FAU skoleåret 15-16, møte 1

Comments

Transcription

FAU skoleåret 15-16, møte 1
1. FAU-­‐møte 2015/2016
Møtetidspunkt: DNS Malaga 22.09.15 Deltagere: Harald Underum, Åse Britt Ruen, Tom Erik Bringedal, Helene Hassel-­‐Olsen, Eline Eines, Toril Hovland, Knut Johanson, Cecilia Resberg, Kristine Marie Hårde, Sak nr. 1: Valg av leder. Harald Undrum velges som leder for FAU
Sak nr. 2: Valg av kasserer. Åse Britt Ruen velges som kasserer. Sak nr. 3: Valg av referant. Tom Erik Bringedal velges som referent. Sak nr. 4: Oppsummering av 2014/2015 Overføring av informasjon fra tidligere FAU leder til ny FAU gruppe. Sak nr. 5: Økonomi: Økonomien er god, det er ca 2700 euro i kassen. Disposisjonen av midlene blir det tatt en vurdering på ved neste møte. Sak nr. 6: Vaktplan FAU Bua Eline og Harald tar ansvaret for vaktplan. De som er i daglig arbeid er fritatt for dugnad, men vil bli satt opp på andre arrangement. Meld i fra til ansvarhavende hvis en ikke kan stille. Ca 1 vakt per halvår. Sak nr. 7: Klage på Kantine etter foreldremøte Det har ved foreldremøte kommet klager på utvalg/mengde på kantinen. Stefan forteller at dette er et tilbud som koster 2 Euro per dag. Det er et lett lunsj tilbud, som ikke er obligatorisk. Skolen er nødt til å holde seg innen for de krav Spanske myndigheter setter. Meny/leverandører til skolen er svært begrenset. Sak nr. 8. Fredag har 8-­‐10 klasse et senere sluttidspunkt. Det er kommet ønske om at skolen setter opp personale til å ha tilsyn for de mindre barn med søsken i 8-­‐10 klasse de 40 minutten skolen har undervisning på disse klassetrinna. Skolen informerte at dette var det ikke midler til. Sak nr. 9 Ny Facebook side til Foreldre/foresatte ved skolen. FAU har ved hjelp av Erik Modal opprettet en Facebook side som det er ønskelig at alle Foreldre/foresatte tar del i. FAU har ansvaret for siden. Siden heter: Foresatte på DNS Malaga. Vedlagt kontakt informasjon til klassekontakter i hver enkelt klasse Klasse: Foreldrerepresentant:
Epostadresse:
V ara:
Epostadresse:
[email protected]
Marcia Jara
[email protected]
[email protected]
Helene Hassel Olsen
[email protected]
4 Marlene Heldal
[email protected]
Cecilia Resberg
[email protected]
5 Elin Enes
[email protected]
Toril Hovland
[email protected]
6 KnutIvar Johanson
[email protected]
Maureen Briseid
[email protected]
1 Torild Hovland
2. og 3. Tom Erik Bringedal
7 Anne Christine Giltvedt Winness [email protected]
Maria Piedad Bjørnstad [email protected]
8 Magdalena Tjostheim
[email protected]
Mette Iversen
[email protected]
9 Aase Britt Ruen
[email protected]
Kristine Marie Hårde
[email protected]
[email protected]
Inger Lise Undrum
[email protected]
10 Harald Undrum