Prosjektoppgave BIK 29131 Retorikk – kunsten å overbevise i tale

Comments

Transcription

Prosjektoppgave BIK 29131 Retorikk – kunsten å overbevise i tale
Prosjektoppgave
BIK 29131
Retorikk – kunsten å overbevise i tale og tekst
Utleveringsdato:
16.09.2015
kl.
09.00
Innleveringsdato:
15.12.2015
kl.
12.00
Del av
prosessvurdering:
Teller av 80% av BIK 2913
Totalt antall sider:
2
Ansvarlig institutt:
Kommunikasjon og kultur
FORMELLE KRAV – LES DETTE NØYE
Oppgaven skal løses individuelt. Samarbeid mellom flere om utarbeidelse av besvarelsen blir betraktet som fusk
eller forsøk på fusk og rammes av forskrift om opptak, studier og eksamen for Handelshøyskolen BI, som det
forutsettes at studentene er kjent med.
Et essay som skal være på 8-10 sider. En taletekst som skal være på inntil 2 sider (700-750 ord).
Prosjektoppgaven, dvs. begge oppgavene, skal innleveres forsvarlig stiftet eller innbundet i tre (3)
eksemplarer. Unngå plastlommer, plastmapper, permer og lignende.
Forsiden skal inneholde:
 ID-nummer (7 siffer – plasseres i øverste høyre hjørne). Studentenes navn skal ikke stå på forsiden av
besvarelsen.
 Eksamenskode (5 siffer), kursnavn og eventuelt tittel på oppgaven
 Ut- og innleveringsdato
 Eksamenssted
 Merkes eventuelt konfidensiell
Retningslinjer for layout:
 A4-format, med 5 cm venstremarg og 2 cm høyre-, topp- og bunnmarg
 Skrifttype Times New Roman og linjeavstand 1½ i 12 pkt skrift (300-350 ord pr side)
 Sidene skal nummereres
 Det skal utarbeides en innholdsfortegnelse og et sammendrag først i besvarelsen og en litteraturliste
bakerst i besvarelsen. Disse sidene kommer i tillegg til selve eksamensbesvarelsen. En utførlig forklaring om
sitering og referanseteknikk, finner du på bibliotekets hjemmeside: www.bi.no/biblioteket/referanseteknikk.
Innlevering:
Besvarelsen skal leveres innen fastsatt dato og klokkeslett ved studentens
eksamenssted. Eventuelt kan oppgaven sendes til Handelshøyskolen BI i Oslo,
Eksamenskontoret, 0442 Oslo.
Besvarelsen sendes som ”Ekspress – Over natten kontant”. Minimumskrav til format på pakken er 23x13x1 cm.
Fra utlandet skal DHL, TNT e.l. benyttes. Forsendelsen må være registrert innlevert hos distributør innen fristen
for innlevering av eksamensbesvarelsen.
NB! Innleveringsfristen er ufravikelig. For sent innleverte besvarelser blir ikke sensurert.
Husk å levere egenerklæring.
Lykke til!
Side 1 av 2
Prosessevaluering:
Består av tre deler. Del 1-2 innleveres 15.desember 2015. Del 3 framføres og evalueres dag
6 i kurset.
Del 1. Utarbeide en skriftlig taletekst (2 s.) om et selvvalgt tema relatert til et
kommunikasjonsproblem eller en utfordring på studentens arbeidsplass. Oppgaven skrives
individuelt, men studentene jobber i grupper. Tilbakemelding fra medstudenter og
faglærer. (40%)
Del 2. Skrive essay om prosessen med taleteksten, 8-10 sider. Tilbakemelding
fra medstudenter og faglærer. (40%)
Del 3. Muntlig framføring (7 min) av taleteksten foran klassen som publikum. Framføring
og evaluering dag 6 i kurset. (20%)
Side 2 av 2

Similar documents