Last ned Bemanningsbarometeret 2014 her

Comments

Transcription

Last ned Bemanningsbarometeret 2014 her
Bemanningsbarometeret 2014
Foto: Jo Michael
Bemanningsbransjens årsstatistikk
80 000 personer i jobb
Selv om 2014 ble nok et krevende år for bemanningsbransjen var det
80 000 personer som fikk jobb i bransjen. Disse utførte nesten 25 000
årsverk.
2014 ble, som forutsett, et nytt krevende år for bransjen. Når norsk økonomi flater
ut er det naturlig at det skjer innstramming i markedet. Bemanningsbransjen er en
viktig buffer i norsk økonomi og vil normalt merke både nedgang og oppgang i
økonomien tidlig og sterkt. At det er konjunktursvingninger og variasjoner i
etterspørselen etter arbeidskraft er selve grunnlaget for at bemanningsbransjen er
etterspurt.
Når det ikke har blitt en kraftig økning i arbeidsledighet i Norge som følge av de
store oppsigelsesprosessene i oljebransjen har flere pekt på at dette blant annet
skyldes utstrakt bruk av bemanningsbransjen i denne delen av arbeidsmarkedet.
De som jobber gjennom bemanningsbransjen har normalt større fleksibilitet enn
andre til å flytte på seg eller skifte arbeidsområde til der arbeidskraften er
etterspurt. Mange kommer også fra andre europeiske land og har nå reist tilbake
til arbeidsmarkeder som nå er i bedring.
Dette viser at bemanningsbransjen ikke bare bidrar til konkurransekraft for sine
kunder men også bidrar også til omstillingsevne i nedgangstider.
Bemanningsbedriftene bidrar til å begrense arbeidsledighet og skape overganger i
arbeidslivet.
I 2014 hadde medlemmene i Bemanningsbransjen i NHO Service en total
omsetning for hele sitt produktspekter som var 0,8% høyere enn i 2012. For utleie
av personell var veksten 0,1% siden året før. Likevel var aktiviteten i bransjen på
et lavere nivå enn i 2013. Bransjen leverte 2,1% færre arbeidstimer enn året før.
Justeres det for inflasjon betyr dette at prisene gikk ned i 2014. Dette er krevende
i en situasjon hvor bransjens marginer allerede er hardt presset. Det hjelper lite
med stor omsetning når lite blir igjen på bunnlinjen.
På tross av en viss nedgang i volum og press på marginer ser det ut som
prosentandelen av årsverk i Norge som ytes gjennom bransjen holder seg ganske
jevnt rundt 1 %. Dette viser at det er en samvariasjon mellom antall årsverk som ytes
totalt i Norge og størrelsen på bemanningsbransjen.
I 2014 var det største yrkesområdet for bransjen bygg og anlegg som sto for mer enn
27 % av bransjens arbeidstimer. Andre store områder er lager/logistikk,
kontor/administrasjon og industri. På 8 av 12 yrkesområder områder var det nedgang
i solgte timer fra 2013 til 2014. Det er verdt å merke seg kraftig nedgang i
yrkesområdene "HORECA" (hospitality), Handel og IT. Samtidig er utviklingen positiv
innen Oppvekst og utdanning, Industri og produksjon samt Bygg og anlegg.
Årsstatistikken for bemanningsbransjen viser at mer enn 80.000 personer fikk jobb
gjennom bemanningsbransjen i 2014. De utførte nesten 25.000 årsverk, noe som
viser at gjennomsnittlig tid man arbeidet i bransjen var ca. 4 måneder. 53% av de
ansatte i bransjen var menn. 64 % av de ansatte var yngre enn 35 år samtidig som 6
% var mer enn 54 år.
Oslo, den 5. mai 2014
Even Hagelien
Fagsjef Bemanningsbransjen
Siden 2009 har det vært et samarbeid mellom NHO Service og
Prognosesenteret når det gjelder innsamling og databehandling av
bransjestatistikken. Kommentarer og analyser vedrørende statistikken og
andre spørsmål angående bemanningsbransjen besvares av Even Hagelien,
[email protected]
Les mer om bemanningsbransjen på www.bemanningsbransjen.no
05.05.2015
3
Markedet i 2014
Det var mellom 600 og 800 bedrifter som leverte bemanningstjenester i det norske
markedet i 2014. Ser man på SSB sine tall vil man se at dette er noe større.
Imidlertid inngår det der en rekke virksomheter uten ansatte og uten aktivitet. De
fleste er svært små aktører, gjerne med kun en ansatt. På enkelte områder er det
en uklar grense mellom bemanningsvirksomhet og konsulenttjenester. 21 bedrifter
hadde en markedsandel på over 1%. Til sammen er markedsandelen til de 21
største aktørene 77,9%. NHO Service representerte 200 virksomheter som sto for
ca 600 enkeltmedlemmer i NHO Service. Disse utgjorde ca 80% av omsetningen
blant norske bemanningsvirksomheter.
Manpower Group AS
Her er en oversikt over markedsandelene:
Adecco Norge AS
Jobzone AS
Proffice AS
Personalhuset Staffing Group
21,57
22,21
Centric AS
Kelly Services Norge AS
Top Temp
1,05
1,17
Rett Bemanning AS
1,17
1,23
Dedicare AS
1,25
Logent AS
1,27
1,41
19,59
Eterni Gruppen AS
1,45
Bemanningsbyraaet
1,49
1,95
2,65
People4you
3,43
4,25
5,92
6,94
Konstali Helsenor AS
Orange Helse AS
CBA Fagformidling AS
Andre
05.05.2015
4
De 25 største målt etter omsetning
Firma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Manpower Group AS
Adecco Norge AS
Jobzone AS
Proffice AS
Personalhuset Staffing Group
Centric AS
Kelly Services Norge AS
Top Temp
Rett Bemanning AS
Dedicare AS
Logent AS
Eterni Gruppen AS
Bemanningsbyraaet
People4you
Konstali Helsenor AS
Orange Helse AS
CBA Fagformidling AS
Student Consulting Norge AS
Academic Work Norway AS
Vacant Helse AS
Jobz AS
BackUp Gruppen
Din Bemanningspartner AS
Pedagogisk Vikarsentral AS
Skuteviken Personell AS
Andre
Total sum
Omsetning i 2014
% - andel av total
3413891219
3099800299
1097634000
936594796
671779552
542098000
419817600
308811000
235562650
229431929
223438304
201012126
197643703
194285000
185655460
184937585
166568761
154426390
146470633
138137147
132815630
126492000
112270846
111725609
110193751
2482039674
21,57
15 823 563 664
100,00
19,59
6,94
5,92
4,25
3,43
2,65
1,95
1,49
1,45
1,41
1,27
1,25
1,23
1,17
1,17
1,05
0,98
0,93
0,87
0,84
0,80
0,71
0,71
0,70
15,69
De 25 største bedriftene utgjør 84,3% av omsetningen blant NHO Service sine medlemmer.
NHO Service dekker ca 80% av markedet av norske bemanningsbedrifter målt etter
omsetning.
05.05.2015
5
Omsetning
I 2014 hadde medlemmene i Bemanningsbransjen i NHO Service en total
omsetning for hele sitt produktspekter på kr 15 823 536 664,-. Dette var 0,8%
høyere enn i 2012. For utleie av personell var veksten 0,1% siden året før. På
tross av vekst i omsetning var aktiviteten i bransjen på et lavere nivå enn året før.
Veksten er et resultat av inflasjon.
ÅRSOMSETNING (MILL.KR.)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Prosentvis utvikling omsetning
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-20%
-30%
05.05.2015
6
Bemanningsbransjen i Norge
Bemanningsbransjen utfakturerte 43 513 686 timer i 2014. Justert for økt antall respondenter
til statistikken var dette 2,1 % færre timer enn i 2013. Til gjengjeld er det fortsatt mer enn i
2011. Når det gjelder utviklingen i 2014 vises det til egen rapport: Bemanningsbarometeret 4.
kvartal 2014. Den kan lastes ned på www.bemanningsbransjen.no.
UTFAKTURERTE TIMER
50000000
45000000
40000000
35000000
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Her er et arealdiagram som gir et bilde av utviklingen i solgte timer fra 2006 til 2014:
14 000 000
Handel
Kundesenter/callsenter
12 000 000
Kontor/administrasjon
Økonomi/regnskap
10 000 000
IT
8 000 000
Lager, logistikk og transport
Tekniske tjenester
6 000 000
Bygg og anlegg
Helse og omsorg
4 000 000
HORECA
2 000 000
Industri og produksjon
Oppvekst og utdanning
Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Annet
2014
05.05.2015
7
Kvartalsvis utvikling – solgte timer
Ved implementeringen av vikarbyrådirektivet og innføring av nye regler for likebehandling av
utleide medarbeidere fikk bemanningsbransjen i 2013 nye rammevilkår. Dette innebar blant
annet innføring av likebehandlingsprinsippet som førte til en gjennomsnittlig prisøkning på 5%.
Samtidig stoppet veksten i norsk økonomi. Resultatet av dette var nedgang i 2013. I 2014 er
det ikke lenger de nye rammevilkårene som preger bransjens utvikling men tegn på avkjøling i
norsk økonomi. 3. og 4. kvartal har utviklet seg som forventet med marginal nedgang i forhold
til året før. Antall fakturerte timer blant medlemmene i 4. kvartal var 11 669 313. Av dette sto
nye medlemmer for 4,46%.
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Justert for nye respondenter innebærer dette en nedgang på 0,8% i forhold til i 4. kvartal 2013.
50,0 %
40,0 %
30,0 %
20,0 %
10,0 %
0,0 %
Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3
-10,0 %
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-20,0 %
-30,0 %
05.05.2015
8
Penetrasjonsgrad - utvikling
Bemanningsbransjen måler hvor mange prosent av årsverkene i Norge som ytes
gjennom bransjen. Det er store regionale variasjoner. Oslo er markedet med den
klart høyeste penetrasjon. Mens prosentandelen av årsverkene som ble ytt gjennom
bransjen på landsbasis sank fra 1,27% i 3. kvartal 2014 til 1,22% i 4. kvartal 2014,
holdt penetrasjonsgraden i Oslo seg jevnt på 2,3%. Ser man utviklingen av
penetrasjonsgraden på landsbasis over tid, ser man at den har ligget ganske flatt
rundt 1 % siden 2004. Dette fordi at utviklingen i bemanningsbransjen er ganske
proporsjonal med utviklingen i arbeidsmarkedet for øvrig. Jo flere årsverk som ytes
på landsbasis, jo flere årsverk ytes gjennom bransjen.
% av årsverk
1,60%
1,40%
1,20%
1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
2014K4
2014K2
2013K4
2013K2
2012K4
2012K2
2011K4
2011K2
2010K4
2010K2
2009K4
2009K2
2008K4
2008K2
2007K4
2007K2
2006K4
2006K2
2005K4
2005K1
2004K3
2004K1
0,00%
Fylkesmessig penetrasjonsgrad
2,5 %
2,0 %
1,5 %
1,0 %
0,5 %
0,0 %
9
Kjønnsfordeling
Det har de siste årene vært en ganske jevn fordeling mellom kvinner og menn som
har arbeidet gjennom bemanningsbransjen. Av de ansatte i bransjen i 2013 var
47% kvinner og 53% menn. Ca 38 000 kvinner og 43 000 menn arbeidet i
bransjen i 2014.
60 000
50 000
40 000
30 000
Kvinner
Menn
20 000
10 000
8264
120 000
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
0
I 2014 var det 80 556 personer som i kortere eller lengre tid arbeidet gjennom
bemanningsbransjen. Dette var en del færre enn tidligere år. Antall årsverk ligger
imidlertid på samme nivå som tidligere.
Antall fysiske personer i arbeid gjennom året
Menn
100 000
Kvinner
80 000
60 000
40 000
20 000
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
05.05.2015
10
Aldersfordeling
40
35
30
25
Aldersfordeling
20
< 25
25 - 34
35 - 44
45 - 54
> 54
15
10
5
27
37
18
12
6
0
< 25
25 - 34
35 - 44
45 - 54
> 54
Av de som arbeidet gjennom bransjen i fjor var 64 % yngre enn 34 år. Samtidig var
nesten 4500 av de ansatte over 54 år.
40 000
35 000
30 000
25 000
< 25
25 - 34
20 000
35 - 44
15 000
45 - 54
> 54
10 000
5 000
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
0
05.05.2015
11
Statsborgerskap
Bemanningsbransjen har vært kjent for å hente arbeidskraft fra utlandet til Norge.
Vår statistikk viser at halvparten av dem som jobber gjennom
bemanningsbransjen er norske statsborgere.
8
Norge
17
Skandinavia
Andre EU/EØS
59
16
Andre
Blant de ansatte i norske bemanningsbedrifter hadde 59% norsk statsborgerskap.
33% kom fra EU/EØS området. Vi merker oss et kraftig fall i skandinaver, men tror
nok at en del av dette skyldes en viss overrapportering fra tidligere ettersom antall
årsverk holder seg ganske jevnt.
80 000
70 000
60 000
50 000
Norge
40 000
Skandinavia
30 000
Andre EU/EØS
20 000
Andre
Norge
Skandinavia
Andre EU/EØS
Andre
59%
16%
17%
8%
10 000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
05.05.2015
12
Årsverk
Det ble i 2014 utført 43 513 686 arbeidstimer i Bemanningsbransjen i NHO
Service. Dette utgjør 24 865 årsverk noe som er 0,98 % høyere enn i 2012. Justert
for nye medlemmer i bransjen er det imidlertid en nedgang på 2,1 %.
Gjennomsnittlig går det 3,2 arbeidstakere per årsverk. Gjennomsnittlig
ansettelsestid i bransjen har dermed vokst fra 3 til 4 måneder.
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Ved siden av dette var det 2568 ansatte i bemanningsbedriftenes administrasjon.
Dette var 5,7% flere årsverk enn året før.
ANTALL FAST ANSATTE I ADMIN.
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
05.05.2015
13
Yrkesområder 2014
Etter lovendringer i 2000 kan bemanningsbransjen levere personell på alle
yrkesområder. I bransjestatistikken er dette grovoppdelt i 13 områder. Det siste
området som er lagt inn i statistikken er oppvekst og utdanning.
I 2014 var forholdet mellom bransjene som følger:
Bygg og anlegg:
Lager/logistikk/transport:
Kontor/administrasjon:
Industri/produksjon:
Helse og omsorg:
Økonomi/regnskap:
Kundesenter/callsenter:
Oppvekst og utdanning:
HORECA:
IT:
Tekniske tjenester:
Handel:
Annet
27,32%
13,45%
10,86%
9,59%
6,64%
6,43%
5,41%
5,04%
4,26%
3,96%
3,87%
1,70%
1,47%
Handel
Kundesenter/callsenter
Kontor/administrasjon
Økonomi/regnskap
IT
Lager, logistikk og transport
Tekniske tjenester
Bygg og anlegg
Helse og omsorg
HORECA
Industri og produksjon
Oppvekst og utdanning
Annet
05.05.2015
14
Yrkesområder 2014
Utfakturerte timer – utvikling fra året før.
15,0 %
10,0 %
5,0 %
0,0 %
-5,0 %
-10,0 %
-15,0 %
-20,0 %
Justert for nye respondenter er det en nedgang fra 2013 til 2014 i bransjens utfakturerte
timer på 2,1%. På de fleste yrkesområder er markedet krevende. På 8 av 12 områder er
det nedgang i forhold til samme kvartal året før. Det er verdt å merke seg kraftig
nedgang i yrkesområdene "HORECA" (hospitality), Handel og IT. Samtidig er utviklingen
positiv innen Oppvekst og utdanning, Industri og produksjon og Bygg og anlegg.
Her er en oversikt over prosentvis endring fra totalt antall timer foregående år (alle
aktører medregnet), til periodens justerte tall (2013 og 2014):
Fylke
Handel
2013
-22,0 %
2014
-15,5 %
Kundesenter/callsenter
-5,7 %
-6,9 %
Kontor/administrasjon
-5,3 %
-8,0 %
Økonomi/regnskap
IT
0,5 %
1,1 %
-11,6 %
-11,7 %
Lager, logistikk og transport
-7,0 %
-4,3 %
Tekniske tjenester
7,6 %
-8,1 %
Bygg og anlegg
-8,2 %
4,4 %
Helse og omsorg
2,5 %
-7,7 %
1,2 %
-15,8 %
-4,9 %
4,8 %
HORECA
Industri og produksjon
Oppvekst og utdanning
15,0 %
11,1 %
Annet
-30,7 %
30,5 %
Totalt
-4,9 %
-2,1 %
15
Justerte tall for omsetning 2014
Her er en oversikt over justert prosentvis omsetningsutvikling i fra henholdsvis
2012-2013 og 2013-2014:
Fylke
Handel
Kundesenter/callsenter
Kontor/administrasjon
Økonomi/regnskap
IT
Lager, logistikk og transport
Tekniske tjenester
Bygg og anlegg
Helse og omsorg
HORECA
Industri og produksjon
Oppvekst og utdanning
Annet
Totalt
2012 - 2013
-22,4 %
2,2 %
1,6 %
9,8 %
-7,3 %
0,1 %
15,6 %
-4,3 %
20,3 %
4,7 %
-0,7 %
19,8 %
-14,7 %
2,1 %
2013 - 2014
4,6 %
-4,2 %
-5,9 %
8,8 %
-5,0 %
-1,9 %
-13,4 %
5,1 %
-0,7 %
-20,3 %
8,0 %
15,6 %
26,2 %
0,1 %
Omsetningsutvikling
30,0 %
20,0 %
10,0 %
0,0 %
-10,0 %
-20,0 %
-30,0 %
2013
2014
05.05.2015
16

Similar documents