Bygdebrev november 2015

Comments

Transcription

Bygdebrev november 2015
Budsjett 2016, økonomiplan 2016-2019:
Rådmann Sten Albert Reisænen (bildet) presenterer
sitt forslag til budsjett for
2016 og økonomiplan 20162019 i kommunestyresalen
onsdag 4. november kl.
18.00. Møte er åpent for alle
interesserte.
Iveland kommune
Novemb. 2015 - årg. 29, nr. 11
Vedlikehold av private veier:
Søknadsfristen for tilskudd til vedlikehold av
private veier er 1. november. Søknadsskjema,
reglement og annen nyttig informasjon finner
du på vår hjemmeside.
Info fra frivilligsentralen:
Lefsekurs:
Oppstart tirsdag 3. november kl. 17.00.
Påmelding på tlf, 414-82383. NB! Begrenset
antall plasser.
Datakafè:
Oppstart tirsdag 10. november kl 18.00. Ta
med nettbrett, iphone eller pc.
Alle hjertelig velkommen.
Julemesse:
Lørdag 28. november kl. 14.00. Salgsbord,
åresalg og lodd på bøkene. Salg av grøt, saft,
kaffe og kaker .
Vi holder åpent mandag og onsdager mellom
09.30 - 14.00. Aktivitetsbingo hver onsdag
kl. 18.00.
Velkommen til idrettskolen:
Vi samles i Ivelandshallen hver
onsdag mellom 17.30-18.30.
Liten gruppe (5-8 år), stor gruppe (9-12 år). Ulike aktiviteter
hver gang; Vi har det gøy! Husk
innesko og drikkeflaske. Kom tidsnok! Kontaktperson: Møyfrid Stømne tlf. 995-11741.
Neste bygdebrev ligger i din postkasse ca 30.
november. Innleveringsfristen er tirsdag 17.
november kl. 14.00.
Mail:
[email protected]
Velkommen til et positivt alternativ til
Halloween; i Ivelandshallen lørdag 31.
oktober kl 16.00- 19.00. Vi har invitert
«Magisk moro» fra Grimstad til å ha
trylleshow og klovn. Det blir i tillegg
godteri og mange kjekke aktiviteter!
Arrangementet er åpent for alle og er
gratis. Det blir Kafè. Vi håper flest
mulig kler seg ut i vennlige kostymer,
også de voksne. Vi trenger flere medarbeidere! Har du lyst å
hjelpe til i kafè, stå på en aktivitet, bake, rydde….Ring Bent
Flattum (99 30 19 18) . Vi ser fram til en flott ettermiddag
sammen med dere!
Førjulsmoro / julegrantenning:
- Lørdag 28. november:
Julegrantenning på utsiden av Joker Vatnestrøm kl. 17.00,
etterfulgt av aktiviteter på skolen. Skolekorpset blir med.
- Søndag 29. november:
Julegrana utenfor kommunehuset tennes kl.
17.00. Etterpå samles vi i Ivelandshallen til
førjulsmoro i regi av Iveland skolekorps.
Interesserte som ønsker å ha salgsbod eller
stand kan ta kontakt med Gunlaug på tlf. 932
-05417.
Vi minner om:
Fristen for å søke om TT-Kort er 15.november.
Månedens oppfordring (november):
Gjør en hyggelig eller overraskende
oppmerksomhet overfor et eller flere barn eller
ungdommer i familien, nabolaget eller
omgangskretsen. Bruk fantasien!
1
Politiske møter i november:
Tømmekalenderen:
- Formannskapet (budsjettdrøfting):
Tirsdag 10. november kl. 09.00
- Tjenesteutvalget: Tirsdag 17. nov eller
onsdag 18. november
- Formannskapet: Tirsdag 24. nov kl. 09.00
(budsjettinnstilling til kommunestyret)
Grå dunk (restavfall): 19. november
Grønn dunk (papir): 25. november
Plastsekk (plast):
25. november
Bruk dunk (matavfall): 5. og 19. november
Glass/metall:
5. november
Saksdokumentene kan du lese på
våre hjemmesider ca seks dager
før møtene.
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom:
Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller
dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.
Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre
Økonomisk veiledning:
mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på
Ønsker du økonomisk veiledning eller rådviktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter,
givning? Da kan NAV-Iveland hjelpe deg
med budsjett og smarte sparingstiltak i hver- uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.
dagen. Har du kredittgjeld og ønsker hjelp til Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisaå komme ut av knipa, kan NAV bistå med
sjoner kan søke om tilskudd. Info på vår hjemmeside.
gode råd og tips.
Søknadsfristen er 20. november.
Tjenesten økonomisk veiledning og rådgivKontaktperson: Koordinator for oppvekst, Bente Voreland
ning er underlagt taushetsplikt og en helt fritlf. 913-18096.
villig tjeneste du kan avslutte når du vil.
Ta kontakt med NAV-Iveland på tlf. 55 55 33
Bygdebrevet for 20 år siden:
33 dersom du ønsker å sette opp en time for
- viktig lokalhistorie en samtale.
Hovedsakene i november 1995:
Vennefamilier søkes:
Flyktningetjenesten i Iveland ønsker kontakt
med familier som kan tenke seg å være vennefamilie for nye flyktninger som er bosatt/
kommer til å bli bosatt i kommunen. Det som
kan være aktuelt er å være behjelpelig med å
vise hva som finnes av ulike aktiviteter i
kommunen og ta de med på disse aktivitetene. Flyktningetjenesten ønsker kontakt med
barnefamilier, unge, eldre og gjerne noen
som kan tenke seg å være
”reservebesteforeldre”. Ta gjerne kontakt
med oss på tlf. 379-61200. - Kommunen hadde en tilskuddsordning til arbeidsreiser
utover 25 km. Satsen lå på 30 øre per km utover 25 km.
- To av 17 repr i kommunestyret 2015-2019 var også med
i perioden 1995-1999 (Kari Bergskås og Svein Hillestad).
- Dugnadsinnsatsen på skolen i oktober var veldig bra!
Lyttevenner:
I Iveland skolene har vi en ordning som kalles «lyttevenn».
Dette er en ordning som går ut på at personer utenfor skolen, gjerne pensjonister, kommer til skolen for å høre elevene lese, spørre/snakke om innholdet i det som blir lest.
Dette er på frivillig basis og skjer en time, en gang i uka.
Vi har allerede noen fantastiske lyttevenner på plass, men
det er plass til flere, og vi trenger flere!
Influensavaksine:
Kunne du tenke deg å være lyttevenn kan du henvende deg
Årets influensavaksine er på plass! Bør tas av enten til frivillighetssentralen (414-82383), skolen (379personer i utsatte grupper. Vaksinen koster
61240) eller Bente Voreland (913-18096) på oppvekst150 kr. Du må vente 20 min etter vaksinen er kontoret i kommunen.
satt! Utfyllende informasjon på våre
hjemmesider.
Eierskiftekurs i landbruket:
Visste du at det er
mulig å bestille legetime og resept via
våre hjemmesider?
Trykk på ”Selvbetjening” oppe til venstre.
Kurset tar for seg formelle, økonomiske og mellommenneskelige sider ved eierskifte. Begge generasjoner oppfordres
til å delta. Kurset er på Evje fredag 6. nov (kveld) og lørdag
7. nov. Påmelding/info.: Tlf 37005190 / [email protected]
Påmeldingsfrist 30. oktober.
2
Visekveld og pianokonsert på Iveland bedehus:
Mandag 2. november kl. 19.00:
De to unge musikerne Marianne Bye Granheim (sanger) og Maria
Gilberg Spikkeland (pianist) spiller en konsert bestående av viser og
kjent norsk klassisk musikk. Kjente og kjære viser av Mariannes
bestefar, Erik Bye, samt Einar Skjæraasen, Alf Prøysen og Hans Børli. Fire pianoelever fra kulturskolen
deltar også, samt Halvard Omestad (vokal).
Konserten varer ca 75 min. Inngang kr. 100,-. Enkel bevertning
Temakveld om Amanda Engesland i
Iveland kirke tirsdag 3. november kl. 19.00:
Det er i år 100 år siden Amanda Engesland døde. Vi markerer dette med en temakveld med besøk av Erik
Kjebekk og Roald Føreland. Musikalske innslag ved organist Oxana Emmelkamp. Gratis inngang.
Forfatterbesøk på Ogge gjesteheim:
Onsdag 4. november kl 19.00:
Forfattarkveld med Brit Bildøen på Ogge gjesteheim. Ho snakkar om den siste boka si
«Sju dagar i august» som ho fekk P2-lyttarane sin romanpris for. Boka handlar om
sorgreaksjonar hjå eit ektepar som mista eit barn på Utøya. Spørsmål og samtale.
Vennesla Libris er til stades og sel boka. Hugs kontantar!
Song v/ Anne Sørli. Inngang kr. 100,- inkl. enkel servering.
Brit Bildøen
Bygdekino 2. november: Basar / messe i Iveland bedehus:
lørdag 7. november kl. 17.00
Kl. 18.00: ”Doktor proktors
Mange kransekaker og andre fine gevinster.
tidsbadekar” (6 år)
Kl. 20.00: ”James Bond - Spectre” Matsalg. Salgsdisk med forskjellige varer. Inntektene går til Normisjon sine prosjekter. Vi får besøk av Espen Halvorsen som kjenner godt til arbeidet i Mali. Ole Magne Omdal og
Svein Hillestad leder kvelden. Alle hjertelig velkommen!
Galleri Normisjon Gjenbruksbutikken har funnet frem julevarene til
denne lørdagen, og holder åpent mellom kl. 11.00 - 17.00.
Strikkekafe:
Bygdekino 30. november:
Kl. 18.00: ”Julekongen”
Kl. 20.00: ”The Hunger games”
Iveland idrettslag tar ansvar for
mat og drikke til kinogjengerne
disse kveldene.
Det blir strikkekafe på Bestestaua torsdag 12. november kl.18.00.
Vi får besøk av Marianne Dovland fra Garn og Lysstua på Evje.
Hun vil vise oss nye ting vi kan lage til jul, og har som vanlig med
seg garn og diverse annet som vi kan få kjøpt. Det blir kaffe, te og
kaker. Velkommen til alle, med eller uten håndarbeide!
Bli-kjent-kaféen:Kvar laurdag på Åkle i hele november mellom kl. 14.00-16.00. Me samlast rundt eit bord i biblioteket med kaffi/
te for å prata med nye og gamle vener. Arr. Kulturgruppa v/Marit tlf.
901 34 085.
Ljosland kvinneforening inviterer til NMS-Misjonskveld på Iveland bedehus torsdag
29. november kl. 19.30. Det blir en gammeldags misjonskveld med en liten kakeutlodning. Elin Flystveit og Unni Skuland kommer. Ellen Jorunn Norheim kommer også, og
hun har med loddbøker og henter varene kvinneforeningen har samlet inn til den store
julemessa i Kristiansand. Alle hjertelig velkommen!
3
Leiligheter Åkle:
Kjøp leilighet på Åkle fra
kr. 2.100,- per måned,
med finansiering fra
Husbanken. Besøk oss
gjerne under nattåpent på
Åkle torsdag 29. oktober
fra kl. 18.00.
Kontaktperson:
Øyvind Dovland tlf. 40 40 03 15 - mail [email protected]
Iveland bedehus - program november:
> CR: Hver fredag på bedehuset, 52 ganger i året!
> FIX: Mekkeklubb hver mandag kl. 18.00-21.00
* 05.11: Torsdagskveld på bedehuset. Tale: Alf
Halvorsen, sang Brita Flattum
* 07.11: Normisjonsmesse (info på side 3)
* 08.11: Søndagsskole kl. 11.00
* 09.11: Glomøte / enkel bønnesamling kl. 19.30
* 12.11: Misjonsforeningen kl. 19.30.
Åge Solsvik og Bente Risdal kommer.
* 14.11: Ungdomskveld kl. 20.00 (fra 8. klasse)
* 19.11: Torsdagskveld på bedehuset. Tale ved
Arne Inge Vålandsmyr. Sang: Husbandet.
* 22.11: Søndagsskole kl. 11.00
* 26.11: Misjonsforeninga har temamøte kl. 19.30.
Følg med på www.ivelandbedehus.no
Følg Iveland kommune på:
Kirkelig aktivitet:
01.11: Høymesse i Iveland kirke kl.
11.00 v/Ivar Skippervold. Minning av
de døde. Nattverd. Offer til NMS
15.11: Familiegudstjeneste i Iveland
kirke kl. 11.00 v/Ivar Skippervold. Nattverd. Utdeling
av 4 års bok. Offer til menighetsarbeidet.
28.11: Lys våken arrangement i Iveland kirke kl.
18.00.
Husk også:
- Fredagsklubb/Moonlight i hallen fredag 13. nov.
- Selvbetjeningsautomaten på biblioteket forutsetter
at du har nasjonalt lånekort. Dette er gratis og
utstedes av personalet.
- Lesestund for de minste på biblioteket/Åkle lørdag
14. og 28. november kl. 10.00 og kl. 11.00.
- Har du lyst til å være med i en gruppe som liker å
rusle rundt, men ikke for langt og for fort?! Bli med
oss i ruslegruppa hver tirsdag kl. 13.00,
fremmøte Bestestaua. Kontaktperson:
Lalla tlf. 917-00849.
Feil med gatelys meldes inn til:
http://www.nettpartner.no/?CatID=1263
4

Similar documents