Microsoft Project - Fremdriftsplan rundkjøring

Comments

Transcription

Microsoft Project - Fremdriftsplan rundkjøring
ID
AktivitetsmAktivitetsnavn
Start
Slutt
1
Grunnarbeid
ma 27.04.15
fr 22.05.15
2
Flytt av sluk i veg, ut mot kantstein
ma 20.04.15
on 29.04.15
3
Kanstein / brostein
ma 27.04.15
fr 22.05.15
4
Felt A
ma 27.04.15
fr 01.05.15
5
Felt B
fr 01.05.15
ti 05.05.15
6
Felt C
to 30.04.15
on 06.05.15
7
Felt D
ti 05.05.15
to 07.05.15
8
Felt E
to 07.05.15
fr 08.05.15
9
Felt F
fr 08.05.15
ma 11.05.15
10
Felt G + støyskjerm
ma 11.05.15
fr 22.05.15
11
Felt H
ma 11.05.15
ti 12.05.15
12
Asfalt
ma 18.05.15
fr 22.05.15
Prosjekt: Fremdriftsplan rundkjør
Dato: ma 20.04.15
mai 2015
j
17
18
19
20
21
22
o t f l smt o t f l smt o t f l smt o t f l smt o t f l smt o t f l smt o t f l sm
Grunnarbeid
Flytt av sluk i veg, ut mot kantstein
Kanstein / brostein
Felt A
Felt B
Felt C
Felt D
Felt E
Felt F
Felt G + støyskjerm
Felt H
Asfalt
Aktivitet
Ekstern milepæl
Manuell sammendragsfremheving
Deling
Inaktiv aktivitet
Manuelt sammendrag
Milepæl
Inaktiv milepæl
Bare start
Sammendrag
Inaktivt sammendrag
Bare slutt
Prosjektsammendrag
Manuell aktivitet
Tidsfrist
Eksterne aktiviteter
Bare varighet
Fremdrift
Side 1