Nordlands Trompet på engelsk i ny drakt - Petter Dass

Comments

Transcription

Nordlands Trompet på engelsk i ny drakt - Petter Dass
Nordlands Trompet på engelsk i ny drakt
P ETT E R D A S S . TH E TR U M P ET O F N O R D LA N D
Nordlands Trompet regnes som et av Petter Dass’ sentrale diktverk. Siden verket første gang ble utgitt
iThe
1739
harofdet
kommet
utthei flere ulike utgaver, både med original språkdrakt og i gjendiktning og
Trumpet
Nordland
is one of
central
works
of
Norwegian
parson
oversettelse. I 1954 ble enpoet
gjendiktning til engelsk utgitt av St. Olaf ’s College Press i Minnesota, USA.
Petter Dass (1647–1707).
In 1954, St. Olaf
Press
Mannen
bak’s University
The Trumpet
of Nordland var Theodore Jorgenson (1894-1971). I boken har hans
published this English translation of the
gjendiktning
av
Petter
Dass’
beskrivelser av folk, natur og levesett i Nord-Norge selskap av
poem by professor of Norwegian literature
Theodore Jorgensson til
(1894–1971).
illustrasjonene
den norske kunstneren Thorolf Holmboe (1866-1935). I tillegg har denne boken
iPetter
anledning
nyutgivelsen
fåttanden enkel ordforklaringsliste og en nyskrevet introduksjon til verket av
Dass’ descriptions
of the people
nature of Northern
Norway
is
Solveig
Zempel,
professor
emerita i norsk ved St. Olaf ’s College. Også omslag og tittelside er nytt
accompanied by the illustrations of
iNorwegian
denne utgaven,
utformet av kalligraf Christopher Haanes.
painter Thorolf Holmboe
(1866–1935).
Forfatter: Petter Dass / Theodore Jorgenson
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 175
Illustrasjoner: Thorolf Holmboe
Boken kan bestilles hos Petter Dass-museet:
E-post: [email protected]
Telefon: 75 11 01 50
Omslag og tittelside: Christopher Haanes
Utgiver: Helgeland Museum / Selhornet AS
Språk: Engelsk
ISBN: 978-82-92381-01-0
Pris: kr. 289,- (+ porto).
Det gis 30 % rabatt til bokhandlere og museumsbutikker

Similar documents