Frisk Fisk konferansen 2015

Comments

Transcription

Frisk Fisk konferansen 2015
Frisk Fisk konferansen 2015
Tilbud om profilering i forbindelse med årets viktigste fiskehelsesamling,
3-4 mars 2015, Radisson Blu Tromsø Hotel, Tromsø
Frisk Fisk-konferansen er en nasjonal møteplass for fiskehelse, og har som intensjon
å være opprettsnæringens, forskningsmiljøene og forvaltningen i Norge sin viktigste
arena for faglig oppdatering, diskusjoner og nettverksbygging innen fiskehelse.
Tekna fiskehelseforeningen er arrangør av konferansen i samarbeid med
Universitetet i Tromsø, Universitetet i Bergen, Akvaveterinærenes forening,
Veterinærinstituttet, Norges veterinærhøgskole, Havforskingsinstituttet, Fiskeri og
Havbruksnæringens Landsforening (FHL), fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond
(FHF), Forskningsrådet og Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening.
I den forbindelse inviterer vi noen firma til å profilere seg i forbindelse med
konferansen.
Arrangementet går over to dager, og forventes å samle over 250 personer med
interesse for fiskehelse og havbruksnæringen.
Frisk Fisk-konferansen er også en viktig sosial møteplass for mange med blant annet
servering, prisutdelinger og et godt sosialt opplegg på kvelden.
Vi kan tilby deres firma følgende profilering:
Alt. 1
Miniutstilling i mingle området utenfor kurslokalet + logo på nettsiden til konferansen
til pris kr 4000,- + mva. I forbindelse med utstillingen tilbyr vi ditt firma 1 bordmeter o g
mulighet for 2 roll ups.
Det vil være begrenset plass til utstillere og her gjelder først til mølla prinsippet, så vær rask.
Alt.2
Profilering av firma ved annonse i programmet max 1/2 side, samt logo på nettsiden
kr: 3000,- + mva.
Alt. 3
Sponsing av sosialt arrangement dvs logo på bongene, samt logo på nettsiden kr:
3000,- + mva.
Skulle dette være av interesse, vennligst ta kontakt snarest mulig og innen 1.
januar med undertegnede på e-mail: [email protected]
Med vennlig hilsen
Kristian Johnsen
Tekna