LAPCONOR TT - TREN TRENEREN Sted: Akershus

Comments

Transcription

LAPCONOR TT - TREN TRENEREN Sted: Akershus
LAPCONOR TT - TREN TRENEREN
PEDAGOGIKKURS FOR KIRURGER MED ANSVAR FOR
OPPLÆRING I LAPAROSKOPISK KOLOREKTALKIRURGI
Sted:
Akershus Universitetssykehus
Tid:
11. – 12. november 2015
Arrangeres av Lapconor, regionalt HSØ prosjekt støttet av Lapco International –
England og Pelican Cancer Foundation – Basingstoke, UK.
Det 2-dagers interaktive kurset har som mål å øke kolorektalkirurgers ferdigheter som
trenere i laparoskopisk kirurgi for cancer. Kurset er et ledd i prosjekt ” Standardisering av
laparoskopisk kirurgi for pasienter med kreft i tykk og endetarm - LapcoNor”, som er initiert
og støttet av Helse Sør Øst RHF. Det har 6 ordinære deltagerplasser, og kan ta i mot inntil 3
observatører. Kursavgift kr 1500 (inklusiv kursmiddag 11.11.15.)
NB: Kurset holdes på engelsk, da to av kursinstruktørene er fra Lapco
International, England.
For mer informasjon og påmelding
http://www.oslo-universitetssykehus.no/lapconor
Kontakt informasjon
Ole Sjo; [email protected] , Mobil: 90619896
Ole H Sjo, Lapconor prosjektansvarlig
Oslo Universitetssykehus Ullevål