Prostatabiopsi - Kirurgisk avdeling SØ

Comments

Transcription

Prostatabiopsi - Kirurgisk avdeling SØ
Prosedyre Kirurgisk avdeling
Prostatabiopsi - Kirurgisk avdeling SØ
Endring siden forrige versjon
Antibiotika profylakse
Formål
Sikre at at sykepleiere er kjent med prosedyren og kan assistere ved undersøkelsen
Gjelder for
Sykepleiere ved kirurgisk poliklinikk
Definisjon
Prostatabiopsi gjøres for å diagnostisere cancer prostata. Urolog bruker rectal ultralyd for å identifisere området
som skal biopseres. Prøvene tas ultralydveiledet gjennom rectumslimhinnen
Fremgangsmåte
Forundersøkelser
 Laboratorieprøver, PSA (prostataspesifikt antigen)
 Rectal palpasjon (DRE)
 Samtale med urolog
Kontraindikasjon
 Dersom pasientene bruker antikoagulasjonsmidler, vurderer legen om undersøkelsen skal utføres, evt
hvor mange dager i forveien pas må slutte med disse medisinene
 Patologi i endetarmen
Utstyr:
















Ultralydapparat med probe og probebeskytter (kondom)
Ultralydgel
Lite stikklaken/håndkle
Innføringskanyler til proben
Biopsi-pistol
Nan-Nan nål 18x20 cm (biopsinål)
Preparatglass m/formalin x 10
NaCl 9 mg/ml
Opptrekkskanyle
Sterile kompresser 5x5 cm
Bactrim, 4 tbl
Plastbeger m/vann
Dame/herrebind
Histologiskjema
Sprøyte 10 ml + spesialkanyle 0,9 x 150 mm (hvit opprekkskanyle)
Lidocain 10 mg/ml
Ultralydapparat:
 Sort hylse på probe til TRUL, kun dersom det skal gjøre en ultralyd av prostata
 Ved biopsi benyttes biopsihylse pga kanyle
 Innføringskanyle settes inn i proben ved å lage et lite hull i probebeskytter
Utarbeidet av: Toril Anette Gauslaa
Godkjent av: Avdelingssjef Bente Husvik
Uoffisiell utskrift er kun gyldig på utskriftsdato
Dokument-ID: D22764
Versjonsnummer: 2.04
Gjelder fra: 03.03.2015
Sykehuset Østfold
Dokument-ID: D22764
Versjonsnummer: 2.04
Side 2 av 2
Forberedelser og behandling:
 Pasienten følges inn på behandlingsrom for samtale med urolog
 Pas får Bactrim 2 tabletter som svelges ned med et glass vann. Obs! Spør pas om sulfa-allergi! Pas skal da
ha Ciproxin i stedet
 Pas kler av seg nedentil og ligger i gynekologisk leie eller sideleie (avhengig av hvilken lege som skal utføre
undersøkelsen) Pasienten dekkes til med et håndkle
 Det tas ca 10 prostatabiposier, evt færre ved sterk cancermistanke eller flere dersom det er vanskelig å
lokalisere hvor canceren sitter i prostata.
 Biopsiene legges i merkede preparatglass med formalin
Etter prøvetaking:
 Det er vanlig med blod i urin, avføring og sæd etter undersøkelsen
 Pasienten får med seg 2 tabletter Bactrim (evt Ciproxin ved allergi), som skal tas samme kveld
 Urolog samtaler med pasient om videre utredning / behandling
 Pas får med seg regningskort som skal leveres i skranken
 Påse at pas også har fått med skriftlig informasjon, A9.0/6.2.3-05 Pasientinformasjon prostatabiopsier
 Skrive inn navn og fødselsdato på pasient samt antall prøveglass i patologi-boka på skyllerom
 Preparat og histologiskjema leveres til avd. for patologi
Rengjøring av probe:
 Proben skylles i kaldt vann under springen, alle kanaler skal gjennomspyles med vann i 10 ml sprøyte
 Desinfiser proben i Perasafe i 10 min, se egen prosedyre.
 Etter Perasafe skal proben spyles med 70 % sprit gjennom alle kanaler, deretter med luft i tom sprøyte
(bruk gjerne litt ekstra trykk når man sprøyter gjennom) for å tørke kanalene best mulig.
Referanser
A9.0/6.2.3-05
A9.3/6.1.3.4-06
A9.4/8-02


Vedlegg
Slutt på Prosedyre
Pasientinformasjon prostatabiopsier
Prostatabiopsier - Kirurgisk avdeling SØ
Rengjøring og desinfisering av ultralydprobe med Perasafe - Kirurgisk poliklinikk