​Arbeidsplan 9D uke 39 og 40

Comments

Transcription

​Arbeidsplan 9D uke 39 og 40
Arbeidsplan 9D uke 39 og 40 ​
Informasjon Onsdag 30.september får elevene fri etter 3.time for å samle inn penger til årets Hei Verden aksjon. Pengene går til prosjekt i Bangladesh hvor Hei Verden blant annet er med på å bygge flytende skoler. Bøssene tas med på skolen torsdag 1.oktober, da teller vi opp pengene. Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
1.0815-0900
K&H Matte Matte Språk Samfunn L 2.0905-0950
K&H Norsk Matte Språk Engelsk 3.1000-1045
Språk Norsk L Samfunn KRLE Engelsk 4.1130-1215
Naturfag Mat og helse Krø Samfunn Musikk 5.1220-1305
Naturfag Mat og helse Krø Engelsk L Valgfag 6.1315-1400
Norsk L Mat og helse KRLE L Naturfag 7.1405-1450
Norsk Valgfag L ­ Lesekvarter Vurderingsplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke 39 Spansk​
liten verbprøve Uke 40 Kapittelprøve Tysk ­ Tall og algebra innleveringslekse Høstferie Uke 42 Norsk: Framføre tale Internasjonalt samarbeid: gjennomfører presentasjoner av fordypningsoppg. 1 denne dagen​
. Spansk Framføring om et spansktalende land. Norsk Kompetansemål: Tema retorikk. Gi eksempler på hvorfor det er viktig å kunne uttrykke seg muntlig. Kjenne til de retoriske appellformene etos, logos og patos.Forberede og skrive tale. Framføre tale. Dato På skolen Hjemme til.. Uke 39 Bli kjent med begrepene etos, logos og Les gjennom utlevert hefte patos. Gjenkjenne disse appellformene i kjente taler. Forberede og skrive tale Uke 40 Forberede og skrive tale. Framføre tale Arbeid med talen Veke 39/40 Hugs! Sidemål kvar måndag Lita skrivebok og ordlista Samfunnsfag Kompetansemål: ​
drøfte årsaker til og verknader av sentrale internasjonale konfliktar på 1900- og
2000-talet Dato På skolen Hjemme til.. Uke 39 Vi ser slutten av Titanic filmen, tørker tårene og jobber med oppgaver knyttet til Titanic. Uke 40 Oppstart 1. verdenskrig. Utdeling av temaplan. Forelesning, selvstendig jobbing. Fredag: Les side 16­23. Jobb med begrepene på temaplanen. KRLE Kompetansemål: ​
Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder. Dato På skolen Hjemme .. Uke 39 Utdeling av temaplan. Forelesning, selvstendig arbeid. Ingen lekser denne uken. Uke 40 Vi jobber med temaplanen. Filmklipp. Demokrati vs. diktatur. Menneskerettighetighetsbrudd. Alle begrepene på temaplanen skal være være ferdig. Forklar nøye i arbeidsboken din. Matematikk Kompetansemål ­ kunne multiplisere og dividere med positive tall mindre enn 1 ­ addere og subtrahere negative tall ­ løse opp parenteser med tall og bokstaver ­ multiplisere med en parentes Dato På skolen Hjemme til.. Tirsdag 22.09 Forkorting av brøker med algebrauttrykk. Multiplikasjon av to parenteser. Gjør 5 blå eller 5 røde oppgaver, eller du kan velge å gjøre 7 oppgaver fra “Lurt å gjøre 9_3”. “Lurt å gjøre”­oppgavene ligger på it’s learning i mappa “Tall og algebra” Onsdag 23.09 Gjør oppgave 4, 5, 7 og 9 i lekse 7. (s.249) Repetisjon. Vi øver til prøven. Tirsdag 29.09 Kapittelprøve ­ Tall og algebra Øve, øve, øve. Kan være lurt å arbeide litt med oppgavene som ligger på it’s learning i mappa “Tall og algebra" Onsdag 30.09 Les side 48, 49 og 50. Forsøk å gjøre oppg 1, 2 og 3 på side 50. Vi starter på kapittel 2: Likninger. Vi ser på hva en likning er og på noen av reglene for likningsløsning. Naturfag Kompetansemål Dato På skolen Hjemme til.. Uke 39 Oppstart kapt 2 Les side 36 ­39 Gjør nøkkelspørsmål 1 og 2 s 37 og 1, 2 og 4 på side 39 Uke 40 Vi fortsetter med kapittel 2 Les s 40 ­43 Gjør nøkkelspørsmål 1 og 2 side 41 og 2 og 3 s 43. English Kompetansemål ● Drøfte levesett og omgangsformer i USA ● Gjøre rede for trekk ved historie og geografi i USA ● Beskrive og reflektere over situasjonen til urfolk i engelskspråklige land Dato På skolen Hjemme til.. Thursday 24.9 We’ll talk about the text: G The American Indians​
(p.51­55) Write down 10 important.facts from the text Tasks 1­4, 7 (p.55) Read text G The American Indians (p.51­55). Friday 25.9 We’ll talk about the text: H Red Shawl Woman. Tasks 1, 2, 3, 4, 5 (p.57). Hand in your books at the end of the lesson. 15 minutes of reading. Read text H Red Shawl Woman (p.56­57). Remember to bring your book. Thursday 1.10 Chapter 6​
​
Shadows of the Past We’ll talk about the text: A The Ruin of a Culture Work with the tasks on p. 178­179). Read text ​
A The Ruin of a Culture ​
(p.172­178). Friday 2.10 We’ll talk about the text: B Tatanka Ohitika If time, we’ll start watcing the movie “Dances with Wolves” 15 minutes of reading. Read text ​
B Tatanka Ohitika (p.179­181). Remember to bring your book. Deutsch Kompetansemål ­ ord og uttrykk om PC, kredittkort og Internet. chatte på tysk, fortid og oppfordringer, læringsstrategier og tyske søkemotorer. Dato På skolen Hjemme til.. Montag 21.09 Chattest du? E s. 33 opg A18 og A19 Spill på Duolingo via linken på itslearning Donnerstag 24.09 A16 s. 32 F s. 34 A21/22 2. time: Netzsurfen www.blinde­kuh.de Montag 28.09 Spørreord. Lag 8 spm og svar til kapitlet (wer, was, wo, warum). Duolingo Donnerstag 1.10 Innlevering: A22 s. 35 Mit Wörter arbeiten. Læringsstrategier. Fransk Kompetansemål: ​
Le passé composé​
. Tallene 1­100. Rep. eiendomspronomen. Dato På skolen Hjemme til.. semaine 39 Le passé composé​
(p.216) Lekse til torsdag: Skriv seks setninger i ​
passé composé​
. (Altså, om noe du ​
har gjort) Oppgaver s.28­29 semaine 40 Forts. ​
passé composé​
. Tallene 1­100. Eiendomspronomen (​
mon​
, ​
ma​
, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses​
) side 65 og 202. Muntlige øvelser. Lekser blir gitt i timen. Español Kompetansemål ● Bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler ● Presentere ulike emner muntlig ● Kommunisere med forståelig uttale ● Bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding ● Samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet ● Gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur Dato På skolen Hjemme til Lunes 21.9 s. 18 Practica y Consolida Les teksten 1a 1b ­ Skriv ned hele samtalen. Jueves 24.9 Verbprøve. Oppgave 3, s.19. Skriv en tekst om deg selv. Bruk teksten i oppgave 1a, s.18 som mal. Leveres inn til retting i slutten av timen. Vurdering med karakter. Øv på å bøye verbene ​
querer, poder, practicar, apuntarse Lunes 28.9 Begynne på en presentasjon om et spansktalende land. Hanne setter opp gruppene og hvilket land gruppene skal ha. Jueves 1.10 Jobbe med presentasjonen. Innhente informasjon. Jobbe med presentasjonen. Engelsk fordypning Kompetansemål Dato På skolen Hjemme til.. Kroppsøving Kompetansemål: Dato På skolen Hjemme til.. Mat og helse Kompetansemål: ML 1 Dato På skolen Hjemme til.. Uke 39 Gjærbakst ­ grove rundstykker 1 time teori, 2 timer kjøkken. Husk forkle til alle mat og helse timene. Uke 40 Gjærbakst ­ grove horn. 1 time teori, 2 timer kjøkken. Musikk Kompetansemål: Dato På skolen Hjemme til Høst 2015 Teori (blues/jazz) Lytting/lesing/diskusjon. Dans. Fordypning/ foredrag. Internasjonalt samarbeid (valgfag) K​
ompetansemål: ​
Velge tema, relevant kommunikasjonsteknologi og språk tilpasset målet.
Etablere samarbeid med enkeltelever og kontakt med en organisasjon. Planlegge, produsere og
kommunisere innhold. Uke 39 Fordypningsoppgave 1. Dere møter i klasserommet til 9d og deretter er vi på bibl. og datarommet. Avtal med gruppa di. Sjekk mål og kritereier. Hva har dere kontroll på og hva har dere ikke kontroll på? Uke 40 Fordypningsoppgave 1. Dere møter i klasserommet til 9d og vi blir der ettersom vi har datatralla. Avtal med gruppa di. Sjekk mål og kriterier. Hva har dere kontroll på og hva har dere ikke kontroll på? 

Similar documents