YAMAHA MUSIC FOUNDATION OF EUROPE

Comments

Transcription

YAMAHA MUSIC FOUNDATION OF EUROPE
YAMAHA MUSIC FOUNDATION OF EUROPE
STIPENDIUMPROGRAM 2015/2016
Det finnes totalt 45 stipendier i 31 land å konkurrere om for heltidsstudenter. Stipendiumdisiplinen
for 2015 / 2015 er
Strykeinstrument
Reglene kan variere fra land til land. For å søke, fyll ut søknadsskjemaet som finnes på baksiden av
denne side og send det til korrekt adresse (se under) sammen med et opptak av to musikkstykker.





Opptaket skal være på enten CD eller DVD.
format WAV eller MP3.
Lydkvaliteten er ikke viktig for utvalgsprosessen.
Stykkene skal representere to ulike tidsepoker
og den totale lengden på de to innspillingene får ikke overstige 20 minutter.
Søknadsfrist for stipendium i 2015/2016 er 30. november 2015.
Søkere må være født etter 1. januar 1990.
Søknaden sendes til det landet hvor du studerer.
Ved evt. spørsmål, vennligst kontakt administrasjonskontoret i et av landene på listen på dette arket.
SVERIGE / DANMARK / NORGE
Yamaha Music Europe GmbH Germany
filial Scandinavia
JA Wettergrensgata 1, Box 30053
400 43 Göteborg,
Sverige
Ytterligere informasjon finnes på YMFEs hjemmeside på: http://scholarship.yamaha-europe.com
SØKNADSSKJEMA
Navn::
Please attach a
Adresse:
picture
Telefon:
Fødselsdato:
Emailadresse:
Semester:
Instrument:
Professor:
Studerer ved hvilket akademi / universitet
Nasjonalitet:
Språk:
Bekreftelse fra akademi / universitet
Skrives under av rektor eller fakultet / professor
Jeg bekrefter med dette at
er heltidsstudent ved
Sted / dato, Signatur
Audition
Opptak av ditt spill på enten CD eller DVD må legges ved søknaden. Lydkvaliteten er ikke viktig for utvalgsprosessen.
Stykkene skal representere to ulike tidsepoker, og den totale lengden på de to innspillingene får ikke overstige 20 minutter.
Formatet skal være enten WAV eller MP3.
1. opptak:
Komponist:
Stykke/tittel:
Lengde:
Stykke/tittel:
Lengde:
2. opptak:
Komponist:
Dato / Signatur