Program - Kristiansand kommune

Comments

Transcription

Program - Kristiansand kommune
Møte for Forhandlingsutvalg 14-15. desember
Dato/sted:
Deltakere:
14-15.desember 2015. Scandic Bystranda Hotel
Forhandlingsutvalg, tillitsvalgte, rådmenn, tilhørere
Program 14.12.
Lunsj og innsjekking
1130
Velkommen og innledning
Johnny Greibesland (ordfører, Songdalen)
1230
Tema 1: Visjon og overordnede mål
Innledning ved Arne Thomassen (ordfører, Lillesand)
Gruppearbeid
1245
Pause
1410
Tema 2: Tjenestetilbud og lokal identitet
Innledning ved Anders Christiansen (ordfører, Birkenes)
Gruppearbeid
1430
Pause
1550
Tema 3: Politisk organisering og nærdemokrati
Innledning ved Harald Furre (ordfører, Kristiansand)
Gruppearbeid
1610
Pause
1730
Tema 4: Kommunen som arbeidsgiver
1. God personalhåndtering i kommunereformen
Dorrit Svenning, KS Agder
1750
2. Hva er de ansatte mest opptatt av?
Pål Tjøm, LO-K
1810
Gruppearbeid
1820
Oppsummering av dag 1
Astrid M. Hilde (ordfører, Søgne)
1900
Middag
2000
Program 15.12.
Innledning og plan for dagen
Johnny Greibesland (ordfører, Songdalen)
0900
Tema 5: Økonomi
Økonomi i K5-kommunen
(John Ånon Jonassen, Knutepunkt Sørlandet)
0915
Videre arbeid med temaet Økonomi
Arne Thomassen (ordfører, Lillesand)
0935
Gruppearbeid
0945
Pause
1030
Tema 6: Prioriterte investeringer og satsinger
Temainnledning:
- Hvilke langsiktige investeringer og prioriteringer er spesielt viktige for vår kommune?
- Hvilke type store satsninger vil vi ha større mulighet til å løfte i fellesskap?
1045
Ordførerne får 6-8 minutter hver (Birkenes, Lillesand, Kristiansand, Søgne, Songdalen)
Summing rundt bordene, oppsummering i plenum
ordstyrer, Anders Christiansen (ordfører, Birkenes)
1120
Lunsj
1145
Tema 7: Skrivegruppens oppsummering
1215
Gjennomgang av skrivegruppens arbeid (Astrid M. Hilde, ordfører Søgne)
Innspill og kommentarer fra salen på hvert av temaene.
Tema 1: Visjon og overordnede mål
Tema 2: Politisk organisering og nærdemokrati
Tema 3: Tjenestetilbud og lokal identitet
Pause
1315
Tema 4: Kommunen som arbeidsgiver
Tema 5: Økonomi og investeringer
Tema 6: Prioriterte lokale satsinger
Oppsummering og veien videre
Harald Furre (ordfører, Kristiansand)
1400
Avslutning
Johnny Greibesland (ordfører, Songdalen)
1420

Similar documents