Linjekart for buss for T-bane 3 (Østensjøbanen) fra 7. april

Comments

Transcription

Linjekart for buss for T-bane 3 (Østensjøbanen) fra 7. april
Tveita
1
2
76
3B
Helsfyr T
1
2
4
Erstatningstrafikk linje 3
Replacement service, Line 3
Brynseng T
1
2
4
Trasop
skole
71E
Tollboden
Skøyenkroken
Ytre ringvei
Skøyenåsen T
Jernbanetorget
Oppsal
senter
Ryen
71E
4
3B
E6
Oppsal - Bryn senter - Helsfyr T
71E Bjørndal ekspress - Jernbanetorget
Mortensrud T - Ryen T - Tollboden
76
Ulsrudveien
Bøler T
Skullerud T - Helsfyr T
Hauketo - Helsfyr
Mortensrud T - Tveita - Helsfyr
Full driftstid Regular service
Olav
Nygards
veg
Rushtid Peak hours only
E
Ekspress Express
Overgang til T-bane Metro interchange
Bogerud T
Skullerud T
3B 76
Hauketo
Mortensrud T
71E 76
952 58 000
Behov for spesialtransport?
Bestill minst 3 timer før avreise.
Do you require special transport?
Contact us no later than 3 hours
before your travel.
Se Ruters reiseplanlegger for øvrige
alternativer.
Please refer to Ruter.no for further
alternative routes.
Bjørndal