KS Advokatene

Comments

Transcription

KS Advokatene
KS Advokatenes kompetanse er sammensatt for å dekke kommunesektorens
spesielle behov. Bli mer kjent med våre advokater og deres kompetanse.
Advokat Tor Allstrin (avd.dir.)
E-post: [email protected]
Mob: 908 41 513
Tlf.: 24 13 27 42
Advokat Gry Brandshaug Dale
E-post: [email protected]
Mob: 900 29 945
Tlf:
24 13 29 62
Advokat Øyvind Gjelstad
E-post: [email protected]
Mob: 909 40 197
Tlf:
24 13 29 61
Advokat Solfrid Vaage Haukaas
E-post: [email protected]
Mob: 995 34 771
Tlf:
24 13 27 33
Advokat Hakon Huus-Hansen
E-post: [email protected]
Mob: 415 65 790
Tlf:
24 13 28 10
Advokat Erna Larsen
E-post: [email protected]
Mob: 901 83 527
Tlf:
24 13 29 66
Advokat Frode Lauareid
E-post: [email protected]
Mob: 976 69 018
Tlf:
24 13 29 44
Advokat Mårten Brandsnes Faret
E-post: [email protected]
Mob: 959 29 067
Tlf:
24 13 26 66
Advokat Øyvind Renslo
E-pos: [email protected]
Mob: 480 12 358
Tlf:
24 13 26 23
Advokat Jostein Selle
E-post: [email protected]
Mob: 941 53 554
Tlf:
24 13 28 03
Advokat Kristine Røed Brun
E-post: [email protected]
Mob: 480 01 313
Tlf:
24 13 27 12
Advokat Cecilie R. Sæther
E-post: [email protected]
Mob: 932 47 845
Tlf:
24 13 64 24
Advokat Siri Tofte
E-post: [email protected]
Mob: 950 80 866
Tlf:
24 13 29 67
Advokat Kristine Vigander
E-post: [email protected]
Mob: 934 37 697
Tlf:
24 13 26 62
Advokat Geir S. Winters
E-post: [email protected]
Mob: 915 98 720
Tlf:
24 13 29 73
Advokatfullmektig Elisabeth Aasheim
E-post: [email protected]
Mob: 936 53 588
Tlf:
24 13 26 58

Similar documents