Pensumliste MatematikkMOOC pr 4. august 2015

Comments

Transcription

Pensumliste MatematikkMOOC pr 4. august 2015
 Pensumliste MatematikkMOOC Matematikk 2, for 1. ­ 7. trinn 30 studiepoeng 2015/2016 Hovedbøker: Skott, J., Jess, K., & Hansen, H. C. (2008). ​
DELTA. Fagdidaktik.​
(1st ed.). Forlaget Samfundslitteratur. ISBN 978­87­593­1340­4 ● Van de Walle, J. A., Karp, K., & Bay­Williams, J. M. (2013/2014).​
Elementary and middle school th​
mathematics: teaching developmentally ​
(8​
ed). Essex: Pearson. ISBN 978­1­292­02107­2 ● Mason, J. m. fl. (Mason, Graham, & Johnston­Wilder). (2011). ​
Å lære algebraisk tenkning. ​
Caspar Forlag AS. ISBN 978­82­90898­56­2 Det anbefales å anskaffe hovedbøkene før kursoppstart. ●
Digitale kompendier:​
Litteraturen utenom hovedbøkene vil ved oppstart tilbys gjennom digitale kompendier og/eller digitale lenker. Pensum fordelt på de ulike kursene: Kurs 1 ­ Læring og undervisning Modul 1 Undervisnings­k
unnskap Ball, D. L., Thames, M. H., & Phelps, G. (2008).​
​
Content Knowledge for Teaching​
. ​
Journal of Teacher Education​
, ​
59​
(5), s. 389–407. Lampert, M. (1990).​
​
When the Problem is not the Question and the Solution is Not the Answer: Mathematical Knowing and Teaching​
. ​
American Educational Research Journal​
, 27​
(1), s. 29–63. Skott, J., Jess, K., & Hansen, H. C. (2008). ​
DELTA. Fagdidaktik. ​
(1st ed.). Forlaget Samfundslitteratur. ​
Kap. 5 Modul 2 Lærings­samtale
n Skott, J., Jess, K., & Hansen, H. C. (2008). ​
DELTA. Fagdidaktik. ​
(1st ed.). Forlaget Samfundslitteratur. ​
Kap. 7 Drageset, O. G. (2014), ​
Korleis leie ein matematisk samtale​
, Tangenten 1/2014 Modul 3 Undervisnings­d
esign (RME) Skott, J., Jess, K., & Hansen, H. C. (2008). ​
DELTA. Fagdidaktik. ​
(1st ed.). Forlaget Samfundslitteratur. ​
Kap. 10 (s. 379­410) 1 J.Schou, K. Jess, H.C. Hansen, J. Scott (2013). Tal, algebra og funktioner 4.­10. Samfundslitteratur.​
Kap. 6 (s. 115­132) http://www.fi.uu.nl/en/rme/ Modul 4 Åpne opplegg Van de Walle, Karp & Bay­Williams (2014). ​
Elementary and Middle School Mathematics​
, Allyn & Bacon; 8. utg. ​
Kap. 3 Scott,J., Jess,K., Hansen, H.C (2008). DELTA. ​
Fagdidaktik​
(1.st ed) Forlaget Samfunslitteratur. Kap. 6 Fuglestad, A.B.(2010) ​
Bedre matematikkundervisning​
, ​
Tangenten 2010/4, Caspar Forlag Niss og Høigaard Jensen (2002) ​
Kompetencer og matematiklæring.​
​
Undervisningsministeriet . Kap. 4 Kurs 2 ­ Fra heltall til brøk Modul 1 Brøkbegrepet Van de Walle, J. A., Karp, K., & Bay­Williams, J. M. (2014).​
Elementary and middle school th​
mathematics: teaching developmentally ​
(8​
ed). Essex: Pearson.​
​
Kap 15 Modul 2 Regning med brøk Van de Walle, J. A., Karp, K., & Bay­Williams, J. M. (2014).​
Elementary and middle school th​
mathematics: teaching developmentally ​
(8​
ed). Essex: Pearson.​
​
Kap 16 Modul 3 Eksterne ressurser Van de Walle, J. A., Karp, K., & Bay­Williams, J. M. (2014).​
Elementary and middle school th​
mathematics: teaching developmentally ​
(8​
ed). Essex: Pearson.​
​
Kap 16 Frostad, P. (1995). Konkretiseringsmateriell ­ veien til matematikkinnsikt? Tangenten, (2), 9–17. Aksessert 22.04.15 fra​
​
http://www.caspar.no/tangenten/1995/frostad_295.html Kristjánsdóttir, A. (2005). Er laborative midler gavnlige? Tangenten, (4), 11–17. Aksessert 22.04.15 fra​
​
www.caspar.no/tangenten/2005/t2005­4.pdf http://www.caspar.no/tangenten/1995/frostad_295.html Kurs 3 ­ Teknologi i matematikkfaget Modul 1 IKT i matematikk­fag
et Van de Walle, et. al, (2014). Elementary and Middle School Mathematics: Teaching Developmentally, ​
kap 7 2 Modul 2 Regneark og statistikk Fuglestad, A. B. (2003). Elektroniske arbeidsark i Excel. Tangenten, (1). Hentet fra http://www.caspar.no/tangenten/2003/anneberit103.html Fuglestad, A. B. (2001). Simulering på regneark. Tangenten (4). Hentet fra http://www.caspar.no/artikkel_pdf/32c_t2001­4.pdf Modul 3 Geometri Van de Walle, et. al, (2014). Elementary and Middle School Mathematics: Teaching Developmentally, ​
kap 20 Kurs 4 ­ Vurdering for læring Modul 1 Skott,J., Jess,K., Hansen, H.C (2008). DELTA. ​
Fagdidaktik​
(1.st ed) Forlaget Samfunslitteratur. God Kap. 9 vurderings­prak sis Udir ​
Underveisvurdering i fag​
. Udir (2011) ​
Vurdering på barnetrinnet ­ nå gjelder det​
. Udir (2012). Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med vurdering for læring.Vedlegg 4. Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med vurdering​
. Nasjonalt kompetansemiljø i vurdering 2012. Kari Smith: ​
Vurdering ­ en kompleks aktivitet​
. ​
Bedre Skole 3/2009 Hopfenbeck, Trondsen, Lie og Dale (2009). ​
En bedre vurderingspraksis​
. Bedre Skole 4/2009 Modul 2 Skott,J., Jess,K., Hansen, H.C (2008). DELTA. ​
Fagdidaktik​
(1.st ed) Forlaget Samfunslitteratur. Metodiske grep Kap.9 Dysthe, O Klasseromsvurdering og læring​
. Bedre skole 4/2008 Hopfenbeck, T. N. ​
Vurdering og selvregulert læring​
. Bedre skole 4/2011 Engh, K.R. ​
Elevmedvirkning i vurderingsarbeidet​
.Norsk Pedagogisk Tidsskrift. 1/2007 Hattie, J., Timperley, H. ​
The power of feedback​
. Review of Educational Research. Vol.77. No.1. s81­112. 2007 Smith. K., ​
Vurdering som et motivasjonsfremmende redskap for læring​
. Norsk Pedagogisk Tidsskrift 1/2007 3 Modul 3 Skott, J., Jess, K., Hansen, H.C (2008). DELTA. ​
Fagdidaktik​
(1.st ed) Forlaget Samfunslitteratur. Vurdering satt i Kap. 9 system Black, P. m.fl.: ​
Working inside the Black Box​
. Phi Delta Kappan, Vol 86, s. 8 ­ 21, 2004 Sunnevåg, A., Guttorm Andersen, P.​
​
Hvor er nøklene ­ i arbeidet med endring og utvikling i skolen​
. Skolen i Morgen 14(2) s. 2­6. 2010 Midthassel.U.V (2003). ​
Kollegaveiledning ­ er det verdt å bruke tid på?​
. Norsk pedagogisk tidsskrift 3­4, s 168 ­ 174. 2003 Roald. K. ​
Skoleleiing og kvalitetsvurdering ­ korleis leie kunnskapsutviklande kvalitetsarbeid​
. Bedre skole nr 3. 2011 Modul 4 Kartlegging og vurdering Skott,J., Jess,K., Hansen, H.C (2008). DELTA. ​
Fagdidaktik​
(1.st ed) Forlaget Samfunslitteratur. Kap.9 Brekke, G., ​
Introduksjon til diagnostisk undervisning​
. Læringssenteret 2002 Jang, E., ​
A framework for cognitive Diagnostic Assessment​
. Natural language processing for diagnostic language assessment. ​
s. 117 ­ 131​
. Iowa State University. 2008 Kunnskapsdepartementet​
“Fra matteskrekk til mattemestring” ​
. Lunde, O.​
​
Å tilpasse den tilpassede opplæringen​
s.2­6. Tangenten 2/2008 Lunde, O., ​
Har elevene matematikkvansker ­ og hva kan vi gjøre for å oppnå mestring? matematikkvansker.net Kurs 5 ­ Fra tallregning til algebra Modul 1 Aritmetikk som grunnlag for algebra Kilborn, W. (Kilborn, 2014). Algebra i skolan, i NCM ​
Nämnaren Tema 10, Matematikundervisning i praktiken​
. ​
Kap. 7 (s. 422­434) Mason, J. m. fl. (Mason, Graham, & Johnston­Wilder, 2005)(2005). ​
Å lære algebraisk tenkning (2005), Caspar Forlag AS. ​
Kap. 7. 2 (s. 169­176), 13 og 14 (s. 313­350) Ran, K. m. fl. (2012) (Rinvold, Hinna, & Gustavsen, 2012). ​
QED 1­7 ​
(2012), Cappelen Damm akademisk. ​
Kap. 2 (side 195­201) Modul 2 Læring av algebraiske symboler Mason, J. m. fl. (2005). ​
Å lære algebraisk tenkning ​
(2005), Caspar Forlag AS. ​
Kap. 7.3­7.6 (s. 176­186), Kap. 8 (s. 187­212), 10­11 (s. 241­286) 4 Van de Walle, J. (Van de Walle, Karp, & Bay­Williams, 2014)(2014). ​
Elementary and middle school mathematics, teaching developmentally ​
(2014), Pearson education limited. ​
Kap.14​
​
(s. 275­290) Selvik, B. m. fl. (2007) (Selvik, Høines, & Reinert, 2007). Matematiske sammenhenger: Algebra og funksjonslære (2007), Caspar. Delkapittel 2.3, likningar og likhetstegnet (s. 23­26) Modul 3 Læring av algebraisk tenking og generalisering Mason, J. m. fl. (2005)​
. Å lære algebraisk tenkning​
(2005), Caspar Forlag AS. ​
Kap. 1, 2 og 6 Billings, E. (2008). (Billings, 2008). Exploring generalization through growth patterns. In C. Greenes and R. Rubenstein (eds.) NCTM 70th Yearbook (2008): Algebra and Algebraic Thinking in School Mathematics. ​
Kap. 20 (s. 279­294) Van de Walle, J. (Van de Walle, Karp, & Bay­Williams, 2014)(2014). ​
Elementary and middle school mathematics, teaching developmentally ​
(2014), Pearson education limited. ​
Kap. 14 (s. 290­307). Rivera, Ferdinand d. & Becker, Joanne Rossi (2005). (Rivera & Becker, 2005). Teacher to teacher: Figural and numerical modes of generalizing in algebra. Mathematics Teaching in the Middle School, ​
kap. 11 (4), s. 198­203 Kurs 6 ­ Resonnering og argumentasjon i matematikkfaget Modul 1 Matematikkens natur Skott, J., Jess, K., & Hansen, H. C. (2008). DELTA. Fagdidaktik. (1st ed.). Forlaget Samfundslitteratur. ​
Kap. 13 og 14. Modul 2 Definisjoner Hana, G. (2013). Matematiske byggesteiner. Bergen: Caspar. ​
Kap. 2. Modul 3 Argumentasjon og bevis Balacheff, N. (1998). Aspects of proof in pupils' practice of school mathematics.​
I D. Pimm, Enge, O. & Valenta, A. (2011) Argumentasjon og regnestrategier. Tangenten, ​
4, s. 27­32​
. Enge, O. & Valenta, A. (2013) Varierte representasjoner. Tangenten, ​
1, s. 8­12​
. Mathematics, Teachers and Children, Hodder and Stoughton, London​
, ​
s. 216­235​
. Det tas forbehold om små justeringer i pensumlisten. 5 6