Innsetting av gullmarkører i prostata - kirurgisk

Comments

Transcription

Innsetting av gullmarkører i prostata - kirurgisk
Prosedyre Kirurgisk avdeling
Innsetting av gullmarkører i prostata - kirurgisk poliklinikk
Endring siden forrige versjon
Antibiotika profylakse
Formål
Sikre at sykepleiere har kjennskap til prosedyren og vet hvordan den utføres
Gjelder for
Sykepleiere ved kirurgisk poliklinikk
Definisjon
Gullmarkører brukes til lokalisering av prostata før bestråling av dette området. Det vil si at det settes
inn 3 små markører (gullkorn) i prostata. Markørene forhindrer skade av omliggende vev slik at det gir en mer
presis stråling av området. Dette foregår minst 2 uker før oppstart av strålebehandling.
Implantatet leveres i sett med 3 nåler, 0,8 x 3.0 mm som er den mest vanlige dimensjon.
Markørene blir værende der hele pasientens levetid.
Utstyr:












Ultralydapparat
Probe med biopsihylse
Ultralydgel
Ultrahodebeskytter (kondom)
Sett à 3 markører
Innføringskanyle til proben
Håndkle til å dekke pas med
Lidokain 10 mg/ml
Opptrekkskanyle
Sprøyte 10 ml
Spesialkanyle 0,9 x 150 mm
Bactrim 2 tabletter + drikkebeger med vann
Obs! Spør pasienten om sulfa-allergi. Ved allergi må det alternativt gis Ciproxin 500 mg i stedet
Fremgangsmåte
Forberedelse:
Ultralydgel påføres proben
Probebeskytter trekkes over proben og biopsi hylse
Innføringskanyle settes inn i proben ved å lage et hull i probe-beskytteren
Pas følges inn på behandlingsrom og samtaler med urolog
Det gis Bactrim 2 tabletter profylaktisk i forkant av prosedyren
Pas trekker ned benklær og legger seg på siden med ryggen mot urologen
Pas får et håndkle å dekke seg til med
Informasjon:
 Urolog informerer pasienten om hva som skal foregå og om årsak til at dette gjøres.
 Samme fremgangsmåte som til prostatabiopsi.
 Forberede gullnål ved å ta av beskyttelseshylster og sperreklips. Obs! Viktig at nålen holdes vannrett da
gullmarkøren lett kan skli ut
Utarbeidet av: Fagsykepleier Toril Anette Gauslaa
Godkjent av: Carina Linchausen
Uoffisiell utskrift er kun gyldig på utskriftsdato
Dokument-ID: D22762
Versjonsnummer: 3.00
Gjelder fra: 03.03.2015
Sykehuset Østfold
Dokument-ID: D22762
Versjonsnummer: 3.00
Komplikasjoner:
Vanligvis ingen
Veldig sjelden kan infeksjon oppstå
Etter innsetting av gull:
Pas får kle på seg
Urologen samtaler med pasienten om videre forløp i behandlingen
Pasienten får med seg regningskort
Rengjøring av probe er det samme som etter prostatabiopsi
Referanser
A9.0/6.2.3-16
A9.4/6.1.1-07


Vedlegg
Slutt på Prosedyre
Pasientinformasjon forberedelse til strålebehandling - gullmarkører i prostata
Prostatabiopsi - Kirurgisk avdeling SØ
Side 2 av 2