Les meir.. - Hjelmeland kyrkjelege

Comments

Transcription

Les meir.. - Hjelmeland kyrkjelege
Preikestolen
Nr. 5 oktober 2015 • 76. årg.
KYRKJEblad for HJELMELAND • STRand • forsand
1
Nr. 5 – 2015
Andakt ............................................................................................... 3
Adresse:
Postboks 188,
4126 Jørpeland
Neste nummer av
Preikestolen kjem ut
ca. 11. desember
Frist for innlevering av
stoff er 30. oktober
Redaksjon:
Redaktør Annbjørg
Strøm Haukalid
Tlf. 994 76 436
[email protected]
Siv Fossan
Olav Frantzen
Liv Åse Gaard
Åshild Hus
Yvonne Langeland Meltveit
Haldis Karine Nilsen
Elise Norland Sørheim
Ona Søyland
Kyrkja sin
kontaktperson:
Liv Åse Gaard
[email protected]
Om det er nokon som
ikkje får PREIKESTOLEN
i postkassa, kan ein kontakte
posten eller kyrkjekontora.
Frivilleg abonnementpris
pr. år kr. 200,-
Møte med forfatter Charlotte Rørth...................................... 4–7
Støttegrupper for sørgende ........................................................ 7
Pianostemmaren frå Budapest .............................................8–9
Konfirmasjonstur ....................................................................10–11
Ryfylkependlarane ................................................................. 12–13
Lagets lederskole .........................................................................13
Åpen kirke – diakoni...............................................................14–15
Klar for Vest–Afrika ......................................................................16
Klubb & KRIK................................................................................. 17
Nye sokneråd ............................................................................... 18
Basartid ..........................................................................................19
Min song ........................................................................................20
Allehelgensdag ..................................................................... 20–21
Ledertreningstur til Estland................................................. 20–21
Slekters gang .............................................................................. 22
Oppslagstavla .............................................................................. 23
Gudstenesteoversikt ............................................................ 27–28
Bankgiro: 3205.30.06158
Grafisk formgjeving:
Ona Søyland
[email protected]
Trykk:
Gunnarshaug Trykkeri
Opplag: 6400
Framsidefoto:
Annbjørg S. Haukalid.
«Haust i fjellet».
2
Eit viktig arbeid
Oktoberdagane er komne og aktivitetane er godt i gong i ulike lag og
grupper i kyrkje og organisasjonar. Nye
sokneråd er valde i kyrkjelydane våre.
Til alle som har tatt på seg leiaroppgåver: Lukke til og Guds signing
i tenesta! Ynskjer kvar og ein frimod,
glede, inspirasjon og iderikdom i det
du skal gjera! Du er med på eit viktig
arbeid for små og store medmenneske!
Annbjørg Strøm Haukalid
Andakt
«Eg kjem snart»
Eg har ofte tenkt på korleis det måtte
vore for læresveinane då Jesus sto på
farten og skulle fare herifrå og sa: «Eg
kjem snart igjen».
Kva tenkte dei? Kva såg dei føre seg?
Snart…
Tida gjekk vel fort den gong som nå.
Dagar, veker, år vart til tiår, og løysingar som skulle fungere inntil vidare,
måtte vare lenger enn tenkt. «For Jesus
kom jo snart tilbake», ikkje sant?
I desse åra gjekk det kristne fellesskapet – kyrkja – gjennom krevjande
prosessar, der kunsten å tolke Jesu ord
og meining, var sentral.
• Kva meinte Jesus med «snart»?
Når vil han komme?
• «Korleis skal me gjere alle folkeslag til læresveinar»?
• «Skal me lage felles regler?» «Kva skal dei eventuelt vere?»
Eg ser føre meg meiningsutvekslingar
og spørsmålsstillingar som desse.
Paulus kom etterkvart aktivt med i
prosessen med å gi kyrkja sin identitet:
Han seier i første brevet sitt til Korintarane (3:4-7) Når ein seier: «Eg held
meg til Paulus» og ein annan: «Eg til
Apollos», er de ikkje då som alle andre
menneske?
Kva er vel Apollos? Og kva er Paulus? Tenarar som hjelpte dykk til tru!
Begge gjorde vi det Herren hadde sett
oss til: Eg planta, Apollos vatna, men
Gud gav vekst. Så er dei ikkje noko,
korkje den som plantar eller den som
vatnar. Berre Gud er noko, han som
gjev vekst».
Det har ofte undra meg når eg har
sett tilbake på når Gud gav vekst; det
skjedde gjerne der me ikkje hadde
planlagt, tenkt eller meint at det ville
komme. Kvar gong eg gjer meg desse
tankane, slår det meg: Kor mykje større
Gud er enn alle våre planar og tankar
om til dømes korleis kyrkja skal og bør
vere.
For meg er dette godt å legge merke
til. Guds handlingar, Guds nærvær og
handlekraft gjennom andre, i det små,
trass i føresetnader som ikkje ser ut til å
ligge til rette. Gud er den som gir vekst,
påpeikar Paulus. Me andre legg til rette,
både når me er klar over det og elles.
Ta dette med deg i dag. Det er godt
å vite for den som strevar og kavar, og
for den som sit i ro. Det er Gud som gir
vekst.
Igjen tenkjer eg på at Paulus valde å
ta opp nettopp dette tema med Korintarane. Dei hadde kanskje blitt litt forvirra, sjølv utan 20 tv-kanalar, internett
og tidsklemmer. Nokon måtte tolke
kvardagen deira og retninga i liva deira.
Dette gjer Paulus. Jesus hadde gitt dei
grunnlaget og utgangspunktet for å vere
kyrkje; og læresveinane, kyrkjelydane,
leiarane tolka oppgåva si etter evne. Det
er godt og rett; så lenge ingen av oss
gløymer at det er Gud åleine som gir
vekst. Då som nå. Takk og amen.
Fred og alt godt.
Ingebjørg Vik Laugaland
3
Hun møtte Jesus!
«Jeg stoler på
deg,» sier han
Charlotte Rørth (f. 1962) er journalist i den danske
avisen Nordjyske Stiftstidende. Boken Jeg møtte Jesus.
Bekjennelser fra en motvillig troende kom ut på dansk i
vinter og på norsk i juni. I Danmark er den en bestselger,
og vi fikk også tak i den.
Vi ble betatt da vi leste fortellingen
om hennes møter med Jesus, og om
hvordan hun brukte sine journalistiske
erfaringer og kontakter til å utforske
opplevelsen. Var det epilepsi, hjerneblødning, krøll på tidslinjen? Hadde
andre fortalt om lignende hendelser?
Vi merket at det var en profesjonell
journalist som skrev, og boken var så
velsignet fri for Kanaans språk.
Derfor svinger vi en dag i juli av fra
en firefelts gjennomfartsvei i Ålborg og
inn i en fredelig blindgate. Innerst og
øverst ligger huset – røde murstein og
hvite fuger – der Charlotte Rørth bor.
Vi hadde mailet og spurt om å få et
intervju, og til vår store forbløffelse
svarte hun ja og inviterte oss hjem til
seg.
4
Vi åpner haveporten og kikker rundt:
Vil vi treffe en halleluja-dame med
hodet i skyene, eller en ordknapp profetinne? En vennlig golden retriever logrer oss i møte, og idet vi hilser på ham,
hører vi et dansk «velkommen», og en
vever, yndig kvinne spretter opp fra
havestolen. Sammen med Uffe, hennes
mann, går vi inn i stuen der kaffen står
klar, og bordet er dekket med blå og
hvite porselenskopper, sjokoladebiter og
et stort jordbærfat.
Slik begynte det. – Charlotte,
du møtte Jesus i et kapell i den sydspanske byen Úbeda i februar 2009. I boken
forteller du om en rekke av hendelser
som fører fram til dette møtet. Når
skjønte du at dette ikke bare var løsrevne begivenheter?
– Ja, når jeg tenker tilbake, startet
det med en rund, sortkledd kone i en
kirke i Spania som kom bort til meg og
fortalte at jeg var utvalgt. Dette tok jeg
bare som en snodig opplevelse. Dagen
etter var jeg inne i La Sacra Capilla del
Salvador i nabobyen Úbeda. Der ble
jeg fylt av en tilstand så behagelig at
den overgikk alt, selv nysgjerrigheten.
Jeg klarte ikke å bevege meg før guiden
kom bort og spurte hva som gikk av
meg: «Det er sådan et lys omkring
deg,» sa han. Fremdeles reflekterte jeg
merkelig nok ikke så mye over det hele.
Noen dager senere gikk jeg tur i Rold
Skov, skogen like ved hjemmet mitt. Da
ble jeg truffet av en lysstråle – en tykk,
fet, gul, varm lysstråle fra himmelen
som rammet meg midt i pannebrasken.
Ikke brennende varm, men en god
Charlotte Rørth – en fargerik kvinne i en fargeglad
varme som liksom gikk ned gjennom
hele kroppen.
Første møte. – Jeg må ha besvimt
et øyeblikk, men da jeg reiste meg,
var jeg fylt av en dyp lykkefølelse.
Nå begynte jeg å spekulere, men enda
kombinerte jeg ikke dette med opplev-
stue.
elsen i Spania. Men så kom drømmene:
Jeg sto foran døren til kapellet i Úbeda,
og en stemme ropte på meg – stadig
høyere og mer insisterende. Til sist bare
måtte jeg dra og finne ut hva dette var.
Men jeg var journalist, så jeg måtte
finne et yrkesmessig alibi for å reise: En
ny-åpnet flyrute fra Ålborg til Malaga.
Og jeg forberedte meg godt til dette oppdraget, mens besøket i Úbeda var det
umulig å forberede. Jeg visste rett og
slett ikke hva som ventet meg.
Så sitter jeg i kapellet. Jeg lukker
øynene, men er ikke fraværende. De
andre turistene prater rundt meg, og
så kommer Jesus frem foran meg. Jeg
hadde aldri sett ham før, men jeg visste at det var Jesus, jeg visste det var i
Israel, og jeg visste det var på hans tid.
Det er som en stor kuppel, et slags
hologram i full størrelse. Jesus går langs
en grusvei. Tørt, gult gress vokser langs
veien, og i bakgrunnen ser jeg en liten
landsby der barn leker og kvinner bærer
5
i boken virker det som det er et rolig
spørsmål, men det er egentlig panikk
bak spørsmålet: «Hva vil du jeg skal
gjøre?» «Jeg stoler på deg,» er det rolige
svaret. Det er nesten som en gjentagelse
av at det ikke gjør noe at jeg ikke kjenner språket han snakker, men skjønner
hva han sier. Jeg skal selv finne ut hva
jeg skal gjøre.
– Så etter det andre møtet begynte ting
å falle til ro, i sterk kontrast til det første
året, som virkelig var turbulent. Etter
hvert som jeg fikk lest mer, skrevet ned
hva jeg hadde opplevd, hørt hva andre
hadde opplevd og fått det på plass i
hodet mitt, ble det lettere.
«Du blir ikkje skjør så lenge jeg er her,» sa hennes mann, Uffe.
vannkrukker. Noen menn følger etter
ham. Han har Jesus-sandaler akkurat
som meg. Det ligger rødlig jord mellom
tærne. Kjortelen er mellomblå og bleket
av solen, og han selv – han er relativt
lys i huden, håret er rødblondt, og han er
meget maskulin i uttrykket. Kanskje det
er ikoner fra munkeøya Athos som mest
ligner ham.
– Han stopper og ser på meg, vennlig:
«Velkommen, godt å se deg!» sier han.
Jeg tenker ikke over at han snakker et
språk jeg ikke skjønner, for selv om
språket er fremmed, kommuniserer han
med meg. Kanskje det var telepati?
Pinse? Da vi nevner pinseunderet der
språket ikke var noe problem, smiler
hun litt:
– Husk, jeg var ikke en tradisjonell
kristen. Jeg gikk i kirken til jul – maks.
Så pinseunderet hørte ikke til i min
tankeverden. Jeg sier eller tenker til ham
at jeg ikke kjenner språket han snakker,
og han svarer rolig at det gjør ingen
ting.
Men det at jeg ikke var nysgjerrig,
ikke stilte ham spørsmål, er for meg et
tegn på hvor stort møtet var for meg.
Alle mine journalistiske instinkter
sluknet. Det viktige i møtet er at han
gjenkjenner meg, og viser at det er
6
godt at jeg er til. Han omslutter meg og
aksepterer min eksistens. Det er vel ikke
noe som er like deilig og like viktig!
Full av følelser. – Før møtet
var du en profesjonell journalist, men
etterpå – var du da helt i følelsenes
vold? Vi sitter med et inntrykk av det
etter å ha lest boken.
– Nei, jeg var ikke det. Min mann
sier jeg ikke er blitt en annen, men
mere meg! Riktignok har jeg alltid vært
et følelsesmenneske, men jeg beholdt
begge bena på bakken. Jeg passet jo mitt
arbeid som journalist. Og mine livsverdier trengte jeg ikke skifte ut. Jeg var
ikke troende før, men det som kristendommen står for, har jeg alltid vært enig
i. Jeg har bare ikke hatt den religiøse
dimensjon med før nå.
– Men selvsagt var det mange følelser
involvert, og jeg var virkelig nervøs for
at jeg skulle bli skjør, sprø. Riktignok
sa min mann at det ville jeg ikke bli så
lenge han var der. Men jeg var redd,
særlig det første året, for at jeg ikke ville
klare å romme disse opplevelsene. Jeg
visste heller ikke om det ville skje mer.
Andre møte. – Men så treffer jeg
ham en gang til, et snaut år senere i den
samme kirken. Da spør jeg ham – ja,
Andre også? – Ja, og dette arbeidet
kommuniserer du svært godt i boken,
skyter vi inn. Du kjenner deg igjen hos
mange, f.eks. både i Paulus og i Hildegard av Bingen sine møter med Kristus.
Nevrologen sier at han ikke kan si hva
det er, men epilepsi er det garantert ikke.
Men tilbake til ditt liv: Den tradisjonelle
reaksjonen på et slikt møte ville kanskje
vært å springe rundt og rope «Halleluja,
Jesus lever!»
Hun ler og svarer fort at det er nettopp
det hun gjør: Hun forteller om møtet!
– Men Jesus sa ikke at jeg måtte gå ut
og preke at alle måtte følge meg og mitt
eksempel. Jeg kan ikke avgjøre hva
andre skal tro. Men jeg kan fortelle hva
jeg har opplevd – hva han sa til meg:
«Jeg stoler på deg!» Da er det også jeg
som skal stå til ansvar for hva jeg gjør.
Det hadde egentlig vært meget enklere å
få et konkret oppdrag, f.eks. å bygge en
skole i Tanzania.
Elsket. – Kan vi si at du tolker budskapet du fikk slik at det blir ekstremt
tilpasset vår individualistiske tid: Du har
ansvaret selv, du er dine egne valg?
– Nei, det synes jeg ikke. Passende i
vår tid ville være at jeg skrev en bok og
sa at bare du ber ti ganger om dagen og
lever sånn og sånn, så skal det gå deg
bra. Det viktige er å holde fast ved at vi
er elsket som vi er. Det er vi som skal
forvalte det livet vi har på jorden, men
uansett hva som skjer, så blir vi grepet
viss vi faller og når vi dør. Så jeg er glad
for det budskapet jeg har fått, og det
harmonerer med den innstillingen jeg
har til livet.
Brogjengerske. – Undertittelen på boken din er «Bekjennelser fra
en motvillig troende». Du måtte
kanskje etter møtet gjøre det Kierkegaardske sprang ut på syttitusen
favners dyp?
– Jeg hoppet ikke uti, jeg ble
kastet! repliserer Charlotte, og jeg
pleier å understreke at jeg ikke er en
troende. Jeg har truffet Jesus, så jeg
vet! Nå vil jeg være en brogjengerske som bringer min viten om
Kristus videre til noen som ikke vet.
Det er dessuten det jeg kan, jeg er jo
journalist. Jeg kan skape rom for at
folk kan føle seg trygge til å snakke
om tro. Etter foredragene mine er
det noen som gråter, og noen snakker om lignende opplevelser. De er
vidt forskjellige, men fordi de har
lest boken, føler de seg trygge til
å tale om det som opptar dem. Det
synes jeg er en kjempestor og deilig
oppgave å ha fått.
Tid. – De to møtene må ha medført
en kraftig krøll på tidslinjen for at
Jesus og du skulle treffe hverandre
etter over 2000 år. Har du noen
naturvitenskapelig forklaring på
det?
– Jeg mener jo, ut fra mine
opplevelser, at tiden ikke er
lineær. Men jeg vil ikke gå rundt
som en pseudofysiker og forklare
dette. For tiden kan vel ingen forstå
hva er. Men jeg har inntrykk av at
også blant naturvitenskapsfolk har
det kommet en ny måte å tilnærme
seg verden: De er ikke på jakt etter
Svaret med stor S, men etter mer
viten. Og jeg er ikke på let etter
annet svar enn: Det er godt at jeg er
til – punktum.
Salme. – Til sist, Charlotte, er det
en salme du er spesielt glad i?
Hun retter seg opp og smiler:
– Ja, og det er til og med av en
norsk salmedikter, Peter Dass sin
mektige salme «Herre Gud ditt dyre
navn og ære». Der står det: «Gud er
Gud om alle land lå øde!» Det kan
skje alt mulig i våre liv, men jeg vet
at Gud likevel er her!
Tekst og bilder: Aud og
Jon Engeland
Støttegrupper
for sørgende
Hver høst og vår starter
det opp nye støttegrupper
for sørgende. Dette er et
tilbud til alle i Strand og
Forsand – uavhengig av
tro, livssituasjon og alder
– som ønsker et fortrolig
felleskap med medmennesker i sorg.
Tilbudet er organisert via kirkekontoret på Jørpeland, og interesserte
kan ringe på telefon 51 74 11 30
eller sende en e-post til [email protected]
strand.kommune.no for å melde seg
på, eller få nærmere informasjon om
støttegruppene.
Nye grupper vil bli startet opp to
ganger i året; like etter skolestart
hver høst, og utpå nyåret. Gruppene
er vanligvis på 6—8 personer, og
hver gruppe samles 7—8 ganger i
løpet av halvåret.
Støttegruppene blir ledet av Brit
Reppen, Ragnhild Tjemsland og
Gunn Auno-Olbrekk. Alle har erfaring med sorgarbeid fra ulike ståsteder. Auno-Olbrekk har selv nylig
vært med i en gruppe som deltaker,
og opplevde samlingene som verdifulle i sin egen sorgprosess.
– Opplevelsen av sorg kan være så
forskjellig fra person til person. Det
finnes ingen mal for sorg, men for
mange er det godt å få kunne dele
tanker og opplevelser med andre
i samme situasjon. Ikke minst når
det er gått en tid, og man ikke kan
ty til familie og venner i like stor
grad lenger – eller at man ikke har
så stort nettverk i utgangspunktet.
Da kan det være godt å få bearbeide
sorgen i en støttegruppe, sier Gunn
Auno-Olbrekk.
Samlingene vil være på Kraftverket på Jørpeland og varer ca.
1,5 time hver gang. Det blir enkel
servering med kaffe og litt å bite
i, og hver støttegruppe vil ha en
leder som bidrar til å skape trygge
og gode rammer for deltakerne.
Gunn Auno-Olbrekk er en de tre
lederne som har ansvar for støttegruppene for sørgende. Ønsker
du å melde deg på, er det bare å
ta kontakt med kirkekontoret på
Jørpeland.
Lederen vil også ta opp noen sentrale sorgrelaterte tema til samtale
og erfaringsdeling. Det kan være
spørsmål knyttet til sykeleie og
dødsfall, begravelsesdagen, praktiske gjøremål og økonomi etterpå.
– Men det er viktig å understreke
at støttegruppene vil leve sitt eget
liv og ta opp de spørsmålene og
tankene som deltakerne løfter frem.
Og så er det viktig å få fram at
deltakerne og lederen har full taushetsplikt – ingen skal være redde for
at det som blir sagt i gruppene blir
spredt på bygda etterpå, sier AunoOlbrekk.
De tre lederne for støttegruppene
har formulert en enkel målsetning
som de ønsker å bringe videre til
deltakerne: Å få håp om og tro på at
det er mulig å gå videre.
– Gjennom å snakke med andre
vil man ikke bare få hjelp selv – din
egen erfaring kan være til hjelp for
andre. Dessuten kan dét å få mulighet til å fortelle igjen og igjen, bidra
til å løfte sorgen fra hjertet og opp
til hodet hvor den kan settes ord
på og bearbeides, avslutter AunoOlbrekk.
Tekst og foto: Trond Hjorteland
7
Pianostemmaren
frå Budapest
Istvan Jozsef Horvath; pianostemmar, teknikar, soloentertainar. I tillegg kan me føya til: kyrkjemusikar.
Denne smilande og hyggelege mannen
frå Ungarns hovudstad Budapest har
gledd hjelmelandsbuen med pianomusikk i mange år nå, og dei siste åra
også som ein av vikarane for kantor
Anne-Berit når ho har frisøndagar og
ferie.
– Hjelmeland er den mest fantastiske
plassen i heile verda, seier han.
– Eg er fødd og oppvaksen i
Budapest. Eg var åtte år då eg begynte
å spela piano i musikkskulen, og der
var eg i sju år. Seinare utdanna eg meg
som finmekanikar, men studerte også
jazzmusikk og spelte i orkester. Piano
blei mitt hovudinstrument, og i 1986
kom eg til Norge for første gong – som
pianoentertainer på hotell og båtar. Eg
jobba med dette nokre månader om
gongen, og resten av året var eg tilbake
i Budapest. Dette haldt eg på med i
mange år, og i 1999 møtte eg Kirsten
som var passasjer på ferja mellom Oslo
og København. Året etterpå flytta me
begge til Budapest.
– Etter 3 år i Budapest kom me
tilbake til Norge og slo oss til i Oslo.
Der gjekk eg to år på pianostemmarskulen, som seinare vart nedlagt. Nå er
det berre nokre praktikantar på pianoverkstadane som lærer seg faget som
pianostemmar. Halvparten av pianostemmarane i Norge held til i Oslo,
gjerne innanfor Ring 3, og det var hard
konkurranse om jobbane.
Flytta frå Oslo
– Kva var grunnen til at du og Kirsten
kom til Hjelmeland?
Me treivst ikkje så godt i Oslo, og
me bestemte oss difor for å flytta til
Hjelmeland der Kirsten hadde familie.
Begge foreldra hennar kom frå Hjelmeland, og me kom hit i 2007. Kirsten
fekk jobb i kommunen, og eg starta
opp som musikar og pianostemmar. I
starten fekk eg god hjelp av Jan Inge
Amos i Stavanger. Han er pianostemmar i Stavanger konserthus, og er ennå
min mentor. Nå har eg også fått oppdrag
8
i konserthuset. Og her i Hjelmeland og
i nabokommunane har eg nå så mange
oppdrag at dette er ein fulltidsjobb for
meg.
– Hjelmeland er ein flott plass å bu og
arbeida. Her har me kjøpt hus, og her
har me jobb. Det er fantastisk at ukjente
folk stolar slik på meg at dei fortel meg
at nøkkelen til huset ligg i postkassen
eller under dørmatta når eg kjem og
skal stemma pianoet og ingen er heime.
Tenk for ein tillit! Slikt er nesten uhøyrt
i resten av verda. Og så kan me kjøpe
frukt langs vegen og leggje pengane i
ein boks. Det er fantastisk.
Heimlandet
Istvan fortel engasjert om Ungarn.
– Mor mi er snart er 88 år, og kvart år
reiser eg til henne ei veke når ho har
fødselsdag, og det same når ho har
namnedag. I tillegg reiser familien kvart
år på ferie til Ungarn. Eg har også ein
halvbror som bur der.
Det er tydeleg at banda er sterke,
og han er stolt over folket sitt og
den ungarske historia. Det er mange
flinke menneske i Ungarn, både innanfor kunst og kultur, og i mange
ulike vitskapar. Minst 18 nobelprisvinnarar har kome frå Ungarn. Då
kommuniststyret fall i 1989 og
Ungarn vart ein demokratisk republikk, kunne også folket utøva sin
religion fritt. I Budapest er det mange
kyrkjer og katedralar. Dei fleste er
romersk-katolske, men den største
synagoga i Europa ligg i Budapest,
og det er også lutherske kyrkjer.
Ingen kyrkjebakgrunn
– Mor mi er lutheranar, fortel han, –
men far høyrte til den romersk-katolske
kyrkja. Eg vaks opp under kommuniststyret og har ikkje nokon bakgrunn
frå kyrkja. Eg har ikkje vore spesielt
opptatt av kyrkjemusikk. Under kommuniststyret var det slik at dersom du
ville ha arbeid og eit bra liv, så skulle du
ha minst mogeleg med religion å gjera.
I Hjelmeland og i nabokommunane har eg nå så
– Men du sa likevel ja til å spele i
kyrkja ?
– Ja, det var i 2008 – i 17. mai-toget.
Ein medmusikant i storbandet sa til
meg at han hadde høyrt at det ikkje
blei musikk på gudstenesta etter toget.
Kanskje du og eg skal ordna det? Som
sagt, så gjort. Me fekk tak i notane, han
spelte trompet og eg piano.
Og seinare har det blitt mange opp-
mange oppdrag at dette er ein fulltidsjobb for meg; sier pianostemmar Istvan Jozsef Horvath.
drag i kyrkjene. Istvan seier alltid ja
så sant han er heime. Han likar godt
orgelet, men synest det er best å sitja
framme ved pianoet. – Då har eg kontakt med presten, og sidan eg ikkje har
hatt så mykje kunnskap om liturgien og
gangen i gudstenesta, så er det tryggast
å sitja framme i kyrkja.
– Kva synest du om gudstenestene
våre?
– Det er kjekt, og prestane er flinke.
Mange takkar etterpå, og det er fint.
Eg likar å spela på gudstenestene. Eg
er ikkje så glad i dei store katedralane.
Det er for pompøst. Her er det enkelt,
men fint. Det er kjekt å spela for folk
som lyttar, og å få spela til songane i
gudstenesta.
Istvan Horvath er eit godt døme på
ein person «utanfrå» som har tilført
lokalsamfunnet ein meirverdi. Han
hadde med seg mykje i bagasjen som
han nå deler med oss. Han har skapt
sin eigen arbeidsplass – til nytte og
glede for mange, og han seier med stor
overtyding og eit smil om munnen at
Hjelmeland er den beste plassen på
jorda.
Tekst og foto: Olav Frantzen
9
Fornøgde konfirmantar og leiarar frå Forsand og Strand
på Furutangen. Ein flott måte å starta konfirmantåret på.
10
11
Strand, Forsand og
Hjelmeland har mange
fritidsbustadar. Mange
hyttefolk kjenner sterk
tilknyting til dei respektive lokalmiljøa der dei
bur i helger og feriar,
og engasjerer seg der.
Blant dei er Thorolv og
Inger Marie Jacobsen
frå Stavanger.
«Ryfylkependlarane»
Thorolv og Inger Marie Jacobsen tykkjer det er kjekt å vera med på det som skjer i bygda, og føler seg inkluderte som hyttefolk i Jøsenfjorden.
Stavanger.
Thorolv Jacobsen har pendla til Ryfylke i over førti år, og
Inger Marie nesten like lenge.
– Me var ein gjeng frå Ynglingen som starta med å reisa
jamnleg til speidarhytta «Baroniet» på Torsnes i Strand tidleg
på sekstitalet, fortel han. – Ei stund var me der så ofte at eg
til og med hadde nøkkel! Me var mykje der, men me reiste til
andre stader også.
Seinare gjekk turen lengre inn i Ryfylke, og i 1970 leigde
ein kameratgjeng det gamle huset på Gjil. Frå midten av
åttitalet er det hytta på Hauge i Jøsenfjorden som har vore
reisemålet for små og store i familien Jacobsen. Dei føler seg
velkomne i bygda, og tykkjer det er kjekt å vera med på det
som skjer.
– Dei fyrste åra starta alltid turen med båten innover. Det
var drygt, men sosialt og kjekt, seier Thorolv og Inger Marie.
På båten var det lett å bli kjent med folk, og me følte oss
veldig inkluderte. Me prata med dei fleste.
Ekteparet har i alle år vore engasjerte i Ynglingen og i St.
Petri menighet. I Jøsenfjorden vart dei godt kjende med folk
som var aktive i bedehusmiljø, og det å bli med på det som
hende der og elles, var heilt naturleg.
– Forkynninga og stilen var nok litt ulikt det me var vane
med; det var nok helst eit lite kultursjokk med kvinnene på
eine sida av midtgongen og mennene på den andre! Men
me vart veldig godt mottekne, understrekar Inger Marie og
12
Thorolv. Og legg til: – Dei forventa at me skulle delta! Og me
kom, så sant me fekk det til. Inger Marie drog også kjensel på
«dei gamle songane» frå leirar i barndomen på Austlandet.
Basarar var ekstra gjeve. I den tida dei begynte å reisa til
fjorden, var det fleire basarar enn i dag; «Finnabasaren»,
«Luftambulansen» og basaren i Ulladalen, for å nemna nokre
av dei. I dag er det berre dei to årlege basarane til inntekt for
bedehuskapellet; haustbasaren med loppemarknad og påskebasaren. Men dei er gjeve nok, dei, og kvar påske i årtier har
familien Jacobsen vore på plass skjærtorsdags kvelden på
bedehuset. Thorolv er «fast inventar» i trekninga saman med
Hytta på Hauge er blitt eit kjært reisemål og samlingsplass
for familie og vener.
Seks spente 14-åringer fra Forsand på veg
til Grimstad for å delta på Lagets lederskole.
Forsandungdommer
på Lagets
lederskole
»
Dei har i alle år vore engasjerte i Ynglingen og i St. Petri menighet i
hyttenabo Bjørn Braadland. – Det er kjekt å vera med, og eg
har inntrykk av at folk set pris på det, seier Thorolv med eit
lunt smil. Dei likar også når andaktshaldaren vender seg til
borna, og legg vekt på det glade og lyse i forkynninga. – Det
skal jo vera ein gledens bodskap, seier Inger Marie.
Thorolv og Inger Marie tykkjer det er flott når dei får høve
til å vera med på gudsteneste i kapellet. Men det er ikkje
alltid det passar, og så er det litt vanskeleg å følgja med kva
tid det skjer, konstaterer dei og legg til; Kanskje det hadde
gått an å leggja «Preikestolen» i hyttepostkassane også? Då
hadde me vore meir førebudde.
Involveringa i bygda har også gjort at dei har delteke i dåp,
konfirmasjon og gravferd. Det set dei stor pris på. I mindre
bygder kjenner dei fleste kvarandre. – Det er fint å få vera
med og vera til stades i det som skjer, seier Inger Marie.
Med barn og barnebarn, og inntil nyleg travle jobbar på
kvar sin kant, har det ikkje vore like lett å få kabalen til å
gå opp. Det er ikkje så enkelt å dra på gudsteneste i fjorden
søndag ettermiddag, når det er tid for å pakka og hasta til
byen att. Eller når hytta er full av håpefulle som skal på ski
eller på tur, eller som skal koma eller dra. No er begge pensjonistar og vonar å få nytta hytta litt ut over fredag—måndag.
– Me kjem så sant me kan, lovar dei.
I begynnelsen av august reiste seks spente
14-åringer fra Forsand til Grimstad for å
delta på Lagets – Norges kristelige
student- og skoleungdomslags – lederskole. Lederskolen varte ei uke, og ble
avviklet på Drottningborg videregående
skole. Dagene ble fylt av sol og glede og
mye flott program.
Sammen med elever fra andre
ungdomsskoler og videregående skoler fra
hele Sør-Norge fikk ungdommene delta
på bibeltimer og møter, med hovedtemaet
«Radikale liv».
Radikal betyr «å gå til rota», og på
leiren fikk de lære om hva Bibelen
forteller om det å være en disippel.
Gjennom dette lærte de om hvordan
Jesus og disiplene hans møtte andre, og
om dette er noe vi kan ta med oss i vår
hverdag.
På Forsand har vi som satsningsområde
å bygge gode ledere. Og etter denne uken
var de seks ungdommene fylte av gode
idéer og tanker om hvordan de kan være
gode ledere og disipler der de bor.
Tekst og foto: Natalie Bjørkeland
Tekst og foto: Haldis Karine Nilsen
13
Kvar måndag kveld i haust blir det «Åpen kirke» i Jørpeland kyrkje, eit lågterskeltilbod Mette har engasjert seg i. Nå opnar ho døra til
treffa tysdag, onsdag og torsdag i kontortida.
Vil opna dører og rydda veg
Mette E. Boye er nytilsett som prosjektleiar for
tenestegrupper og diakoni
i Strand. Ho har blikk og
hjarte for dei svakaste i samfunnet og ser som ei hovudoppgåve å rydda veg for alle
som treng hjelp – og for dei
som vil bidra med hjelp.
Det første som møter deg når du kjem
inn på kontoret til Mette, er to ørnemotiv på veggen. Tilfeldig eller ikkje;
ørnemotivet passar godt som illustrasjon på det oppdraget Mette nå har tatt
fatt på. Som prosjektleiar for tenestegrupper og diakoni skal ho ha overblikk
over og «stupa» inn i dei mange omsorgstenestene som menighetane tilbyr i
Strand. Om ho ikkje skal ha «kloa» i alt
som rører seg, håpar ho å bli ein viktig
14
støttespelar for mange av tiltaka. Dette
er ei stilling som har vore sterkt ønska
blant dei mange frivillige som gjer eit
diakonalt omsorgsarbeid her lokalt, og
som det nå endeleg har komme finansiering på plass til – i første omgang ut
2017.
I løpet av dei seinare åra har det vakse
fram fleire tverrkyrkjelege tenestegrupper i Strand (sjå faktaboks), som arbeider med ulike typar omsorgsarbeid – det
kan vera arbeid blant innvandrarar,
hjelp til rusavhengige eller samlivskurs.
Men det har vore eit sakn blant gruppene ikkje å ha nokon til å trekkja i
trådane, til å vegleia og til å utløysa det
store potensialet som ligg der.
– Eg er så takknemleg for at menighetane her i Strand går saman for å gjera
ein forskjell for dei som treng det mest.
– Me er ulike menighetar i Strand, men
dette er me saman om, og eg trur denne
enheten er ein viktig nøkkel for å byggja ned tersklane mellom menighetane
og mellom menighetane og lokalsamfunnet. Og saman får me utretta endå
mykje meir! seier Mette entusiastisk.
Ho kjem også til å følgja opp arbeidet
til diakoniutvala i Strand og Jørpeland
sokn, i tillegg til å vera ein ressurs
for mellom anna klubben for barn og
unge med hjelpebehov. Men sjølv om
ho elskar å vera ute i «felten» og bidra
konkret der og då, er ho tydeleg på kva
hovudretning ho har for jobben sin:
– Mi rolle blir å hjelpa leiarane i
tenestegruppene, diakoniutvala og andre
frivillige grupper til å lykkast med sine
visjonar. Eg blir ein tilretteleggjar og
vegleiar, ein som skal støtta og motivera. Av og til ser eg på meg sjølv som
ei ryddedame – ei som skal fjerna alle
typar hinder for at andre skal gjera jobben sin bra. Det er noko eg likar og har
jobba mykje med i ulike samanhengar;
å bidra til at menneske lykkast med det
dei har sett seg som mål.
Mette tar med seg ein allsidig og
Mette Ellinor Boye
47 år, gift med sokneprest
i Jørpeland, Bård Boye,
og har tre barn.
Nytilsett som prosjektleiar for
tverrkyrkjelege tenestegrupper
i 60 % stilling. Ho er også
20 % menighetspedagog
i Jørpeland menighet.
Fakta om tverrkyrkjelege tenestegrupper
og diakoniarbeidet i Strand:
Dei siste par åra har det vakse fram fleire tverrkyrkjelege tenestegrupper i Strand
(sjå liste under) – i tillegg til dei eksisterande diakoniutvala og andre grupper som
er engasjert i frivillig omsorgsarbeid gjennom menighetane i Strand.
Både Klippen, Huskyrkjene, NLM-forsamlinga, kyrkjelydane i Strand og Jørpeland og andre organisasjonar er med her. Det har i fleire år vore jobba for å skaffa
midlar til ein person som kunne leia dette store arbeidet.
Og nå er det takka vera eit økumenisk spleiselag, der fleire menighetar i Strand
er med, sikra midlar til denne stillinga ut 2017. Også Opplysingsvesenets Fond er
med på spleiselaget.
Her er dei ulike teneste- og diakonigruppene som
Mette skal ha eit ekstra fokus på:
kyrkjekontoret, kor ho for det meste vil vera å
Tenestegruppa for rusavhengige
ved Merethe Aanestad, tlf. 916 42 031, [email protected]
Tenestegruppa for ungdom
ved Jim Eikevåg, tlf. 977 43 870, [email protected] og Mette Boye
Tenestegruppa for familie og samliv
ved Bente og Torleif Fjelde, tlf. 458 63 670 [email protected]
I mammas mage (tidl. Fullkomment liv) –
tenestegruppe for ufrivillig gravide ved Irene Bjørkhaug,
tlf. 922 82 652, [email protected]
verdfull ballast inn i jobben. Ho er
utdanna lærar i helse- og sosialfag, med
sjukepleie i botn. Ho er også utdanna
innan administrativ leiing og vegleiingspedagogikk, og har variert erfaring frå
mange ulike arbeidsfelt – mellom anna
har ho vore i Oase si leiargruppe i 11
år. Ho har også drive sitt eige føretak,
Rasteplassen, der ho har tilbydd vegleiing og «frilans-forkynning».
Når ho nå tar fatt på oppgåvene sine
som prosjektleiar, er det med ei open
dør til alle som ønskjer å ta kontakt –
om det er å melda seg som frivillig,
eller rett og slett har behov for ein prat.
– Stikk innom eller ring meg! Det er
eit mål for meg å vera tilgjengeleg, og
at me skal gjera det lett å komma oppom kyrkjekontoret. Og ta gjerne kontakt
med dei som er leiarar i dei ulike tenestegruppene, avsluttar Mette.
Forbønn og veiledning ved Mette Boye, tlf. 470 24 185, [email protected]
Klubben for ungdom med hjelpebehov
ved Lise Enne, tlf. 944 30 790
Godhetsarbeidet
ved Olav Vestbøstad, tlf.954 22 371 og Randi Anita Helvig, tlf. 947 91 554
Sorggrupper, diakoniutvalg, eldrekontaktar og besøksteneste
Tekst og foto: Trond Hjorteland
15
Klar for
VestAfrika
Marita Vold f. Grødem, Ola
Aasland Vold og lille Elisabeth har pakket koffertene
og gjort alt klart til å sette
seg på flyet sørover til Afrika.
Den 12. juli ble de innviet til misjonærer på Norsk luthersk misjonssambands
(NLM) generalforsamling på Randaberg. De skal nå til Kamerun på språkstudium i ett år. Etterpå blir det tjeneste
enten i Mali eller i Elfenbenskysten.
Marita og Ola er begge spente på
hvordan hverdagen vil bli i nye omgivelser. Utfordringene dette første året er
mest knyttet til språkstudiene, en annen
kultur og klima.
— Det er imidlertid trygt og godt å
vite at vi er flere fra ulike misjonsorganisasjoner som skal være sammen dette
året, og at vi har et godt apparat rundt
oss, sier Marita.
Marita er oppvokst på Fiskå, og Ola
på Fogn. De traff hverandre på Lundeneset videregående skole, og giftet seg
etter russetida. Så ble det ett år på Hald
internasjonale senter med praksis i seks
måneder på Madagaskar. Etter dette ble
det flytting til Oslo der Marita utdannet
seg til barnevernspedagog og Ola til
prest.
Marita arbeidet i flere år som barnevernspedagog i en bolig for mindreårige
asylsøkere før hun ble mor til Elisabeth.
Ola har det siste året vært feltprest i
Garden og ser fram til at han og familien skal være mer sammen det året som
nå ligger foran.
De har kjøpt hus på Fiskå, slik at de
har en base i Norge når de kommer
hjem på ferie. Marita og Ola har brukt
mesteparten av sommeren til å pusse
opp huset samtidig som Ola har vært
ukependler til Oslo. Nå nærmer det seg
avreise, og nye utfordringer venter for
den lille familien.
— Som kristne er vi kalt til å leve
ut misjonsbefalingen der vi er, enten
16
Marita, Ola og Elisabeth har pakket seg ferdig, og er klar for nye utfordringer i
Vest-Afrika.
Familien ble presentert og bedt for i Strand kyrkje rett før avreise til Kamerun.
det er i Norge, eller i et annet land. Vi
opplever at Gud har lagt ting til rette og
ledet oss slik at dette er veien vi skal gå
nå, sier Ola.
— Vi håper at vi som familie kan få
bety en forskjell for de menneskene vi
møter, og at Gud kan utruste og lede
oss slik at vi både i ord og handling kan
formidle evangeliet og være vitner om
Guds kjærlighet til alle mennesker, sier
Marita.
Søndag 23. august ble familien presentert og bedt for i kirken på Tau.
— Det er godt å vite at det er mange
som er med oss i forbønn, sier Ola.
— Be gjerne om at vi må vokse i tro,
visdom og kjærlighet, at Gud må verne
oss fra sykdom og fare og at Gud må
lede oss etter sin vilje, sier ekteparet.
Tekst og foto: Anita Grødem
KLUBB & KRIK
Aktiv og
sosial
fredagskveld
Annenhver fredag er det KLUBB
& KRIK i Aktiviteteshuset på Tau.
Her samles ungdommer fra ungdomsskolealder og oppover. Først er
det samling i kjelleren med andakt.
Etterpå er det mulighet for å være
med opp i hallen der det er ulike
ballspill. I kjelleren kan en spille
brettspill, x-boks, air hockey og
fotballspill. I kiosken selges det snop,
brus og pizza hele kvelden.
Dette er et lavterskeltibud for
ungdommer i trygge omgivelser der
det er voksne ledere sammen med
ungdommene. Det oppstår mange
fine, spontane samtaler mellom ungdommene og de voksne både på kjøkkenet og i sofaen. For de som ikke er
med i organisert idrett eller deltar på
andre faste fritidstilbud, er dette en
kjempeviktig møteplass. Her kan en
være med på ulike idrettsaktiviteter
uten at en er knallgod i noe som helst.
Poenget er å bruke kroppen og ha det
gøy sammen.
Det er kirken på Tau som står for
dette tilbudet til ungdommene. Åsa
Lindeflaten-Fiskå og Richard Andrè
Helvig, som driver KLUBB & KRIK,
er ansatt i små stillinger som ungdomsarbeidere. De ser fram til å treffe
nye ungdommer på fredagskveldene.
Velkommen til alle fra 8. klasse og
oppover.
Tekst og foto: Anita Grødem
I klubbrommet kan en spille ulike spill, eller bare slappe av i sofaen.
Kjøkkenet er et viktig samlingspunkt. Her er Åsa til venstre.
Ingrid Eriksen Bru og Richard Andrè Helvig slapper av etter en treningsøkt.
17
3
Jente- og
gutelagsbasaren
Logo
nye sokneråd 2015-2019
NordsmlKsr
LniksmlKsr
Hjelmeland sokneråd
Trygve Brandal
Karina Halsne
Anna Lena Kleppa
EliseLolo
Unander
Mjølhus
på iys bmrlrnaa:
Arne Kleppa
Harald Krokedal
Cesilie Doritsdatter Nesheim
Margrethe Førre
Vara: Astrid Vormeland
Lolo
på lørr bmrlrnaa
(brnrks rna naaemrseKs):
Oddbjørg
Rimstad
Årdal sokneråd
Elin Øpstad Nørstebø
Asbjørn Tjentland
Oskar Ommundsen
Sigrid Marie Bakken Riskedal
Karoline Dybdahl
Gunhild Irene Bjørkli Ask
Vara: John Leikvar Nessa
Anne Helene Bringaker
Fister sokneråd
Rannveig Ueland Terøy
Øyvind Nicolaysen
Åsmund Thomsen
Johanne Gunn Myklebust Hetland
Lena Sofie Time Lundberg
Odd Sørestad
BLI MED PÅ LEIR!!
Vara: Åsmund Sigmundstad
Alf Barsnes
18
SørsmlKsr
Forsand sokneråd
Ingunn Fossan Stangeland
Ragnhild Rettedal
Eva Svensson
Nils Lolo
OvelkdNygård
seKrreKeeki:
Per K Hagen
Mona Beate Økland Berge
Vara: Morten Kristian Oaland
Astrid Haukelid
Dka aorsrk
rKrrks eåpkasrjoid:
Strand
sokneråd
Odd-Bjørn Næss
Ivar Nesvåg
Ole André Straume
Astri Vadla Ravnås
Ståle Idsø
Ruth Wenche Meltveit
Vara: Heidi Bergeland
Trine Sørskår
Jørpeland sokneråd
Laila Steinsvik
Harald Bjørkhaug
Sissel Danielsen
Jon V. Engeland
Åshild Hus
Anja de Jong
Vara: Odd Fridjtov Bjerga
Kate Aarstad
Det Norske Misjonsselskaps barneog ungdomsorganisasjon, NMS U,
vil gjerne invitere til adventsleir
for barn og unge!
Fjelltun, utenfor Flekkefjord
5.-7. klasse 20.-22. nov.
2.-4. klasse 27.-29. nov.
Furutangen på Randøy
5.-7. klasse 20.-22. nov.
2.-4. klasse 27.-29. nov.
Tenleir 4.-6. des
Himmel & Hav, Sola
5.-7. klasse 20.-22. nov.
2.-4. klasse 27.-29. nov.
Påmelding og mer
informasjon
www.nmsu.no/stavanger
Scan QR-koden med din
smarttelefon
Dke kr neeKrike iolo or borlåi, ayaorsr ol dk
erk smlKsrk språr. ForerKaaseKs brnrks iolo K
mrlkr på heKe bmrlrnaa.
Ol ioloka srmi brnrks lkd mrlke bmrlrnaa,
lå dkaak eærk rkimeKee kas mrlke ol hm sekrr
roaermse eKi iolo mrlkak. Brnr på lørr bmrlrnaa
srmi hkise naalås, lka K eKi kiik lå aklmeKe (heKe)
nelmek me iolo bkayeeks.
Loloka or Krrkemilke srmi miieKd prkskaekrks
K smlspKii lkd Dka aorsrk rKrrks eåpkasrjoid
(Oimeslkrrke). Våpkasrjoidke mabk miks ljkalKee
øekrse eKi ekaserk på maaoaskr ol eryrrsmrkr.
Det
er basar på Forsand bedeDke kr olså lniKlhke or å ljkalK ioloka lkd
seKrreKeeki
( .krs. mdrksska
rKrrkemilkes
hus.
Små
og eKistore
har benka seg
akeesKdkr). SeKrreKeekika srmi skeeks K srrK eeypka
Los NKchks Rklnimr. For miik ioloemrKmaekak kr
kring
borda. Framme på podiet
dke malKee ka lmrsKlmi ikaldk or å sørlk or
eKiserkrrkiKl mesemad eKi årsemiike K ioloka.
er
gevinstane fordelte oppå og
rundt to bord. På venstre sida står
«hovudtrekninga». På høgre sida
mange spanande ting til åresalget.
Det er jente- og gutelaget sin basar. Nokre
av
gevinstane
er laga på lagskveldane. Ivrige
Profilmanmi
or Krrkemilke 2201
barneaugo kikkar på dei kjekke tinga. Det vert
peika og diskutert. «Håpar eg vinn!»
Pengane som kjem inn denne kvelden skal gå
til ein stor barneskule i Bolivia i Sør-Amerika.
Gerd Marie Berge ynskjer velkommen og
leiar med stødig hand. Me syng «Jesus er kongen min», og andaktshaldar Tor Andre Giskegjerde får ordet. Han får alle i tale. «Me er
Guds barn, borgarar av himmelriket, på grunn
av det Jesus har gjort for oss!»
Etter andakten kan me ta lodd i bøkene.
Framme i salen på kvar side sit leiarar og skriv
namna våre. Så her gjeld det å ha med seg pengar! Fem kroner loddet kostar det.
Og så er det kaker, is, saft og kaffi. Heilt
gratis! Og åresal. 20 kroner åra. Fem årer for
100 kroner.
Snart er det trekking av åre-gevinstane. Born
frå 2. og 3. klasse får vera med å halda opp
gevinstane og springa til vinnaren med dei. For
når me er sju og åtte år, då spring me i slike
ærend!
Og det kjem små og store gledesutbrot etter
som bordet tømmest.
Hovudtrekninga kjem til slutt. Nå er det 4.
klasse som får halda opp gevinstar. Fleire av
tinga er så store at då må ein gå til vinnaren. Og
tenk – Kristoffer vann både den store lastebilen
og den fine vogga! Kanskje han delte med
småsøstrene sine?
Basar kan vera litt vanskeleg for nokon.
Kvifor vann ikkje eg? Så om det var mange
fornøgde vinnarar, var det nok nokre som gjekk
litt skuffa heim. Men kanskje det vert min tur
neste gong …
Det kom inn heile 27 000 kroner til skulen i
Bolivia. Eit flott resultat!
Tekst og foto: Annbjørg Strøm Haukalid
Når jente- og gutelaget arrangerer sin basar på Forsand bedehus er det mange som hjelper til med å dela ut gevinstar.
Hausten er basartid
Søndag før allehelgensdag
er bots- og bededagen.
Bots- og bønnedagen,
som det heiter i dag, er for
mange også synonymt med
basartid.
Ikkje utan grunn; det har alltid vore
gunstig å samla inn pengar til gode
føremål på eit tidspunkt der det var pengar blant folk. Hausten var ei slik tid. I
det gamle jordbrukssamfunnet var det
då folk hadde best med pengar, etter at
lamma var selde og avlinga elles i hus.
Kvar skjer på ein basar? Eit standard
oppsett er loddsal, andakt, matservering og trekning. Ofte er det seld lodd
i forkant, på bøker utlagd på butikkar
og andre sentrale stader. Dei gjevaste
gevinstane er handarbeid; ofte dukar,
vottar og sokkar. I dag er kjøpegevinstane meir vanleg. Det kan vera både
lynlotteri («årar» med mange tal eller
«papirlodd» med eit tal), og loddbøker
med namn.
Basar har tradisjon for å vera eit
«lågterskeltilbod» som appellerer til
små og store også ut over den vanlege
« bedehuskrinsen». Ifølgje Wikipedia
kjem ordet basar opphavleg frå persisk
og betyr «staden med prisar». I ideell
verksemd er basar blitt namnet på arrangement som gir meining på fleire
plan; det krev samarbeid i forkant, det
er triveleg arrangement i seg sjølv, og
det gir pengar til gode føremål. Det
er all grunn til å heia basartradisjonen
vidare framover.
Frå gamalt er det kvinneforeningane
som har vore byggesteinen når det
gjeld arbeid for ytre- og indremisjon.
Arbeidet har hatt to sider: Å vinna flest
mogleg for Kristus, og å samla inn
pengar til misjonsarbeidet. Innsamlingsarbeidet har hatt mange former: Loddsal
(her kjem basaren inn), rein innsamling
på møte eller festar, eller ved å setja av
ein fast del av landbruksproduksjonen
til misjonen (misjonslam, misjonsåkrar
eller liknande). Kvinneforeningar og
barnelag er framleis sentrale basarvertar, men også andre vidarefører
«arven». For at tradisjonen skal halda
fram, er det viktig at folk framleis
bidrar ved å skaffa gevinstar, ta lodd,
og møta opp når arrangementet er der.
God vinnarlukka!
Tekst: Haldis K. Nilsen
19
Min song
Min song no fram mot allehelgenssundag har
tona i meg dei siste halvanna åra.
Då sorga slo inn og «vengjeklipte» meg, vart
denne songen til trøyst og tryggleik. Det er Bjørn
Aslaksen som syng «I dine vingers skygge»,
på albumet So Forgiven. Den er nok ukjent for
mange, men ligg ute på nettet.
Men fyrst måtte eg finna kva Bibelen sa om
«skuggen frå Hans vengjer». Det byrja med Guds
ord til Moses i 2. Mos 19, 3—4, heldt fram med
Moses sin avskilssong til Israelsfolket då dei stod
på grensa til det lova landet, 5. Mos 32, 8—11.
Så vart eg leia til Salme 91, 1—4. Slik var det
bibelske grunnlaget lagt for min song.
Vengjeklipte meg vert halden fast av min
allmektige Far, slik ørna grip ungen sin som ikkje
klarer å flyga sjølv, og eg kan be min Far om å få
skjula meg under hans vengjer slik David bad i
si naud.
Slik som «I Guds hand» tidlegare hadde vore
eit tryggingsomgrep for meg, vart no «Hans
vengjer og deira skugge» endå eit.
Kanskje får du høyra songen om du kjem på
Allehelgenssong i Strand kyrkje søndag 1. november i år.
Tekst: Harald Nesvåg
I dine vingers skygge
Tanker om håp, om fremtid og fred, det har du lovet meg.
Du er meg nær, jeg vet du er med, jeg setter min lit til deg.
Ingenting vondt skal ramme meg, ulykken går meg forbi.
Du sender svar fra himmelen, nåde og hjelp i rette tid.
Kor:
I dine vingers skygge, der finner jeg min ro.
Der vil jeg bo og bygge, der hviler jeg i tro.
Vær meg nådig Gud, jeg skjuler meg,
vær meg nådig Gud, jeg skjuler meg i deg.
Du er mitt sikre tilfluktsted, bare hos deg er det trygt.
Du har den fullkomne kjærlighet som driver ut all min frykt.
Din trofasthet, den er mitt skjold, du er min klippe og borg.
Du verner meg mot fiendens vold, du støtter meg i min sorg.
Ledertreningst
I slutten av juni var ei gruppe
på til sammen 11 ungdommer og ansatte fra Strand
kyrkjelyd på ledertur til Estland. Målet med turen var
både ledertrening og møte
med kirke og misjon i et
av Europas mest sekulære
land.
20
Noen av deltakerne: Bak fra venstre:
Astrid Helene Arnesen, Magnus Grødem, Ruben Voster og ettåringen Sondre
Fossan Dahle. Framme Yvonne Jimenez Donatu, Kristoffer Nåden Havn,
Richard André Helvig, Johan Voster og
Greger Haukalid.
Ein gammal kristen heilagdag
Allehelgensdag er ein gammal kristen heilagdag som
handlar om dei døde. Kanskje finst det nokre felles
trekk med den amerikanske
Halloween-feiringa? Men
spøkelse og gjenferd har
ikkje noko å gjere med Allehelgensdag.
Den katolske kyrkja
I Den katolske kyrkja er 1. november
dagen då alle helgenar blir feira som
ikkje har ein eigen høgtidsdag knytt
til seg. Dagen etter, den 2. november,
feirar ein Alle sjelers dag, til minne om
alle andre kristne som er døde.
I Den norske kyrkje er Allehelgensdag ei feiring av alle som døde i trua på
Jesus, og ein dag ein minnest alle som
er gått bort. Men dagen er framleis kalla
opp etter den katolske minnefesten.
Død og oppstode
I Det gamle testamentet er døden ein
handfast realitet. Det er den også i Det
nye testamentet, men ved Jesu oppstode
frå dei døde, blir dødens makt broten.
Derfor har vi som kristne det levande
håpet i Jesus Kristus. Han sigra over
døden! Men det tyder ikkje at vi ikkje skal døy, og det tar absolutt ikkje
bort smerten når vi opplever at ein av
våre næraste døyr. Men kristendommen forkynner håpet om at i trua på
Jesus Kristus, så blir ein også som død,
levande for Gud. Dette er ikkje ei form
for sjelevandring eller reinkarnasjon,
men tru på og håp om at Gud ein gong
samlar dei som trur på han, hos seg, til
evig liv.
Ikkje spøkelse
I motsetnad til Halloween handlar ikkje
Allehelgensdag om spøkelse og døde
menneske som går igjen. I kristendommen trur vi ikkje på at menneske går
igjen, korkje som fortapte sjeler eller
som reinkarnerte skikkelsar. Vi trur at
den døde er hos Gud.
Det evige liv
Dei døde lukker døra etter seg når dei
går bort. Derfor kan vi ikkje vite kva
som ventar oss når vi døyr. Men vi veit
kven som ventar oss: Det gjer Jesus!
Den døde fell ikkje ned i det store
mørkret, men blir tatt i mot av Gud.
Derfor er ein ikkje aleine i døden, og
derfor treng ein heller ikkje vera redd
for å døy. Derfor kan også dei etterlatne
og sørgjande finne trøyst når dei veit at
den kjære som dei har mist, er hos Gud.
Allehelgensdag
I kyrkjene våre har vi gudsteneste Allehelgensdag, første sundag i november.
Namna på dei som er døde siste året,
blir lese opp. Vi seier takk til Gud for
dei som har gjort liva våre rikare, og dei
som har nådd heim til Gud. Samstundes
bed vi om hjelp i sorga nå som dei ikkje
lengre er mellom oss.
Den liturgiske fargen er kvit, festfargen til kyrkja. Den kvite fargen viser
at vi gler oss over kva dei døde har
betydd, og over dei som no er heime
hos Gud.
Tekst: Ole Wollert Meyer
tur til Estland
Særlig gjorde det et sterkt inntrykk å
møte menigheten i Saku, en by ikke
langt fra hovedstaden Tallinn.
I Saku har NMS sammen med den lutherske kirken i Estland startet et menighetsbyggende arbeid. Misjonærene
Ave og Magne Mølster har de siste
årene arbeidet i byen med over 6000
innbyggere. Den største menigheten er
lutherske, med under 50 medlemmer.
Vi fikk feire gudstjeneste i et gammelt
og slitt bedehus som tidligere ble brukt
av den den tyske brødre-menigheten.
Inntrykk gjorde det også å høre Estlands
historie under sovjettida med undertrykking, forfølgelse og store deportasjoner. Under sovjettida var bedehuset
bl.a. brukt som postkontor, før det ble
gitt tilbake til kristent arbeid da Estland
ble selvstendig på 1990-tallet.
Vi fikk også møte Sondre Fossan
Kirkekaffe utenfor kirken etter gudstjenesten i Saku i Estland.
Dahle fra Forsand, som jobbet med
ungdomsarbeid i Saku og var ettåring
gjennom UCREW og NMS (Det norske
misjonsselskap).
På samme måte som det arbeides med
bygging av ny kirke på Tau, har også
menigheten i Saku planer om ny kirke.
Som en av ungdomsdeltakerne på turen
sa etter møtet med menigheten: «Vi
trenger ny kirke på Tau. Men vi trenger
minst like mye å støtte menigheten her
med nytt hus!»
Så kanskje vi kan få til begge deler?
Tekst og foto: Martin Ivar Arnesen
21
hjelmeland 06.09. Amund Laugaland Frette
13.09. Elvira Sandvik Hauge
(Jøsenfjorden)
Fister 19.07. Storm Hettervik
Strand 04.07. Emilia Ravnås Birk
05.07. Isak Antonsen
Jakob Barkved
Kevin Mikal Pedersen-Blockley
Amelia Vellene
26.07. Aksel Dragsund
Julian Frantzen Eie
Christian Emil Batok Kjelstrup
Emma Sofie Ødegård Kvam
Sebastian Bruno Norland
Mari Sophie Veland
23.08. Leo Alexander Børkja-Tveita
Arian Tandrevold Johannessen
Leo Knudsen Krumsvik
Teo Knudsen Krumsvik
Emilio Marthinsen
06.09. Amelia Meltveit
Jørpeland 28.06. Birk Karlsen
Vida Lie-Kveseth
Casper Vågen Marthinussen
Martinius Lea Thorsen
Ella Ravndal Øye
15.08. Odin Brekke
23.08. Arn Bjerga
Caroline Gabrielsen
Olav Jøssang
Tord Münzer Karlsen
Othelia Orre Rygh
06.09.Tim Fjelde
Lilja Holgersen-Hodneland
Liam Veland
Forsand Døypefont frå
Fister kyrkje
22
09.08. Emilie og Nora Levik
30.08. Isabell Ur Larsen
hjelmeland 01.08. Henrikke Woie Svela og Tor Omar Sande
26.09. Liv Karin Børkja og Jone Sveli
Fister 04.07. Anne Margrethe Barnevik Fladen
og Tom Kristian Horvei
Årdal 04.07. Astrid Dreggevik og Kristian Bjørsvik
15.07. Ragnhild Nessa og Kristian Abelsen
08.08. Ingrid Christine Benning og Vegard Førre
Strand 20.06. Maria Wiik Olsen og Hans Tore Ørsland
04.07. Anette Vadla Ravnås og Christian Tofthøj Birk
18.07. Lise Mette Larsen og Steffen Kristiansen
18.07. Wenche Langvik og Kai Sigve Voster
01.08. Ester Krogevoll og
Hertvig Philip Hertvigsen Pettersen
Jørpeland 27.06. Maren Gjerde og Asgeir Austigard
25.07. Olena Pettersen og Bjørn Pedersen Torwig
15.08. Sandra Nernæs og Glenn Richard Brekke
15.08. Marie Vatland Toppe og Magnus Stokka
29.08. Tone Karin Bø og Oddleik Berge
Forsand 01.08. Ida Berge og Eivind Andre Hovland
14.08. Inger Torhild Myrland og
Henry Tønnessen (Lyse kapell)
29.08. Tone Elise Jonassen og Paul Løland
hjelmeland
28.06. Norunn Margrethe Kvame
02.07. Margit Hauge (Øye)
19.07. Magne Roald Sæbø
23.08. Helen Skartveit Olsen
12.09. Bernt Hjalmar Tuntland
14.09. Sebastian Vanvik
Fister 12.07.Tormod Solberg
Årdal Strand Jørpeland
Forsand 10.07. Harald Skamfer
07.08. Audny Dalane
15.08. Gjertrud-Ann Torbjørnsen
01.07. Edith Skjervik
12.07. Oddvar Bernt Melberg
14.07. Alf Josef Foss
17.07. Einar Bernhard Thorsen
10.08. Liv Milda Heggheim
20.08. Sofie Meltveit
26.08. Inger Talette Heng
13.06. Marthon Brekke
15.06. Johannes Rørheim
23.06. Brian Francis Thomas
01.07. Astrid Petrea Mauno
12.07. Borghild Pauline Skjæveland
17.07. Gudmund Helland
18.08. Erna Næss
22.08. Astrid Ljungkvist
23.08. Lillian Fossmark
28.08. Tordis Sigfrid Langeland
09.07. Ferdinand Espedal Fløysvik Oppslagstavla
Trusopplæring
for vaksne
i Årdal
Tema: «Kva trur me på?»
Det blir undervisning med utgangspunkt
i dei tre trusartiklane ved sokneprestane
Martin Ivar og Sigrunn Hagen Arnesen.
27. september i Årdal kyrkje
8. november i Årdal bedehus
Januar/februar i Årdal kyrkje
Alle kveldar kl. 19.30
Velkommen!
Arr.: Årdal sokneråd
BRUK OG KAST?
Fredag 23. og laurdag 24. oktober
set diakoniutvalet i Årdal-Fister-Hjelmeland
OMSAUM OG GJENBRUK på dagsorden.
Hilde Hauge og Heidi B. Sandvik
Me har invitert Hilde Hauge med blogg/
nettside/Instagram og Facebook «Feien og
Fjong» og Heidi Bjørnsdotter Sandvik med
nettside/instragram/Facebook «vølt» («volt»)
– begge frå Ryfyke – til å inspirere og lære
oss meir om korleis me kan bruke betre det
me allereie har.
Hilde Hauge driv mest med interiør
medan Heidi Bjørnsdotter Sandvik driv
mest med tekstil og klede. Dei vil ha kvar
sitt seminar og verkstad.
Stad: Årdal skule
Tid: 3 timar fredag kveld, 2 + 2 timar og
lunsj laurdag. Pris: 450 kr pr. person
Påmelding: [email protected]
innan 14.10. Kun plass til 25 detakarar.
Me trur dette blir interessant og
spennande, og sjølvsagt kjekt.
Vel møtt kven som vil!
Julemesse på
Årdal skule
fredag 13. nov.
kl. 19.00
og laurdag 14.
nov. kl. 11.00.
Fredag er det
song av
Hjelmeland
kyrkjekor, laurdag
vert Strandakameratane med.
Takk!
Velkommen!
Takk!
Forsand
bedehus
Bodil Rettedal sluttar nå som kyrkjetenar i
Forsand kyrkje etter om lag 5½ års teneste.
Me takkar Bodil for vel utførte oppgåver
desse åra!
Og takk for at du gav kyrkjetenar-løna di
vidare til påbygg av kyrkja!
Magne Nag har slutta i redaksjonen
for Preikestolen etter 5½ år.
Me takkar for mange fine artiklar frå deg!
Kulturutvalget
Jørpeland
25. okt. Konsert «Opna deg hjarta»
Hillevåg og Hinna
menighetskor. Tekstar av Alfred Hauge .
27. okt. Konsert med Evie og
Chris Thornquist.
8. nov. Konsert med Edgar Paulsen: Arven etter Jim Reeves.
12. nov. Konsert med
Hjelmeland Storband.
Ungdomsforeining
Desse fredagane kl. 20–24
på Forsand bedehus:
18. september
30. oktober
27. november
11. desember
Hjelmeland kyrkjekor
Tsegaye Degefa har tatt over som ny
kyrkjetenar i Forsand kyrkje. Han er frå
Etiopia, og har budd nokre år i Oslo før han
nå har busett seg på Forsand saman med
familien sin.
Me ynskjer Tsegaye velkommen som
kyrkjetenar og Guds velsigning i tenesta!
11. okt. Familiesøndag kl.11
11. okt. Israelsmisjonen kl.19.30
17. okt. Dugnad på bedehuset kl.10
17. okt. Laurdagskafe i Rossavik.
18. okt. Temakveld, NMS /Normisjon
23.—25.okt. Familiehelg, Normisjon
30. okt. Ungdomsforening
31. okt. Basar, NLM
4.—8. nov. NLM – Byrkjeland
15. nov. Familiesøndag kl. 11
21. nov. Bedehusbasar kl.12
22. nov.Temakveld. Normisjon/NMS
27. nov. Ungdomsforening
28. nov. Laurdagskafè.
29. nov. Kristen Muslimmisjon
KRIK i Forsand
idrettshall
kvar søndag kl. 19–20.30
for ungdom frå 8. klasse.
Konsert i
Forsand kyrkje
Tysdag 20. oktober kl. 19.00
«Opna deg, hjarte» ved Hinna
og Hillevåg menighetskor
Salmar, dikt og tekstar
av Alfred Hauge.
23
er! Se etter vår kundeavis full av
tilbud!
ike feirer våren med tilbud som
298 full av
! Se etter vår kundeavis
bud!
Dagskupp!
2.7 ltr Baron
Terrassebeis
20%
m
Dagskupp lørdag 25. april!
Kjøp nå og spar 200 kroner på 2,7 liter
vannbasert Baron Terrassebeis!
278
898
298
rabatt
på måltilpasset
solskjerming
Luxaflex
Før kr 348
per m2
Mammut
Før kr 1198
Drygolin Pluss
Dagskupp!
Oljedekkbeis
2.7 ltr Baron
Terrassebeis
batt på måltilpasset solskjerming!
er en viktig del av interiøret, og har i tillegg praktiske Nyhet! 10 ltr Drygolin Pluss ODB
Meget værbestandig beskyttelse. Holder
rme for sol eller innsyn. Vi hjelper deg med både
lenge
har høy glans.
g av solskjerming skreddersydd til dine vinduer.
Dagskuppfargen
lørdag
25. og
april!
Kjøp nå og spar 200 kroner på 2,7 liter
vannbasert Baron Terrassebeis!
Skallstøperiet, Jørpeland
12
20%
Fargerike Butikk 2
Fridtjof Nansens vei 12
Oslo
tlf 23 33 42 00
rabatt
Fargerike Butikk 3
Fridtjof Nansens vei 12
Lier
tlf 23 33 42 00
på måltilpasset
fra 23. april solskjerming
til 2. maiJørpeland
Luxaflex
898
Før kr 1198
Pluss
Åpningstider: 7-23 (8-21)Drygolin
Oljedekkbeis
åltilpasset solskjerming!
g del av interiøret, og har i tillegg praktiske
eller innsyn. Vi hjelper deg med både
erming skreddersydd til dine vinduer.
78
Nyhet! 10 ltr Drygolin Pluss ODB
Meget værbestandig beskyttelse. Holder
fargen lenge og har høy glans.
argerike Butikk 2
Fargerike Butikk 3
ridtjof NansensVivei
Fridtjof
Nansens
vei 12 Vi har utstilling av
er 12
til hjelp ved
gravferd
og minnestund.
Oslo
Lier
8
Audun
Ingvaldstad og Berit Nag.
lf 23 33 42 00 gravsteiner i kontoret.
tlf 23 33
42 00
Ryfylkeveien 1986, 4120 TAU. Tlf.51 74 87 00
Bestselgeren Mammut laminat nå kun 278,-
Jørpeland
Mammut er et 12 mm tykt laminatgulv i tidsriktige
design og overflater. G5 Express clicksystemet gjør
gulvet enkelt å legge.
278
Før kr 348
HJERTENES JERNVARE
per m2
Mammut
Vågen, 4100 Jørpeland • Tlf. 51 74 72 04
Bestselgeren Mammut laminat nå kun 278,-
Mammut er et 12 mm tykt laminatgulv i tidsriktige
design og overflater. G5 Express clicksystemet gjør
gulvet enkelt å legge.
Alt innen elektroarbeid - Varmepumper
Eltervaag Elektro as
Tungland, 4100 Jørpeland
tel. 51 74 83 70 - 918 60 895 - fax. 51 74 91 91
Horvath Pianoservice
Autoriserte pianostemmer
HJERTENES
JERNVARE
Pianoentertainer
pril til 2. mai
278,-
Tekniker
Vågen, 4100
Jørpeland • Tlf. 51 74 72 04
riktige
met gjør
JØRPELAND
Haugeveien 40 • 1738 Borgenhaugen
098
Telefon: 69 14 14 11 • Fax 69 14 14 12
Hjelmeland – 924 24
[email protected]
www.revisjonryfylke.no
RNVARE
lf. 51 74 72 04
BYBERG
Tlf 51 74 90 40
Horvath Pianoservice
Årdalstunet
Telefon: 51 75 11 50
Autoriserte pianostemmer
Pianoentertainer
Tekniker
Gaver til alle anledninger
JØRPELAND SER
953, Jørp
Tlf. 51 74 73 Ryfylkevegen
58
Haugeveien 40 • 1738 Borgenhaugen
098
Telefon: 69 14 14 11 • Fax 69 14 14 12
Hjelmeland – 924 24
[email protected]
JØRPELAND SERVICESENTER AS
en 40 • 1738 Borgenhaugen
69 14 14 11 • Fax 69 14 14 12
24
Ryfylkevegen 953, Jørpeland • Tlf. 51 74 14 45
www.jorpelandservice.no
Ryfylkevegen
ww
Byggefirma med lange og gode tradisjoner.
Byggshop i Krossen på Forsand.
Tlf 51 70 31 12
www.forsand-byggservice.no
Stein mek.
verksted as
Tlf. 51 70 38 55
Fax 51 70 39 52
www.jorpela
51 74 72 04
Tlf 51 74 77Tlf.45
Kraftfôr – tilskuddsfôr – gjødsel
– såvarer – ensilering - plantevern
OG TRANSPORT AS
4137
Årdal
4110 FORSAND
BUSS
AS
Boks 36, 4130 Hjelmeland
Dataplan Ryfylke AS
Tlf.: 51 70 38 10
Meieribygget
Ryfylkevegen 1950, 4120 Tau
• Maling • Tepper • Tapeter
•
Telefon 51 96 31 60
- Godt
gjort er bedre enn godt sagt!
Tlf. 51 75 29 35
Transport av husholdnings4137 Årdal
Vikaneset Sør
TUR
www.jdbygg.no
Tlf.OG91RUTEKJØRING
53 97 03
• Verktøy • Maskiner •
og industriavfall.
Mob. tlf.
93251
9974
88007 90
4120 Tau,
TLF. 51 75 04 40 - FAX 51 75 04 74
VI STÅR TIL TJENESTE
Tlf. 51
75 26 40
• Gardiner
• Kjøkkenutstyr
•
Tlf.
90
94 49 59
mob. 917 68 710
Kort/Langtidsutleie
VVS-arbeid innan nybygg,
Fax. 51 75 27 11
Jørpeland 51 74 98 10
Strand og Hjelmeland
reparasjonar, driftsbygningar,
TLF
51
74 02 40
Hjelmeland
51 75 05 49
E-post: LANDBRUK
[email protected]
RØYRLEGGJAR
RENOVASJON
MURAR
TRANSPORT
Mob. 913 47 764
rehabilitering.
Begravelsesbyrå
Sponsorar og frivillig abonnement
gjer det
Trodla-Tysdal
Turiststasjon
mogleg å gje kyrkjebladet Preikestolen til alle husstandar
HAGEMØBLER
HEILTREPLATER
Opningstider:
BOSSREKNESKAP
CONTAINERE
LANDBRUK
tlf. 51 75 01 Kvardagar
51 / mobil.
959
867
8.00 90
- 16.30
og institusjonar
og Forsand.
Laurdag i Hjelmeland,
9.00 - 13.00 StrandOVERNATTING
MURMESTER
Velkommen til ein god
han- [email protected]
web: www.trodla-tysdal.no
e-post:
Jan E. Bjørnstad
Tusen takk!
• SELSKAPSLOKALER•
Kvalitetssikring
Scanning av bilag
del
og personleg service!
Traktorspesialisten
Tannlege
MØBLER/TREVARE
Finn Middelthon
• Regnskap •
• Årsoppgjør
• Scanning
av bilag
Tlf: 51 74 33 00
Kraftfôr – tilskuddsfôr – gjødsel
Tlf 51 74 77 45
LÅSESMED
Jørpeland
51 74 14
00
– såvarer – -ensilering
- plantevern
Årdal - 51 75 42 50 Meieribygget
- Godt gjort er bedre
enn godt
sagt!
HAR
DU
4137 Årdal
LÅSE-PROBLEMER?
Tlf. 51 75 26 40
FURUTANGEN
MISJONSSENTER
Brensel,
Tlf. 51 75 01 51 skog– 959 90 67 &
trodla-tysdal.no – [email protected]
landbruk
Jeg tilbyr alt innen låse-sysFax. 51 75 27 11
Jørpeland
74 98 for
10
Leirstad -51
utleige
temer. Filing av nøkler. ÅRDAL:
05 49
Tlf. 51 75 42Hjelmeland
30weekends51
og75leirar
E-post: [email protected]
INTERNATER
• STORKJØKKEN
Levende opptatt av det
HAGEMØBLER
Trodla
Turiststason
HEILTREPLATER
Avd. Årdal • Tlf. -Tysdal
51 75 42 30
Jørpeland - 51 74 99 10
MØTESAL • KONFERANSEROM
MOB/ HJELMELAND
995 83 445
STRAND
FAX
Tlf. 5152
7479
9870
6123
www.dataplan.no
Mob. 98 26 77 46
4120 Tau, Mob. 907 34 039
- Tlf.
ditt51lokale
regnskapskontor
74 20 40
fax. 51 75 20 41
Jørpeland tlf. 51 74 14 00
Hjelmeland tlf. 51 75 45 00
GAUTHUNS
Årdal
tlf. 51 75 42 50
CONTAINERUTLEIE
OG TRANSPORT AS
TANGO HÅR OG TERAPI
Osa
Hjelmeland
Osabru
bru- 4230
- 4230
Hjelmeland
Jorunn
Alvær
Hauge
Jorunn
Alvær
Hauge
BUSS AS
Jorunn
Alvær
Tlf 51752210 - mobHauge
90571332
Refleksolog
Refleksolog
Healer
Healer
www.mesterhus.no
så finner
sammen gode
løsninger!
året!
Ingen vigrunning!
Frisør
E-post:
RØRLEGGERMESTER
SERVICE
Frisør
E-post:[email protected]
[email protected]
Mobiltlf.
977 05 270
REKNESKAP
LEIFTåler lagring på hytta!
Tlf. 408 53 157 - Hjelmeland - 916 88 348
e-post: [email protected]
ANDREASSEN
Regnskap
- Firmaregistrering
4110 FORSAND
SJØTRANSPORT
ÅrsoppgjørTlf.:
- Datatilkobling
51 70 38 10
Scanning av bilag
Mob.
901og99
055
Salg
av traktor
redskaper:
Vi bringer
- ring
51 74 99 10
• SELSKAPSLOKALER•
OLJE
Sven Lenaal •Traktorspesialisten
991 68 MALER
435
Logo
• KURS/KONFERANSE
• iolo or borlåi, ayaorsr ol dk
Dke kr neeKrike
mrlkr på heKe bmrlrnaa.
MOB 995 83 445
[email protected]
RING 51 75 27 75
Ol ioloka srmi brnrks lkd mrlke bmrlrnaa,
FAX 52 79 70 23
brannvarsling www.hjelmeland.com
lå dkaak eærk rkimeKee kas mrlke ol hm sekrr
roaermse eKi iolo mrlkak.
Brnr
på
lørr
bmrlrnaa
- ditt lokale regnskapskontor
srmi hkise naalås, lka K eKi kiik lå aklmeKe (heKe)
• Tapet • Maling
• Gulvbelegg
• TØMMER • RUNDBALLER
erk smlKsrk språr. ForerKaaseKs brnrks iolo K
LniksmlKsr
Jon Arne Helgøy
SørsmlKsr
Jørpeland
Lolo lkd seKrreKeeki:
Sk Langeland as
Dka aorsrk rKrrks eåpkasrjoid:
Trenger du
maler?
Brensel,
skog&
Stihl-butikken
landbruk
Ryfylke Malerservice
•Spesialsag
51 Årdal
75
26som
40 93
Årdal4137
telefon
957
757
tilbyr
Telefon 51 75
26i 40
trelast
de fleste
dimmensjoner
Preikestolvn. 7
Helge Barka
Jørpeland
Barka, Jørpeland
404
012
Tlf. 51 74 71 70/975
3858
175
[email protected]
www: jossangsag.no
• disel • fyringsolje
Tåler lagring på hytta!
Tåler lagring på hytta!
Solskjerming
Alt innen
•• Solskjerming
•
Gardin
Voksduk
NMS
GJENBRUK
95 00
• Gardin
•• Voksduk
elektroinstallasjon
SKYSSBÅT
AS Tlf. 51 75PÅ
Jørpeland Servicenter as
Tlf 51
14 40 - www.hagia.no
Er74tanken
tom?
Jørpeland Bilverksted as
4100 Jørpeland
TlfTerje
51Ove
74Breiland
08 80
Tapet •• Maling
Maling • Gulvbelegg
[email protected]
•• Tapet
Jon Arne
Helgøy
Elotec
brannvarsling
Pynteting,
bruksting,• Gulvbelegg
Alt i olje og oljeprodukter
tlf 51 75 11 21/ mob 920 51 661
Bilverksted
- bildeler - rekvisita
e-post: [email protected]
Terje Ove Breiland
Alt51
i olje
og 21
oljeprodukter
Tlf.
75 11
- 920 51 661
[email protected]
Bygdaposten a.s.
Kontor Forsand og Tau
Telefon: 51 74 48 80
[email protected]
www.tf-regnskap.no
Stihl-butikken
Autorisert regnskapskontor
Jørpeland Servicenter as
Tlf 51 74 14 40 - www.hagia.no
Ditt lokale sagbruk
Ådnaneset, 4100 Jørpeland
Telefon 412 86 086
Spesialsag som tilbyr
trelast i de fleste
dimmensjoner
Din lokale
Preikestolvn. 7
Jørpeland
www.hjelmeland.com
Montering av varmepumper
4167 Helgøy
Tlf. 90 10 35 55
Moderne
sag -74
matrialtørke
Tlf 51
08 80 - høvel
Magnus Hovda
Bilverksted
bildeler
- rekvisita
tlf. 51 75- 28
40 - 976
23 237
www.hovdasagoghovel.no
- periodisk kjørekontroll
Tlf. 51 75 17 14
bilder m.m.
Mob. 975 26 085
Varer kan leverast i butikken
415 35 245
Johannes Egeland
Georg Breiland
415 35 246
Opningstider
på TAU:
måndag - fredag 10.00-17.00
4130 Hjelmeland
Tlf. 51 75 07 03 / 51 75 07 44
SAG &
Jørpeland Bilverksted as
HØVEL
4100
Jørpeland
finn ein skatt
SJØTRANSPORT
– dine muligheter Skog og hagebruk
Ådnanes
4100 JØRPELAND
Tlf: 412 86 086
4130 Hjelmeland
tlf/fax. 51 75 11 50 / 51 75 11 51
Healer
www.hjelmeland-bygg.no
Sandetorjå, tlf. 51 75 06 28
Mobiltlf. 977 05 270
HOVDA
Vår kunnskap
• parafin
• koks
• smøringsolje
• reperasjoner
• plast• båtlagring
Refleksolog
TJÆRALIN
980 67 352
Kontonr.: 32111001471
kan beises/males hele
kan beises/males helewww.mesterhus.no
Frisør
E-post: [email protected]
året! Ingen grunning!
SERVICE
året! Ingen grunning!
INTERNATER • STORKJØKKEN
MØTESAL • KONFERANSEROM
Ditt lokale sagbruk
Traktorer,
Traktorer,redskaper,
redskaper,
Ring
verksted,
motorsager
m.m.
verksteder,
motorsager m.m.
Rådhusgt., 4100 Jørpeland • Tlf. 51 74 90 55
E-post: [email protected]
VELKOMMEN
www.centruminterior.no
Profilmanmi or Krrkemilke 2201
Kontor Forsand og Tau
Telefon:- 51
51 74
Barka, Jørpeland
Jørpeland
74 48
9980
10
TLF 51 75 28 27
Mand.-fred.
08.00-16.30.
Tlf.
51 74 71 70/975
38 175 4137 Årdal Tau - [email protected]
51 74
68
35
Tlf. 51 75 24 06
FAX 51 75 00 85
Lørd.51
09.00-13.00
74 83 71
Mob. 416 23 896
www.tf-regnskap.no
• diselTlf.
• fyringsolje
Salg
avkunnskap
redskaper:
• parafin
•traktor
koks
Autorisert
regnskapskontor
Mob.
901og99
055muligheterViSkog
Vår
– dine
bringer
- ring
51 74 99 10
og hagebruk
OLJE
• smøringsolje
Sven Lenaal • 991 68 MALER
435
• reperasjoner
• plast• båtlagring
OsaJorunn
bru - 4230
Hjelmeland
Alvær Hauge
Jorunn
Alvær
Hauge
Tlf 51752210 - mob 90571332
Tlf.:Vakttelefon:
51 75 22 10
55 50 65
SB 99
Rørleggerservice
4130 Hjelmeland
Leirstad
- utleige for
Mob.:
905
71
332
Tlf.
51
75 00 99 /
E-post:
[email protected]
Tlf. 51 75 42 30
weekends
Tlf.
51 75og
07leirar
03 / 51 75 07 44
TJÆRALIN
Jeg tilbyr alt innen låse-systemer. Filing av nøkler. ÅRDAL:
Levende opptatt av det
• TRELAST M.M.
TANGO
OG TERAPI
Osa bruHÅR
- 4130 Hjelmeland
Loloka or Krrkemilke srmi miieKd prkskaekrks
K smlspKii lkd Dka aorsrk rKrrks eåpkasrjoid
(Oimeslkrrke). Våpkasrjoidke mabk miks ljkalKee
øekrse eKi ekaserk på maaoaskr ol eryrrsmrkr.
Dke kr olså lniKlhke or å ljkalK ioloka lkd
seKrreKeeki ( .krs. mdrksska eKi rKrrkemilkes
akeesKdkr). SeKrreKeekika srmi skeeks K srrK eeypka
Los NKchks Rklnimr. For miik ioloemrKmaekak kr
dke malKee ka lmrsKlmi ikaldk or å sørlk or
eKiserkrrkiKl mesemad eKi årsemiike K ioloka.
Helge Barka
Avd. Årdal • Tlf. 51 75 42 30
Tlf. 51 75 17 14
TANGO HÅR OG TERAPI
Mob.
975 26 085
TØMMERMENN
godkjent
teleinstallatør
tlf. 51 74 14 00
nelmek me iolo bkayeeks.
4167tlf.Helgøy
• Årsoppgjør • e-post:
Datatilkobling
Hjelmeland
51 75 45 00
[email protected]
ÅrdalTlf. 90 tlf.
42 50
1051357555
• Scanning av bilag
opningstider:
Tlf. 51750345
Terje
Ove
Breiland
Sivilingeniør
Traktorer, redskaper,
Alt
i
olje
og
oljeprodukter
m-f:
08.00-16.00
l:10.00-13.00
tlf 51 75 11 21/ mob 920 51 661
Jørpeland
- 51
74Ring
14 00
LÅSESMED
verksteder,
motorsager
m.m.
www.pgi.no
e-post: [email protected]
Terje
Ove Breiland HJELMELAND
Ryfylke
Malerservice
Årdal - 514137
75 42årdal
50
4137 Årdal
EDB
REGNSKAP
as
Alt51
i olje
og 21
oljeprodukter
telefon
95740
93 757
Tlf.
75
11
- 920 51 661
FURUTANGEN
DU
Telefon 51HAR
75 26
Aut. regnskapsførerselskap
Telefon 51 75
26
40
MISJONSSENTER
LÅSE-PROBLEMER?
[email protected]
Bygdaposten
a.s.
Lolo på lørr bmrlrnaa (brnrks rna naaemrseKs):
Dataplan Ryfylke AS
Ryfylkevegen 1950, 4120 Tau
Telefon 51 96 31 60
• Solskjerming MASKINELL
alt
innen
0410 Visittkort Jorunn.pdf
20-04-10
11:00:46
www.jdbygg.no
HOGST/FRAMKJØRING.
Tlf.
51
75
95
00
SKYSSBÅT
AS STØLANE • 4233• Gardin
ERFJORD• Voksduk
elektroinstallasjon
TRANSPORT AV:
3
Er tanken tom?
Trenger du
Service: Ingolf Ullestad
• Regnskap • Firmaregistrring
maler?
mob. 90 91 70 83
Lolo på iys bmrlrnaa:
• TØMMER
• RUNDBALLER
• Bulktransport
• Kranbil •
Langtransport
•
•• TRELAST
M.M.
Vi utfører as
arbeid i
EDB REGNSKAP
VELKOMMEN
Transport
av husholdningsAut.
regnskapsførerselskap
fbm.
nybygg, påbygg Tlf. 51 75 29 35
TUR OG RUTEKJØRING
og industriavfall.
Mob. 932 99 880
REGNSKAP,
LØNN
VI STÅR
TIL TJENESTE
og rehabilitering av
Kort/Langtidsutleie
VVS-arbeid
innan
nybygg,
4130
Hjelmeland
SB
Rørleggerservice
OG
IT-LØSNINGER
Tlf.:
51
75
22
10
boliger,
samt
Tlf.:
51
75 oppføring
22 10
Strand
og
Hjelmeland
reparasjonar, driftsbygningar,
tlf/fax.
51 7551
1174
50 02
/ 5140
75 11 51
TLF
51 75 00 99 /
Mob.:
905
av
industrihaller
ogTlf.
ALT
PÅ
ETT
STED
Mob.:
90571
71332
332
Mob.
913
47 764
rehabilitering.
TJÆRALIN
www.hjelmeland-bygg.no
980 67 352
Kontonr.:
landbruksbygg
kanRing
beises/males
hele
Kontonr.:
Sandetorjå,
tlf. 51 75 0632111001471
2832111001471
gjerne og avtal
tid for et møte,
TLF 51 75 28 27
Mand.-fred. 08.00-16.30.
Tlf. 51 75 24 06
Tau - 51 74
685135
FAX
75 00 85
OVERNATTING
Lørd.51
09.00-13.00
Tlf.
74 83 71
Mob. 416 23 896
Salg: Roald Schmidt
mob. 91 54 22 91
e-post: [email protected]
MOB. 40 41 11 15
TRANSPORT AV:
TØMMERMENN
TANGO
TANGO
HÅR
OGTERAPI
TERAPI
OsaHÅR
bru
- 4130OG
Hjelmeland
HJELMELAND
Boks
36, 4130 Hjelmeland
LANDBRUK
4137 Årdal
NordsmlKsr
tlf: 51 68 MASKINELL
13 00
Rørlegger
• VVS
• Varme
& bad
STØLANE
• 4233
ERFJORD
4130 Hjelmeland
RING
51 75 27 75
Tlf./Fax.: 51 75 03 65
Mobil: 992 40 907
Service:
Ingolf
Ullestad
Tlf.
51 75 42
30 - Fax
51 75 42 40
Firmaregistrring
mob. 90 91 70 83
• Datatilkobling
e-post: [email protected]
Tlf. 408 53 157 - Hjelmeland - 916 88 348
e-post: [email protected]
0410
11:00:46
0410Visittkort
VisittkortJorunn.pdf
Jorunn.pdf 20-04-10
20-04-10HOGST/FRAMKJØRING.
11:00:46
Sentralgodkjenning
• KURS/KONFERANSE •
Salg: Roald Schmidt
mob. 91 54 22 91
e-post: Avdeling
[email protected]
Årdal
RØRLEGGERMESTER
LEIF
Regnskap
Firmaregistrering
Utleige -for
kortere
eller
Sandnes
Obed
Årsoppgjør
Datatilkobling
ANDREASSEN
lengre- tidsrom.
Rådhusgt., 4100 Jørpeland • Tlf. 51 74 90 55
Rådhusgt., 4100 Jørpeland • Tlf. 51 74 90 55
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
www.centruminterior.no
laurdag 10.00
- 14.00
www.centruminterior.no
Vakttelefon: 99 55 50 65
Finn ein
skatt PÅ NMS
GJENBRUK
E-post: [email protected]
25
Pynteting, bruksting,
bilder m.m.
Varer kan leverast i
butikken
Opningstider på TAU:
måndag–fredag 10–17
laurdag 10–14
25
Din lokale
Strand KYRKJEKONTOR
Prost Sigrid Sigmundstad
Telefon kontor: Mobiltelefon: Kontor: E-post: 40 43 92 45
908 71 457
Hjelmeland kyrkjekontor
[email protected]
Hjelmeland KYRKJEKONTOR
Strand og Jørpeland sokn
Kyrkjeverje:
Kontortider: Telefon: 51 74 11 30
Telefaks: 51 74 11 31
E-post: [email protected]
Nettside:www.strand.kyrkja.no
Hjelmeland, Fister og Årdal sokn
Strand kyrkjelyd
Kyrkjeverje:
Kontor:
Kontortider: Olav Frantzen
Bankbygg 2, 2. etasje
Tysdag-fredag 09.00–14.00
Telefon: Telefaks: e-post: Nettside:
404 39 240
51 75 07 13
[email protected]
www.hjelmeland.kyrkja.no
Sokneprest: Adm.leiar: Organist: Kateket: Menighetspedagog: Ungdomsarbeidarar:
Kyrkjetenarar: Soknerådsleiar: Sokneprest:
Kantor: Barne- og ungdomsprest: Gravplassarbeidarar:
Kyrkjetenar Hjelmeland: Kyrkjetenar Årdal: Kyrkjetenar Fister: Kyrkjetenar Jøsenfjorden: Soknerådsleiar Hjelmeland: Soknerådsleiar Fister:
Soknerådsleiar Årdal:
Sigrunn Hagen Arnesen
Anne-Berit Rinde Bjelland
Ingebjørg Vik Laugaland
Ola Mjølhus
og Sven Valheim
Ola Dale
John Leikvar Nessa
Åsmund Thomsen
Bente Tednes Gjil
Trygve Brandal
Anne Berit Verpe
Janfrid Frantzen
Trond Hjorteland
Måndag–fredag 09.30–14.00
Martin Ivar Arnesen
Liv Åse Gaard
Geir Arve Helvig
Bodil Sande Turøy
Anita Grødem
Richard André Helvig og
Åsa Lindeflaten-Fiskå
Inge Andre Langsholt og
Wenche Krogevoll
Harald Nesvåg
Jørpeland kyrkjelyd
Sokneprest:
Menighetsforvaltar: Organist: Kateket:
Trusopplærar:
Prosjektleiar diakoni/
trusopplærar:
Ungdomsarbeider: Kyrkjetenarar Soknerådsleiar: Bård Boye
Gro Wersland Nag
Ragnvald Kristian Sørensen
Mia Christina Raustein
Elin Fiskå Skårlandw
Mette Boye
Natalie Bjørkeland
Inge Andre Langsholt, Wenche Krogevoll og Tord Meihack
Jon Vogt Engeland
FORSAND KYRKJEKONTOR
Forsand sokn
Kyrkjeverje: Kontortider: Telefon: Telefaks: e-post:
Nettside: Siv Fossan
Måndag–fredag 09.00–14.00
51 70 01 70
51 70 00 06
[email protected]
www.forsand.kyrkja.no
Forsand kyrkjelyd
Sokneprest: Kyrkjelydsarbeider: Organist: Ungdomsarbeider:
Kyrkjetenar: Soknerådsleiar: Kyrkjeskyss: 26
Ole Wollert Meyer,
mob. 415 61 737
Irene Idland Thu
Hege Tungland Langbakk
Natalie Bjørkeland
Tsegaye Degefa
Ragnhild Rettedal
Per Hagen mob. 995 13 384
For å få kontakt med prest
mellom kl. 17.00–08.00 ring
beredskapstelefon 948 32 880
Preiketekstar
Søndag 11. okt. 20. s. i treeiningstida Søndag 18. okt. 21. s. i treeiningstida
Søndag 25. okt. Bots- og bønnedag
Søndag 1. nov. Allehelgensdag
Søndag 8. nov. 24. s. i treeiningstida
Søndag 15. nov. 25. s. i treeiningstida
Søndag 22. nov. Domssøndag/
Kr. Kongedag
Søndag 29. nov. 1. s. i advent
Søndag 6. des. 2. s. i advent
Søndag 13. des. 3. s. i advent
Mark 10,2–9
Luk 16,19–31
Luk 18,9–14
Matt 5,13–16
Kol 1,24–29
Matt 14,22–34
Matt 25,1–13
Matt 2
1,10–17
Joh 16,21–24
Joh 5,31–36
Gudstenester i Hjelmeland
HJELMELAND KYRKJE
ÅRDAL KYRKJE
FISTER KYRKJE
Søndag 11. okt. kl. 11
Gudsteneste v/S.H. Arnesen.
Nattverd. Offer til
kyrkjelydsarbeidet.
Søndag 25. okt. kl. 11
Gudsteneste v/S.H. Arnesen.
Nattverd. Kyrkjekoret.
Offer til Bibelskulen i Grimstad.
Søndag 18. okt. kl. 11
Gudsteneste v/S. Sigmundstad.
Nattverd. Konfirmantjubileum.
Offer til Søndagsskulen.
Søndag 1. nov. kl. 11
Gudsteneste v/S.H. Arnesen og
I.V. Laugaland. Nattverd.
Hjelmeland kyrkjekor.
Offer til dei 4 diakoniinstitusjonane.
Søndag 22. nov. kl. 11
Gudsteneste v/S.H. Arnesen.
Nattverd. Offer til stiftelsen
mor-far-barn.
Søndag 8. nov. kl. 11
Gudsteneste v/S.H. Arnesen
Nattverd. Offer til Normisjon.
Søndag 15. nov. kl. 11
Gudsteneste v/S. Sigmundstad.
Nattverd. Offer til Israelsmisjonen.
Søndag 29. nov. kl. 11
Familiegudsteneste
v/ I.V. Laugaland. Lys Vaken.
Offer til kyrkjelydsarbeidet.
Med atterhald om endringar.
Sjå også våre heimesider:
hjelmeland.kyrkja.no
Søndag 13. des. kl. 11
Gudsteneste v/S.H. Arnesen.
Nattverd. Offer til Kirkens SOS.
Søndag 6. des. kl. 11
Gudsteneste v/S. Sigmundstad.
Nattverd. Offer til
kyrkjelydsarbeidet.
JØSENFJORDEN
BEDEHUSKAPELL
Søndag 6. des. kl. 16.30
Lysmesse v/S.H. Arnesen.
Nattverd. Kyrkjekoret.
Offer til kyrkjelydsarbeidet.
27
Full distribusjon
Returadresse:
Preikestolen
Pb. 188
4126 Jørpeland
Gudstenester i Strand og Forsand
STRAND KYRKJE
JØRPELAND KYRKJE
FORSAND KYRKJE
Søndag 18. okt. kl. 11
Miljøgudsteneste v/Boye. Nattverd.
Søndagsskule. Miljøutvalet deltar.
Søndag 11. okt. kl. 11
Gudsteneste v/Boye. Dåp.
Søndag 4. okt.
Familiegudsteneste på
Horve i samband med weekend.
Offer: Kyrkjelydsarbeidet.
Søndag 25. okt. kl. 11
Gudsteneste v/Arnesen. Dåp.
Søndagsskule. Gullkonfirmant-treff.
Allehelgensdag –
søndag 1. nov. kl. 11
Gudsteneste v/Arnesen. Nattverd.
Me minnast dei som har gått bort
siste året
Søndag 8. nov. kl. 11
Familiegudsteneste v/Arnesen og
Turøy. Utdeling av 4-årsbok. Dåp.
Song av barnekoret Tryfena.
Søndag 15. nov. kl. 11
Gudsteneste v/Meyer. Dåp.
Søndagsskule.
Søndag 22. nov. kl. 11
Gudsteneste v/Arnesen.
Nattverd. Søndagsskule.
Søndag 18. okt. kl. 16
Familiegudsteneste v/Boye.
Song av Jørpeland Barnekor.
Utdeling av 4-årsbok.
Søndag 18. okt. kl. 19
Vigsling av kateket Mia Raustein
v/biskop Erling Pettersen.
Klippen søndag 25. okt. kl. 11
Fellesgudsteneste v/Boye. Nattverd.
Søndagsskule.
Søndag 1. nov. kl. 11
Gudsteneste v/Boye. Dåp.
Søndagsskule: Jubel, Tårnagentar.
Allehelgensdag –
søndag 1. nov. kl. 18
Gudsteneste v/Boye. Me minnast
dei som har gått bort siste året.
Søndag 29. nov. kl. 11
Familiegudsteneste v/Arnesen.
Dåp. Lys Vaken-barna deltar.
Søndag 8. nov. kl. 11
Gudsteneste v/Sigmundstad.
Søndag for dei forfylgde. Nattverd.
Søndagsskule: Jubel, Tårnagentar.
Strand kr. Juniorkorps deltar.
Søndag 6. des. kl. 18
Lysmesse v/Arnesen.
Konfirmantar deltar. Nattverd.
Søndag 15. nov. kl. 11
Gudsteneste v/Boye. Dåp. Klubben
deltar. Song av Strand Soul Children.
Søndag 22. nov. kl. 11
Gudsteneste v/Boye. Nattverd.
Søndagsskule: Jubel, Tårnagentar.
Idse bedehus
Idse søndag 29. nov. kl. 15
Adventssamling v/Boye.
28
Søndag 29. nov. kl. 11
Lysmesse v/Boye. Dåp.
Speidarar deltar.
Søndag 6. des. kl. 11
Gudsteneste v/Sigmundstad. Dåp.
Søndagsskule: Jubel, Tårnagentar.
Søndag 18. okt. kl. 11
Gudsteneste. Nattverd.
Søndagsskule/søndagsgjengen.
Dåp. Offer til Utstein Pilgrimsgard.
Søndag 25. okt. kl. 11
på Forsand bedehus.
Normisjons familiehelg.
Offer: Normisjon.
Allehelgensdag –
søndag 1. nov. kl. 11
Gudsteneste v/Meyer.
Me minnest dei som er
død siste året.
Søndagsskule/søndagsgjengen.
Offer: Misjonsprosjekta.
Laurdag 14. nov. kl. 19.30
Kveldsgudsteneste v/Meyer.
Nattverd. Offer: Åpne dører.
Søndag 29. nov. kl. 11
Familiegudsteneste v/Meyer.
Offer: KRIK.
Søndag 6. des. kl. 11
Gudsteneste v/Meyer.
Søndagsskule/søndagsgjengen.
Nattverd. Offer: IKO.
Med atterhald om endringar
Sjå også våre heimesider:
www.strand.kyrkja.no og
www.forsand.kyrkja.no