Referat fra styremøte STH 11.02.2015

Comments

Transcription

Referat fra styremøte STH 11.02.2015
REFERAT FRA STYREMØTE
Tid:
Sted:
Tilstede:
Fravær:
Onsdag 11.februar 2015, kl 17:30 (starter med mat), sakene starter 18:00
Hjemme hos husflidskonsulent Sidsel Skjelfjord, Bernhard Getz' gate 9,
7043 Trondheim
Ragnhild Dahl, Anbjørg Vold Doorman, Helene Tiller og Sidsel Skjelfjord.
Magnhill Sofie Odinsdottir, Solveig Kvidal og Signhild Storlien Lund.
Saksliste:
Sak 09/15:
Vedtak:
Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjennes.
Sak 10/15:
Vedtak:
Godkjenning av referat fra styremøte 16.januar 2015
Referatet er godkjent og underskrevet.
Sak 11/15:
Økonomi
a) Regnskap 2014 – Regnskapet ble gjennomgått. Siden vi har brukt
ekstern regnskapsfører er det ikke helt klart på hvilke poster de ulike
bilagene er ført. Styret finner at det er ønskelig med støtte fra
regnskapskyndig til årsmøtet for å forklare hvordan regnskapet er ført.
Revisorene har ikke fått overført godgjøring for 2014-regnskapet, og
Anita Erlien har ikke fått utbetalt honoraret for de to revisjon av
regnskapet for 2012 og 2013. Helene Tiller kontakter henne og ber
henne sende regning.
Ragnhild Dahl sender liste over lokallagene, medlemstall og
årsmøtedatoer til Helene Tiller. Helene Tiller overleverer regnskapet for
revisjon hos revisorene Anita Erlien og Borghild Anita Løkken og legger
ved et skriv om at de må skrive revisjonsrapport samt at de begge
også må signere på listen over lokallag med medlemstall.
Helene Tiller skanner side 3 av regnskapet med signatur fra kasserer
og regnskapsfører og sender dette til Ragnhild Dahl.
b) Budsjett 2015 – budsjettet ble gjennomgått og justert slik at det er
tilpasset den foreslåtte årsplanen for 2015.
c) Tilskudd fra Sør-Trøndelag fylkeskommune
d) Ragnhild Dahl lagde utkast til faktura som sendes Litt av hvert for
mønster til vottepakkene som er solgt. Det manglende beløpet deles i 4
rater á kr 1 900.
a) Styret godkjenner regnskapet for 2014, men har behov for at
tidligere kasserer og regnskapskyndige Elisabeth Hasselvold deltar
på årsmøtet for å forklare hvordan regnskapet er ført. STH dekker
opphold for Elisabeth Hasselvold samt en representant for
valgkomiteen for at de skal stille på årsmøtet 2015 på Oppdal 14.15.mars.
b) Styret godkjenner forslag til budsjett med de justeringer som ble
foretatt under møtet.
Vedtak:
c) Helene Tiller søker om tilskudd fra Sør-Trøndelag fylkeskommune
på vegne av Sør-Trøndelag husflidslag.
d) Ragnhild Dahl oversender utkast til faktura for mønster til
Anbjørg Vold Doorman som sender ut faktura til Litt av hvert.
e) Kasserer Anbjørg Vold Doorman tar kontakt med Bårdshaug
herregård for å purre på rommet som ble betalt dobbelt opp (både
av Paula Blomli og av Sør-Trøndelag husflidslag.
Sak 12/15:
Årsmøte 2015
• Dagsorden til årsmøtet ble gjennomgått. Alle lagene som har starta
med rødlista bør få anledning til å si noe om hva og hvor mye som er
gjort.
• I forbindelse med budsjett ble årsplanen for 2015 revidert. Det legges
inn forslag til å arrangere 3 kurs i tillegg til årsmøtet i 2015:
o 12. - 14. Juni - kurslærerkurs
o 23. - 27. september organisasjonskurs med tema ull
(satsingsområde), foreslått sted Bårdshaug Herregård.
o 31.oktober- 1.november - husflidsfaglig kurs med
Rødlisteteknikker og Ung Husflid, foreslått sted Røros.
Vedtak:
Påmelding, dagsorden og årsplan godkjennes med de merknadene
som kom frem under møtet. Ragnhild Dahl ferdigstiller papirene og
får laget pdf-filer. Ragnhild Dahl tar ansvar for å få kopiert opp ett
eksemplar til alle delegatene samt sender ut årsmøtepapirene til
lokallagene.
Ragnhild Dahl svarer Sonja Skorheim om deltakelsen på
fylkesårsmøtet.
Sak 13/15:
Post inn/post ut
Se vedlagte postliste
Det har kommet invitasjon og påmelding til fylkesledermøte 17.19.april 2015. Sør-Trøndelag husflidslag har meldt på Helene Tiller
og ønsker å melde på en deltaker til. Helene Tiller tar ansvar for å få
meldt på den andre deltakeren før påmeldingsfristen går ut.
Vedtak:
Sak 14/15:
Vedtak:
Sak 15/15:
Informasjon
• Kurs i bruk av www.husflid.no 6.februar 2015. Helene Tiller og Ragnhild
Dahl deltok fra STH. Sidsel Skjelfjord var på kurs dagen før, så nå er vi
i kommet i gang med å oppdatere nettsidene våre.
• Møte med Midtbyen Management – Sidsel Skjelfjord og Ragnhild Dahl
har vært på et møtet og planlegger et møte til ang deltagelse på
Martnan i Trondheim.
• Meldt ferdig kurs – Ragnhild Dahl har meldt ferdig både kurset som var
på Bårdshaug herregård og kurset som var på Røros i 2014.
• 2 stk må signere kursbevisene fra Kurs i gamle teknikker
Ragnhild Dahl og Anbjørg Vold Doorman signerte kursbevisene fra
kurset i gamle teknikker og leder Ragnhild Dahl sender ut disse til
deltakerne.
Regiontreff Øst 28.februar 2015
Det er ikke sendt ut invitasjon til lokallagene og det er ikke gjort avtale med
lokallag om hvem som er vertskap. Styret foreslår å spørre Sokndal om de kan
stille som vertskap. Samlingen legges opp etter samme måte som regiontreff
Vedtak:
for bylagene 17.januar. I tillegg kan det vurderes å ta med noe mer om
nettsidene etter kurset i Oslo 6.februar.
Helene Tiller fikk med en kasse av boka Drikkestell for øl i Trøndelag fra
husflidskonsulent Sidsel Skjelfjord for å ha med for salg under regiontreffet.
Helene Tiller kontakter Sokndal husflidslag for å undersøke om de
kan være vertskap for regiontreffet 28.februar. Helene Tiller sender
ut invitasjon og påmelding til lokallagene i region Øst og tar som
nestleder ansvar for gjennomføringen i leder Ragnhild Dahls fravær
(Tyrkia med IQ life – prosjektet som VOFO Sør-Trøndelag er en del
av).
Eventuelt
o Boka drikkestell i Tre: Ragnhild Dahl har skrevet brev til Norsk kulturråd for å få
utbetalt tilskuddet. Brevet sendes sammen med regnskapsoversikt og et eksemplar
av boka til Kulturrådet. Kasserer Anbjørg Vold Doorman tar ansvar for å få sendt
boka med brevet i posten til Kulturrådet.
o Salg av vottemønstrene: Ragnhild Dahl har gjort klar vottemønstrene, men ikke laget
pdf-fil og sendt til trykking ennå. Når mønstrene er ferdig produsert lager Ragnhild
Dahl også en nyhet og legger ut informasjon på nettsidene våre om mønsteret og
salg av dette.
Neste styremøte: Fredag 13. mars 2015 på Oppdal
Referent Helene Tiller
11.02.2015
rev.15.02.2015
Postliste til styremøte 11. februar 2015:
Innkommen post (e-poster)
Dato 20.01.2015 Fra Jorid Martinsen i Norges husflidslag 02.02.2015 07.02.2015 09.02.2015 10.02.2015 Hølonda husflidslag Petra Mari Linaker Petra Mari Linaker Marit Jacobsen Utgående post
(e-post)
Dato Til Martnan i Trondheim og Sidsel 20.01.2015 Skjelfjord 24.01.2015 Bårdshaug herregård booking Bjørg Schults og Kjærsti Gangsø i 25.01.2015 Studieforbundet Kultur og tradisjon 25.01.2015 Lokallagene i STH 25.01.2015 Lokallagene i STH Bjørg Schults i Studieforbundet Kultur 30.01.2015 og tradisjon 03.02.2015 Ingrid Galadriel Aune Nilsen 05.02.2015 Lokallagene i STH 05.02.2015 Lokallagene i by-­‐regionen 05.02.2015 Gunn Beate Reinton Rulnes Tema Forberedelser til nettkurs 6.februar Tilbakemelding på informasjon om søknad på ull og barn og unge Fylkesledermøte 17.-­‐19. april 2015 Påmelding til fylkesledermøtet Deltakelse på årsmøtet til Sør-­‐Trøndelag husflidslag Tema Møte mellom Martnan og STH Kansellering av hotellbestilling Kurslærerkurs i STH -­‐ avlysning av kurs. Årsmøtedatoer for 2015 Blomstermønster -­‐ oppfordring til årsmøtedeltakere og lokallag til å produsere blomster i ulike teknikker til Rennebumartnan Svar på henvendelser om kurs i 2014 Sverresborg og Sør-­‐Trøndelag husflidslag i 2015 Invitasjon til Midt-­‐Norsk kurs "Ungdom og norsk ull" 10.-­‐
12.04.15, Stjørdal Invitasjon til debattmøte om bryggene i Trondheim 11.februar kl 19:00 Svar på forespørsel om samarbeid: Praktbok strikking Norge rundt