Kursinvitasjon i PDF - Norges Eiendomsmeglerforbund

Comments

Transcription

Kursinvitasjon i PDF - Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Eiendomsmeglerforbund inviterer til kurset
“Megleransvar og sikkerhetsrutiner
- hvordan unngå at skade oppstår”
19. - 20. oktober 2015
Thon Hotel Vika Atrium, Oslo
uelt
t
k
a
g
Nytt o old
innh
r 10
i
g
t
e
s
Kur
nte
e
j
k
d
o
g
mer
ti
s
r
u
k
ser
n
o
p
s
ine
NEFS
s
r
o
f
iften
g
v
a
s
r
er!
ku
m
m
e
l
med
“Først til mølla” - prinsippet gjelder! - Meld deg på i dag!
www.nef.no
“Megleransvar og sikkerhetsrutiner
- Hvordan unngå at skade oppstår”
Mandag 19. og tirsdag 20. oktober 2015
Thon Hotel Vika Atrium, Oslo
Om kurset
MÅLGRUPPE FOR KURSET
Medlemmer av NEF og alle andre i bransjen.
OM KURSET
Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) presenterer i år kurset med nytt og aktuelt innhold. Kurset tar sikte på å gi
deltakerne en oversikt over særlig relevante temaer, og målet er bevisstgjøring rundt disse sentrale problemstillingene
slik at man unngår skade. NEFS Skadeforsikringsfond (NEFS) oppfordrer ansatte i foretak som er medlem av
NEFS`kollektive forsikringsordning til å delta på kurset. NEFS sponser derfor også kursavgiften for sine medlemmer.
OBLIGATORISK ETTERUTDANNING
Meglere, eiendomsmeglere og advokater som er engasjert i eiendomsmegling er fra 1. januar 2011 pålagt å ta relevant
etterutdanning som er godkjent av Finanstilsynet, jf. eiendomsmeglerforskriften § 4-10. Deltakelse på kurset gir 10
etterutdanningstimer, jf. eiendomsmeglerforskriften § 4-10. Kursdeltakere er selv ansvarlig for å bli registrert.
For kursdeltakere som (også) er medlemmer av Den norske Advokatforening, vil NEF etter anmodning fra den enkelte
kursdeltaker søke om at kurset godkjennes. Anmodning om å søke kurset godkjent som obligatorisk etterutdanning av
DNA, gjøres ved e-post til [email protected]
KURSAVGIFT
For medlemmer av NEF
For øvrige deltakere
kr 4.950,kr 6.150,-
NEFS Skadeforsikringsfond sponser sine medlemmer. Det er satt av et beløp til dette formålet, der en ansatt pr. kontor får
dekket hele kursavgiften. Dette gjelder så langt det er midler, og “Først til mølla”-prinsippet gjelder.
HOTELLOPPHOLD
Det er reservert 18 standardrom til kr 1.295,- inkludert frokost, i tillegg 12 businessrom til kr 1.795,- inkludert frokost fra
19. - 20. oktober 2015. Rommene er resevert frem til 25. september 2015. For bestilling av rom, ta kontakt med
resepsjonen via telefon 22 83 33 00 eller på mail [email protected], oppgi følgende booking kode:
191015NORG. Hotellet er ikke inkludert i kursavgiften, og betales direkte til hotellet ved avreise.
KURSETS FORELESERE
Advokat Bjørge Skjeldestad og advokat Margit Himle fra Tryg, kvalitetssjef Line Rollve Røstad fra Eiendomsmegler 1,
advokat Torolv Sundfør fra Advokatfirmaet SGB Storløkken, spesialrådgiver Arne Solberg fra Finanstilsynet, advokat og
juridisk rådgiver Nina Fodstad Skumsrud i NEF og advokat Christina Lyngtveit-Petersson fra Eiendomsmegler Dahl.
Program
Dag 1 Mandag 19. oktober
Dag 2 Tirsdag 20. oktober
09.30-10.00 Registrering og kaffe
09.30-10.00 Registrering og kaffe
10.00-10.45 Innledning fra Tryg - sikkerhetsforskrifter
v/ advokat Bjørge Skjeldestad, Tryg
- Hvorfor har vi sikkerhetsforskrifter?
- Hva er konsekvensene dersom de ikke blir fulgt?
- Gjennomgang av de siste endringene i sikkerhetsforskriften
10.00-10.45 Finanstilsynet - hvor feiler meglerne og hva
fører til at tillatelsen ryker?
v/ spesialrådgiver Arne Solberg, Finanstilsynet
- Hva har Finanstilsynet oppdaget på tilsyn?
10.45-11.00 Pause
11.00-11.45 Aktuelle skadesaker
v/ advokat Margit Himle og advokat Bjørge Skjeldestad, Tryg
Hva kan vi lære av andres feil?
- Rådgivning
- Lovlighetsmangler
- Dokumetbehandling
- Reguleringsplaner / offtenlige planer
11.45-12.45 Lunsj
12.45-13.30 Aktuelle skadesaker fortsetter
13.30-13.45 Pause
13.45-14.30 Tiltak mot hvitvasking
v/ kvalitetssjef Line Rollve Røstad, Eiendomsmegler 1
- Hva skal megler kontrollere?
- Når bør varsellampen tennes?
- Hva er følgene av mangelfull kontroll?
14.30-14.45 Pause
14.45-15.30 Meglers fallgruver ved salg av overbeheftet
eiendom
v/ advokat Torolv Sundfør, Advokatfirmaet SGB Storløkken
15.30-15.45 Pause
15.45-16.30 Meglers fallgruer ved salg av overbeheftet
eiendom fortsetter
10.45-11.00 Pause
11.00-11.45 Eiendomsmegling og skifteoppgjør
v/ advokat og juridisk rådgiver i NEF, Nina Fodstad Skumsrud
- Hvem er legitimert etter skifteattesten?
- Kundekontroll ved salg fra dødsbo
- Råderettsbegrensning ved separasjon og skilsmisse
11.45-12.45 Lunsj
12.45-13.30 Aktuelle problemstillinger
v/ advokat Christina Lyngtveit-Petersson, Eiendomsmegler
Dahl
- Avvikshåndtering
- Salgsoppgave
- Budgivning
- Prosjektoppdrag
- Oppgjør
13.30-13.45 Pause
13.45-14.30 Aktuelle problemstillinger fortsetter
Påmelding “Megleransvar og sikkerhetsrutiner
- hvordan unngå at skade oppstår”
Jeg melder meg på kurset “Megleransvar og sikkerhetsrutiner - hvordan unngå at skade oppstår”
19. - 20. oktober 2015
Navn:
Etternavn:
Firma:
Adresse:
Poststed:
Telefon:
E-post:
Underskrift: Kontoret er medlem i Norges Eiendomsmeglerforbund Skadeforsikringsfond: JA: NEI:
Norges Eiendomsmeglerforbunds Skadeforsikringsfond (NEFS) sponser sine medlemmer. Det er satt av et beløp til dette formålet, der en ansatt per kontor får sponset hele kursavgiften. Dette gjelder så lenge det er midler, og “først til mølla” - prinsippet gjelder.
Skjema returneres til Norges Eiendomsmeglerforbund via
-
-
-
e-post: [email protected]
www.nef.no
faks 22 55 31 06
Påmeldingsfrist for kurset er 2. oktober 2015
NB! Påmeldingen er bindende!
Refusjon ved avbestilling gjelder kun mot sykemelding/legeerklæring
Forbehold om deltakerantall for at kurset gjennomføres: 50
Norges Eiendomsmeglerforbund, Parkveien 55, 0256 Oslo
Tlf: 22 54 20 80 Faks: 22 55 31 06 E-post: [email protected]
www.nef.no

Similar documents