Se hele saken her

Comments

Transcription

Se hele saken her
MeNN soM hAter
kViNNefotbAll
kroNikk side 3
MeNiNgsMåliNg
Vi sier ja til
syriaflyktninger
Nyheter side 6 og 7
fikset stian
MANdAg
22. juni 2015 Nr. 140 Løssalg kr. 30 www.an.no
fAst jobb
● sPort
skUffet oVer
å bli strAffet
– Jeg kom en dag for sent
tilbake fra Senegal. Jeg vil
ikke ha det på meg at jeg er
illojal, sier Badou.
side 22 og 23
● kUltUr
folkefest
På torget
Zoo og DDE fikk overveldende respons fra nærmere 2000 på Stormenfest.
side 28 og 29
● Nyheter
glAde lAkser
På Ny kAi
Roger Øksheim og fiskeriminister Elisabeth Aspaker
strålte da Edelfarms nye kai
til 16 millioner ble åpnet og
feiret i helga. side 12 og 13
● Nyheter
foto: Per torbjørN jystAd
i Arbeid: Stian Karlsen strevet med å finne fotfeste i arbeidsmarkedet. – Fantas-
tisk, sier Karlsen om jobben som bilklargjører hos Sulland Bodø AS. Han er den første
i Bodø som får fast jobb gjennom prosjektet NHO sitt «Ringer i vannet.
Nyheter side 8 og 9
hAr dU VUNNet
34 MillioNer?
Norsk Tipping har ennå ikke
fått kontakt med bodømannen som vant 34 millioner i
SuperLotto.
side 10
8
Nyheter
AvisA NordlANd
Mandag 22. juni 2015
vArm st.hANs-feiriNg:
Kan bli regn
BodØ: – Det er relativt gode sjanser for at
temperaturen kommer på over 15 grader, og opp
mot 20 grader enkelte steder i Nordland, sier
vakthavende meteorolog, Sevim Müller.
Tirsdagen starter med oppholdsvær, men så
vil det kunne dukke opp noen regnbyger fra sør
utover ettermiddagen.
Nordlendingene må ta høyde for nedbør og
Müller anbefaler å ta med seg paraply eller
regnjakke til St.Hans-feiringen.
Høring om søndagsåpne
butikker kuppet av kampanje
oslo: Kulturminister Thorhild Widvey (H)
mener høringen om søndagsåpne
butikker er kuppet av en nei-kampanje.
Mer enn 4.000 personer har til nå sagt sin
mening i høringen om søndagsåpne
butikker. De fleste av dem er negative til
forslaget.
— Så ser vi at det er veldig mange like
uttalelser. Det vitner om en kampanje,
mer enn at det er en reell høring, sier
Widvey til TV 2.
Hun lover å lese grundig gjennom alle
svarene. Høringsfristen er 30. juni. Når
saken kommer til Stortinget, må Høyre/
Frp-regjeringen få med seg Venstre. De
mener at kommunene selv må få bestemme.
Det andre samarbeidspartiet, KrF,
kjemper innbitt mot forslaget om
søndagsåpne butikker. (ANB—NtB)
lager ekte «ringer i v
NHO-prosjektet kaller det bare suksess om det ender opp med fast ansettelse
Stian Karlsen (27) er
den første i Bodø som
får jobb gjennom et
skreddersydd prosjekt i regi av NHO
Per Torbjørn jysTad
[email protected]
905 88 404
BodØ: Stian Karlsen nikker
gjenkjennende når veileder Roger Strand hos attføringsbedriften Bodø Industri, forteller om
oppturer og nedturer i møtet
med arbeidslivet.
Karlsen satt uten utdanning
og uten jobb, men ville ut av
NAV-systemet.
Praksisplasser i ulike bedrifter ble prøvd ut, men det klaffet
aldri helt med Karlsens interesser.
– Motivasjonen forsvant, sier
Karlsen selv om frustrerende
år.
– Men vi visste at han var interessert i bil, sier Strand.
Ny arena
Løsningen fant de i prosjektet
«Ringer i vannet». En arena i
regi av NHO, der målsettingen
er å få personer uten arbeid inn
i fast jobb.
– Dette er en ny og annerledes rekrutteringsstrategi som
bygger på en rekrutteringsavtale mellom en NHO-bedrift og en
attføringsbedrift, forteller seniorrådgiver Vivi-Ann Falch Myrlund.
Han møter til rett
tid, er pliktoppfyllende, lojal og
jobber hardt.
"
fredrik torBjØrNseN
Daglig leder
I bunn ligger det nasjonale
avtaleverket om et mer inkluderende arbeidsliv. I fjor klarte
NHO-prosjektet på landsbasis å
lose 1.200 personer tilbake i
fast jobb. Målet i år er minst like
mange.
I Nordland har 166 personer
gått fra lediggang og en plass i
NAV-systemet til en arbeidsplass. Et 40-talls bedrifter har
fått diplom fra NHO-sjefen
Kristin Skogen Lund som bevis
på at de har gitt fast jobb til
minst en kandidat.
eNdelig: Bilklargjører Stian Karlsen hos Sulland Bodø AS fikk jobben han ønsket seg.
Helt sentralt er at rådgiverne i
attføringsbedriften, i dette tilfelle Bodø Industri, møter velvilje i bedriften de oppsøker.
Åpenhet
Strand og koordinator Tor Petter Holm, forteller at de ble
møtt med stor åpenhet hos Sulland Bodø AS.
Daglig leder Fredrik Torbjørnsen fortsetter med at bedriften med 36 ansatte hadde et
behov for mer kapasitet innenfor klargjøring av biler.
Hvert år skal over 1.000 biler
skifte eier gjennom Sulland
Bodø. Biler som må se strøkne
ut. Hver eneste dag skal også
4–5 kunder i snitt få igjen bilen
etter service. Forventningene
også der er at bilen innvendig
og utvendig er vasket og polert.
detaljene teller
– Detaljene teller. Jeg må sette
meg inn i kundens sted, sier
Karlsen om utfordringene i jobben sin.
Sjef og ansatt humrer over at
bilkunder ikke bare er nøye,
men ekstremt opptatt av hvordan bilen deres ser ut.
– Han møter til rett tid, er
pliktoppfyllende, lojal, tar tilbakemeldinger og jobber hardt,
skryter, Torbjørnsen.
Etter tre måneder i arbeidspraksis var arbeidsavtalen i
boks.
Karlsen smiler og forteller
om en arbeidsplass han liker og
med arbeidsoppgaver han kan
stå for alene.
– En liten søt sum hver må-
foto: Per torBjØrN jystAd
ned, er byttet ut med en god
lønn, sier han ettertenksomt.
En fast jobb og en normal
lønn gir nye muligheter i livet.
– Fantastisk, er kort og godt
Karlsens beskrivelse av sin nye
hverdag.
Ny filosofi
Torbjørnsen forteller at Karlsen
er den første ansettelsen han
gjør som daglig leder via en attføringsbedrift.
Første gang mottar bedriften
litt ekstra heder også fra NHO.
AvisA NordlANd
Mandag 22. juni 2015
Nyheter
ulovlig fiske truer laksen
Bestanden av både laks og
ørret er truet av ulovlig
garnfiske.
AndreAs TrygsTAd
[email protected]
932 88 985
ulovlig: – Vi må få stoppet ulovlig fiske slik at vi berger den lille
laksebestanden vi har igjen, sier Geir Håkon Olsen.
sAlteN: – Konsekvensene
med det ulovlige fisket er at
fisken snart blir sett på som
truet nå som det begynner å
bli så lite av den, sier Geir Hå-
kon Olsen, rådgiver ved Statens naturoppsyn Bodø.
Bakgrunnen for kontrollene
er erfaringen Statens naturoppsyn hadde fra i fjor med
mange tilfeller av ulovlig satte
garn. Dette gjelder både i Lofoten, og fra Salten-området og
nordover. Statens Naturoppsyn vil følge dette nøye fremover.
– I hovedsak settes det garn
9
etter laks, men i fjordstrøkene
settes det mye etter ørret også.
Det har blitt mye mindre av fisken de siste årene. En generell
nedgang i ørretbestanden fører til nye retningslinjer det
kommende året, sier Olsen alvorlig.
– Vi må få stoppet ulovlig
fiske slik at vi berger den lille
laksebestanden vi har igjen,
avslutter Olsen.
vannet»
lovBrudd: I fjor ble det avdekket 1.524 lovbrudd. Manglende eller mangelfulle arbeidskontrakter,
brudd på overtidsregler eller brudd på pausebestemmelser er blant gjengangerne.
los sommerpatrulje i 30 år
I dag går LOs sommerpatrulje til verks for 30.
gang.
Over 6.000 bedrifter vil i år få
besøk av ungdommenes vaktbikkje i arbeidslivet.
Sommerpatruljen sprer kunnskap om rettigheter og plikter i
arbeidslivet.
— Hvert år ser vi hvor stort
behovet for informasjon er.
Mange har mye de lurer på når
vi kommer innom, og både ansatte og arbeidsgivere er ofte
tre ryddig og i tråd med lover
og avtaleverk. Mange brudd og
uregelmessigheter skyldes i
mange tilfeller manglende informasjon mer enn onde hensikter, sier Pedersen.
I tillegg til patruljene ute i
felten, har LO også en egen
sommerpatruljetelefon som er
åpen hele sommeren. Der kan
unge får svar på spørsmål om
rettigheter i arbeidslivet.
(ANB-NtB)
Alt av trelast
og listverk!
FAktA
De gode rådene
får du på kjøpet.
■ Ringer i vannet bistår NHOs
Til proffer
fra proffer
SJONE
DI
S I DE N
TRA
23.000 medlemsbedrifter
med rekrutering av
arbeidskraft.
■ Prosjektet kartlegger
bedriftenes behov og søker å
finne riktig person til jobben.
■ I Nordland har 166 personer
som har falt utenfor
arbeidslivet fått fast jobb.
R
Erfaringene er så gode at Sulland Bodø er åpen for å vurdere
nye kandidater i samarbeid
med Bodø Industri.
Torbjørnsen legger til at han
og bedriften har blitt mer oppmerksom på fordelene med å ta
inn unge mennesker i jobb.
– Før så vi på eksempelvis
lærlinger nesten bare som heft.
Men nå har vi snudd på dette.
Det er en kjempemulighet for
bedriften å få prøve ut unge
mennesker i jobb hos oss, slår
han fast.
veldig interesserte og takknemlige, sier ungdomsrådgiver Kent Rune Pedersen i LO.
I fjor ble det avdekket 1.524
lovbrudd. Manglende eller
mangelfulle arbeidskontrakter, brudd på overtidsregler eller brudd på pausebestemmelser er blant gjengangerne.
— Det finnes arbeidsgivere
som utnytter ansatte, og ofte
går dette ut over ungdom. Hovedbildet er imidlertid et arbeidsliv der både de ansatte og
arbeidsgiverne ønsker å opp-
g
mandag – freda
07.00-16.00
Teglverksveien, Bodø Næringspark
75 55 14 00 | www.juliusjakhelln.no

Similar documents