Varsel om årsmøte 2015 - Vestlibakken boligsameie

Comments

Transcription

Varsel om årsmøte 2015 - Vestlibakken boligsameie
Forretningsfører:
OBOS Eiendomsforvaltning AS
PB 6668 St. Olavs plass
0129 Oslo
22 86 55 00
[email protected]
E-post:
Internett:
Adresse:
Mobil:
[email protected]
www.vestlibakken.no
Vestlisvingen 82
0969 Oslo
959 01 828
Til seksjonseierne i Vestlibakken Boligsameie
Ordinært sameiermøte 2015
Det vises til eierseksjonslovens § 33
”Ordinært sameiermøte skal holdes hvert år innen utgangen av april.
Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av
saker som ønskes behandlet”.
Vestlibakken Boligsameie vil avholde ordinært sameiermøte
26. mars 2015.
I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor
møtet skal avholdes.
Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av sameiermøtet må være styret i hende senest
20. februar 2015.
For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av sameiermøtet er
det ønskelig at
 det går klart frem at saken ønskes behandlet av sameiermøtet
 forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak
Forslag sendes til styreleder i Vestlibakken Boligsameie
Styrekontoret
Vestlisvingen 82
0969 Oslo
Epost: [email protected] / [email protected]
Hilsen
Vestlibakken Boligsameie
Styret
Oslo 26.01.15
Styrekontor: Vestlisvingen 82 - 1. underetasje - 7 på ringeklokke

Similar documents