Konsert med Gitarsøstrene i Bekkelaget kirke

Comments

Transcription

Konsert med Gitarsøstrene i Bekkelaget kirke
Utgave 12 • Desember 2015
Konsert med Gitarsøstrene
i Bekkelaget kirke
I kveld 10. desember kl.
18.30 ønsker Gitarsøstrene
velkommen til et avbrudd i
juleforberedelsene. Den som
tar seg tid til å oppleve denne
konserten, vil ganske sikkert
finne advent- og julestemningen.
Tekst: Tore Flaa
Dette blir ifølge Gitarsøstrene, en
intim, varm og stemningsfull opplevelse. Kvartetten har funnet sin egen
musikalske form eller nisje, som betyr
at musikken blir både seriøs og lett,
men mest - softe og myke toner. Det
meste av musikken arrangerer de selv
og de legger da vekt på tette og gode
harmonier som lett finner veien inn i
øret.
opplevelse, sier Miriam Hasle. - Torkil
Skaug som er vår faste medspiller, skal
gi oss flotte toner på sitt munnspill og
Ørjan Apeland skal spille orgel/flygel.
Bassen trakteres av sogneprest Sverre
Bang.
Kvartetten oppsto som et resultat av
en julelunsj på Bekkelagshjemmet.
Man manglet litt underholdning og
Berit og Miriam mente det måtte finnes noen kulturelle krefter på huset.
Mette og Bjørg spilte også gitar og
dermed var Gitarsøstrene et faktum.
De siste syv årene har kvartetten og
er alltid klar for nye oppdrag, og de
som kanskje vil være interessert, kan
ta kontakt på e-post: [email protected]
bymisjon.no.
Billetter kan kjøpes ved inngangen!
Voksen kr. 100,00, som går uavkortet
til beboerne på Bekkelagshjemmet
og til barne- og ungdomsarbeidet i
Bekkelaget menighet. Barn under 16
år går gratis.
Side
RR
E
Årets PREOR
T
M
E
A
S
R
G
T
LEB
SENTE
LAJUM
NOVEM nen.
Julen 2TO01R5SDAG 19Ca. sin
o ved sce
BER
VIP
delinger.
ke OBOS-av
fra uli
edlem
5.00:
Kl 12.00-1 0: Møt representanter tilbud for alle OBOS-m
de
2.0
Kl 12.00-2 0: OBOS VIP-kveld. Go
2.0
-2
.00
20
Kl
mer.
BER ndkoret synger.
21. NOVEM
tra
s og Nords
LØRDAGJuleg
ranen tenne
søk.
be
Kl 12.00:
kommer på
Julenissen
Kl 12.30:
tilbud.
EMBER pingens dag med mange gode
27. NOVFri
day. Shop
FREDAG 1.0
t.
ge
tor
0: Black
iller på
Kl 10.00 -2 0: Vår huspianist sp
5.0
Kl 12.00 -1
BER
besøk.
28. NOVissEM
kommer på
LØRDAG 5.0
0: Julen en
Kl 12.30 -1
R
DESEMBE
på torget.
FREDAG 4. 0: Vår huspianist spiller
Kl 12.00 -1
5.0
R
DESEMBE
LØRDAG 5. 0: Juleverksted.
Kl 12.00 -1
5.0
BER
6. DESEMhils på Gisle Wink.
SØNDAG8.0
0: Kom og
-1
.00
14
Kl
ER D. UDESEMBER torget.
FINNAG
iller på
spianist sp
FRED 11
n
jo
as
ir
sp
in
HER
5.00:
Kl 12.00 -1
© 2003-2009 t Ltd.
Entertainmen ert
Parthenon
d. Arrang
AS.
All rights reserve
Productions
i regi av Junior
Vår hu
EMBER er på besøk.
12. DESiss
komm
LØRDAG 5.0
Julen en
.30 -1 0:
Kln12
s
R
til jule
EM
. Dr!ES BE ertseter Menighet.
13
ve
lenes kor.
ekSØkNoDgAGga tjeneste med Lamb
antr
VI GIR DE
G
julestemning
Julemagasinet
har kommet!
er sko
Guds
set
Kl 12.00:
d Lambert
Luciatog me
Kl 14.30:
FRED
EMBER iller på torget.
AG 18. DES
ist sp
Kl 12.00 -1
ian
sp
5.00: Vår hu
R
. DESEMBE
besøk
LØRDAG 190: Julenissen kommer på
Kl 12.30 -1
Foto: Men
y
-jubileum
5 års
Gledelig jul!
5.0
JULEVERKSTED
Utgave 9Utgave
• September
4 • April2013
2015
LØRDAG 5. DESEMBER
T E M A : HUS, HYTTE & HAGE
Repertoaret vil være julesanger men
også andre sanger som vi håper vil
gi en stemningsfull og musikalsk
Kl. 12.00-15.00
Juleverksted for alle barna.
ling
smart
mot
svertesopp
nkler byggereglene fra 1. juli 2015
ettere
er
ndre
r mørk
måtte
-i
m tilpper
n man
en
ker
ge en
er
etil-
3ker har
hver
ig fordi
t, inge-
-
-
-!
-
54
01
I utgangspunktet beskytter
niør, byggmester eller andre som
ikke den mørke malingen
har fått ansvarsrett fra kommubedre.
ikke mer
nene
til åDen
gjørehar
søknadsjobben,
beskyttende
egenskaper,
selv
for slike relativt
små og
enkle
byggetiltak
som
garasje,
og det
skal heller
ikke
være
levegger
For dekkevnen
kommunene
forskjellmm.
i selve
innebærer
regelendringene
på mørk og lys maling.
mindre arbeid med kontroll og
Så hvai små
er det
som
som
vedtak
og da
enkle
byggesagjørDiskusjoner
de mørke og
fargene
til om
et
ker.
uenighet
smartere
valg?derfor til eier av
sakene
overlates
eiendom og naboene. Dette kan
selvsagt
medføre flereerprivate
I utgangspunktet
det et
nabodiskusjoner som må løses
skjønnhetsproblem, men for
av partene selv.
sempel garasje, uthus, verksted,
hobbybod, skrivestue, veksthus
eller dukkestue. Bygningen kan
ikke inneholde beboelsesrom
som kjøkken, stue, soverom eller
våtrom eller brukes til overnatting.
Tilbygg på inntil 15 m2 er det
heller ikke nødvendig å søke
om. Slike tilbygg skal ikke inneholde rom for varig opphold og
må ha en avstand fra nabogrense
på minimum 4,0 meter. Eksempler på tilbygg som er unntatt
alvorlig, forklarer
søknadsplikten
er for treteknoeksempel
log Loneveranda
Ross Gobakken
balkong,
og lignende,
åpent
overbygget
inngangsparti
ved Norsk institutt for skog
eller
ved- og sykkelbod.
og landskap.
– Men enkelte
soppen bli på husveggen,
bryter
den ned
malingen,er
De
viktigste
endringene
og treverket blir utsatt for
følgende:
råte. – Mørkbygning
malingpåerbebygd
mer
Frittliggende
eiendom
på inntil 50mot
m2 med
motstandsdyktig
sopp
svertesopper kan trenge
Dessuten er det innført søkavstand
minimum
1,0
m
fra
og begroing. De trives ikke
gjennomfor
malingsfilmen.
nadsfrihet
en del mindre
nabogrensen
kan
settes
i
gang
i veldig høy temperatur, og
Det
kan
gi
råtesopp
muliguten søknad, men det forutsetter levegger, murer, antenner med
mørke
farger
blir varmere
het til
å komme
trevermer.
Allikevel
er detinn
en idel
å
at
maksimal
mønehøyde
er 4,0
passe
på.da
F. eks.
Vegloven
på husveggen
av solen.
ket, og
har har
man
et langt
meter
og gesimshøyde
ikke er
bestemmelser
om
avkjøring,
Dermed
ogBygninalger
mer alvorlig problem, sier
høyere
ennvil
3,0sopp
meter.
frisiktsoner
og avstand til veigen
må seg
væremer
i én unna,
etasje og
kan
holde
sier
Gobakken.
som
må
følges. sitter
BygninGitarsøstrene foran alterringen. Bjørg T. Moemidte,
(tv) og Mette
E.
Sponheim
foran og
ikke
underbygges
med kjeller.i Finnseth.
Mette
Dahl,B.markedssjef
bak
sitter Miriam
Hasle (tv) og Berit
gen må heller ikke plasseres over
Bygningen brukes som for ekmalingsprodusenten Akzo
En mørk overflate vil ha
Nobel til DinSide.
høyere temperatur, og da
trives ikke svertesoppen så
I utgangspunktet holder
godt. Det viktigste er likevel
soppen seg på overflaten og å velge en maling av god
er mest et estetisk problem. kvalitet og styre unna de
Men får den lov til å feste
billigste produktene, sier
seg, kan det bli langt mer
Gobakken. Selv om du vel-
vann- og avløpsledninger. Man
må også passe på at bygningene
ikke kommer i strid med de
kommunale areal,og regule- 6. DESEMBER
SØNDAG
ringsplaner. F. eks. i store deler
Kl. 14.00-18.00
av Oslos såkalte ytreKom
soneog
er det
hils på Gisle Wink.
begrensninger på hvor mye man
kan bygge på eiendommene
målt i bebygd areal (BYA).
Bebygd areal er det areal som
© 2003-2009
Parthenon Entertainment Ltd.
bygningene opptar på terrenget
All rights reserved. Arrangert
med tillegg av at parkeringsplasi regi av Junior Productions AS.
ser skal medregnes i arealet.
Det finnes egne veiledere for
dette i Oslo kommunes Plan- og
ger mørk maling,
ikke
bygningsetat,
som detbetyr
anbefales
at du
idet
studere
førikke
manbør
går forebygge
i gang
IMan
DESEMBER!
med
bygging
uten
å
søke.
soppangrep. Og du trenger
Søndag
6/12, 13/12 og 20/12
er
som det
fremgår
fortsatt
heller
ikke
ha panikk
om du
Kl 14.00-19.00
ansvarlig
for åhus.
følge gjeldende
har et hvitt
byggeregler i lover, forskrifter
Se avvikende
åpningstider
for julen på
og vedtatte planer.
Fritaket fra
å
lambertsetersenter.no
– Sopp
og alger
er med
på
søke
innebærer
at den
kontroll
å bryte ned
men
kommunen
førmaling,
foretok av
omer
byggverket
regeldu flink tileråinnenfor
vaske, vil
det
verket
og
gjeldende
planer,
nå
ikke ha noe å si, presiserer
må gjøres av tiltakshaver eller
Dahl. Heldigvis er det en
byggherren selv.
GISLE WINK
SØNDAGSÅPENT
enkel jobb. Bland varmt
vann og vaskemiddel,
og
Tiltakshaver
skal informere
kommunen
om
bygningens
vask veggen med børste og
plassering
den
er ferdigstilt,
såpevann.nårDu
bør
begynne
slik
at
plasseringen
kan
føres inn
nedenfra og vaske oppover.
i kommunens kartgrunnlag. I
Såmed
spyler
du forsiktig
av,føres
og
at bygningene
skal
helst
med
hageslange,
ikke
ÅPNINGSTIDER
10 - 21 (9 -18) MENY 9 - 21 (9 - 19)
inn
i det
offisielle
kartgrunnlaVinmonopol Deichmanske Bibliotek Symra kino Gratis parkering
høytrykksspyler
- Facebook
ovenfra
get
vil en slikFølg
informasjon
måtte
oss på
og Instagram lambertsetersenter.no
ha
nødvendige
nøyaktighet.
ogden
nedover.
Et voilà.
11

Similar documents