Natalia Valkner, elevinspektør Sotra videregående skole, Hordaland

Comments

Transcription

Natalia Valkner, elevinspektør Sotra videregående skole, Hordaland
Ved Natalia Garcia Benito Valkner
 Erfaring
fra Sotra vgs
 Samarbeidspartnere
Vi tror:
 Økt kulturforståelse
 Økte kommunikasjonsferdigheter
 Økt sosialkompetanse
 Økt kompetanse i forhold til den generelle delen av
læreplanen.

I forhold til elever ser vi:

Økt mestring, selvstendighet og ansvarlighet

Økt læringsmotivasjon

Økt kompetanse i forhold til å løse utfordringer

Økt kontaktnett

Økt faglig og sosial kompetanse

Økt kulturell forståelse

Økt interesse for språk og økte kommunikasjonsferdigheter

Økt kreativitet

Erfaring fra Sotra vgs:

Økt interesse for høyere utdanning i utlandet og i Norge

Økt interesse for studier og arbeid i utlandet

Økt fokus på internasjonalt arbeid i skolen

Økt fokus på internasjonale prosjekter

Økt fokus på den generelle delen av læreplanen

Erfaring viser at internasjonalisering bidrar ved at unge opplever:

Økt sosialkompetanse

Økte kommunikasjonsferdigheter

Økt forståelse for egen og andres kulturer

Økt mestring

Økt tro på egne ferdigheter

Økt faglig og sosial forståelse

Økt holistisk menneskesyn

Økt kompetanse i forhold til å løse ulike utfordringer


Internasjonale prosjekter brukes av skolen for å gjøre
programområder og fag mer attraktive gjennom å tilby elevene
praksis i utlandet.
Samarbeid og kontakt med andre skoler og
opplæringsinstitusjoner mener vi kan øke kvaliteten på egen
skolepraksis.



Den generelle delen av læreplanen er meget god i forhold til det
internasjonale arbeidet på Sotra vgs.
Den generelle delen av læreplanen utdyper og er det
overordnede mål for opplæringen og inneholder det
verdimessige, kulturelle og kunnskapsmessige grunnlaget for
videregående opplæring
Det kan være behov for en fornyelse med tanke på de ulike
utfordringene unge mennesker opplever i dag i en global
virkelighet

Similar documents