT
ARBEIDSMETODER
VERKTØY
Lage program til leirskoleopphold
Ipad
Repetere musikkalfabetet, notesystem,
Youtube.com
Orff-instrumenter, rytmeinstrumenter,
melodiinstrumenter
Blokkfløyte
Tears in heaven, Gje meg handa di ven, Imagine.
Samtale om hvordan musikk vekker følelser
uttrykke egne ideer, tanker og følelser gjennom
bevegelser og dans
BlimE dansen 13.november
komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale
verktøy
Bruk av Ipad Forelska i lærer`n
gjenkjenne klangen til og benevne de ulike
instrumentgruppene
Besøk av Turneorganisasjonen: Jazztrioen Astro
Buddha Agogo
Imovie, Moviestar,
delta i framføring med sang, spill og dans der
egenkomponert musikk og dans inngår
Uke 1-7
beherske noen norske danser og danser fra andre land
gi uttrykk for egne vurderinger om hvordan musikkens
bruk og funksjon har endret seg gjennom tidene
Juleforestilling
Fra skulptur til dans, Electric slide, Swing
DKS: «Med dans i sekken» 9.februar
Youtube
Popmusikkens historie
Lytte til ungdommens musikk, diskutere
«Stjerner i sikte»
Uke 9- 16
Uke 17--24
improvisere med stemme og instrumenter med
utgangspunkt i enkle rytmiske, melodiske og
harmoniske mønstre
Prøve samspill – sang, blokkfløyte, stavspill,
rytmeinstrumenter.
samtale om hvordan musikk både er et kunstnerisk
uttrykk og en kommersiell vare
Elektronisk musikk i Norge ( Biosphere og
Røyksopp)
lage egne komposisjoner med utgangspunkt i enkle
musikalske former og motiver og bruke grafisk
notasjon til å lage skisser av komposisjonene
Tommy og Tiger`n, Jingles, reklame og musikk
Youtube, eks på grafisk
notasjon
gjenkjenne klangen til og benevne de ulike
instrumentgruppene
Instrumenter før og nå
Youtube
diskutere særtrekk ved kunstmusikk, norsk og samisk
folkemusikk, folkemusikk fra andre land og rytmisk
musikk
gi uttrykk for opplevelser i møte med verker av
sentrale komponister fra kunstmusikken
gjenkjenne musikk fra historiske hovedepoker i
kunstmusikken
Bli kjent med Wolfgang A. Mozart
Forberede sommeravslutning
Garage band