Protokoll fra møte i administrasjonsutvalget 28.04.15

Comments

Transcription

Protokoll fra møte i administrasjonsutvalget 28.04.15
Nærøy kommune
Møteprotokoll
Utvalg:
Administrasjonsutvalget
Møtested:
Kommunestyresalen, Nærøy rådhus
Dato:
28.04.2015
Tidspunkt:
09:00
Følgende medlemmer møtte:
Navn
Steinar Aspli
Tove Elisabeth Paulsen
Christoffer Strøm
Gunhild Hennissen
Joar Olav Grøtting
Roger Lundin
Ingunn Lauritzen Lysø
Åge Husby
Helen Kristin Lauten
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Representerer
S/SV/H/KRF
S/SV/H/KRF
S/SV/H/KRF
S/SV/H/KRF
S/SV/H/KRF
AP/V
AP/V
FRP
AN
Følgende medlemmer møtte ikke:
Navn
Funksjon
Runbjørg Bremseth Hansen
MEDL
Hans Martin Storø
MEDL
Barbra Neerland
MEDL
Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Sven Arild Strøm
Hans Martin Storø
Kjell Jørgen Sellæg
Barbra Neerland
Tor Inge Sandnes
Runbjørg Bremseth Hansen
Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Arnt M. Wendelbo
rådmann
Eva Kristin Nubdal
formannskapssekretær
Liv Elsa Leirvik
sekretær
Lars Fredrik Mørch
enhetsleder flyktningtjenesten
Tore Bye Mellingsæter
personalsjef
Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste.
Representerer
AN
AP/V
AN
Representerer
AP/V
AN
AN
Steinar Aspli
utvalgsleder
Eva Kristin Fuglmo Nubdal
utvalgssekretær
Saksliste
Utvalgssaksnr
Innhold
Lukket
Saker til behandling
PS 3/15
Referatsaker delegerte vedtak
RSD 51/15 Tilsetting i stilling som rektor ved Oplø skole
RSD 52/15 Martine Leirvik Hestad - svar på søknad om permisjon
X
RSD 53/15 Nella Hagen Øren - svar på oppsigelse av stilling
X
RSD 54/15 Magnhild H Vardehaug - svar på søknad om permisjon
X
RSD 55/15 Ranveig S Livik - svar på søknad om permisjon
X
RSD 56/15 Anny Brækkan - svar på oppsigelse av stilling
X
RSD 57/15 Marion Volden - svar på oppsigelse av stilling
X
RSD 58/15 Tilsetting i stilling som prosjektleder/ingeniør på DUA
RSD 59/15 Solveig K. Solstad - svar på oppsigelse av stilling
X
RSD 60/15 Anita Henriksen - svar på oppsigelse av stilling
X
RSD 61/15 Marion Becker - svar på oppsigelse av stilling
X
RSD 62/15 Tordis Schilliås Eriksen - svar på oppsigelse av stilling
X
RSD 63/15 Henrik Brochmann - svar på oppsigelse av stilling
X
RSD 64/15 Jan Erik Storsul - svar på søknad om permisjon
X
RSD 65/15 Tilsetting av assisterende rektor ved Nærøy ungdomsskole fra 01.08.15
X
RSD 66/15 Jan Erik Storsul - svar på søknad om permisjon
X
RSD 67/15 Grete Brækkan Båfjord - svar på søknad om permisjon
X
RSD 68/15 Tilsetting i stilling som formannskapssekretær
RSD 69/15 Rita Johansen - endring av stillingsstørrelse fra 16.05.15
X
RSD 70/15 Marit Katrine Vågan - endring av stillingsstørrelse fra 16.05.15
X
RSD 71/15 Anne Mardal - endring av stillingsstørrelse fra 16.05.15
X
RSD 72/15 Siri Holm Lønseth - svar på oppsigelse av stilling
X
Saker til behandling
PS 4/15
Økte ressurser ved Innvandringstjenesten i 2015
Saker til behandling
PS 3/15 Referatsaker delegerte vedtak
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 28.04.2015
Behandling:
Med hjemmel i forvaltningslovens § 31 nr. 3, ble møtet lukket under behandling av saken.
Referatsaker delegerte vedtak tas til orientering.
Vedtak:
Referatsaker delegerte vedtak tas til orientering.
RSD 51/15 Tilsetting i stilling som rektor ved Oplø skole
RSD 52/15 Martine Leirvik Hestad - svar på søknad om permisjon
RSD 53/15 Nella Hagen Øren - svar på oppsigelse av stilling
RSD 54/15 Magnhild H Vardehaug - svar på søknad om permisjon
RSD 55/15 Ranveig S Livik - svar på søknad om permisjon
RSD 56/15 Anny Brækkan - svar på oppsigelse av stilling
RSD 57/15 Marion Volden - svar på oppsigelse av stilling
RSD 58/15 Tilsetting i stilling som prosjektleder/ingeniør på DUA
RSD 59/15 Solveig K. Solstad - svar på oppsigelse av stilling
RSD 60/15 Anita Henriksen - svar på oppsigelse av stilling
RSD 61/15 Marion Becker - svar på oppsigelse av stilling
RSD 62/15 Tordis Schilliås Eriksen - svar på oppsigelse av stilling
RSD 63/15 Henrik Brochmann - svar på oppsigelse av stilling
RSD 64/15 Jan Erik Storsul - svar på søknad om permisjon
RSD 65/15 Tilsetting av assisterende rektor ved Nærøy ungdomsskole fra 01.08.15
RSD 66/15 Jan Erik Storsul - svar på søknad om permisjon
RSD 67/15 Grete Brækkan Båfjord - svar på søknad om permisjon
RSD 68/15 Tilsetting i stilling som formannskapssekretær
RSD 69/15 Rita Johansen - endring av stillingsstørrelse fra 16.05.15
RSD 70/15 Marit Katrine Vågan - endring av stillingsstørrelse fra 16.05.15
RSD 71/15 Anne Mardal - endring av stillingsstørrelse fra 16.05.15
RSD 72/15 Siri Holm Lønseth - svar på oppsigelse av stilling
Saker til behandling
PS 4/15 Økte ressurser ved Innvandringstjenesten i 2015
Rådmannens forslag til vedtak:
Ved innvandringstjenesten opprettes det følgende stillinger:


100 % stilling som programrådgiver/koordinator
100 % stilling som miljøarbeider/boveileder
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 28.04.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Ved innvandringstjenesten opprettes det følgende stillinger:


100 % stilling som programrådgiver/koordinator
100 % stilling som miljøarbeider/boveileder