Opplæringsplan Byggdrifterfaget

Comments

Transcription

Opplæringsplan Byggdrifterfaget
VOKSENOPPLÆRING
OPPLÆRINGSPLAN SKOLEÅRET 2015/2016
BYGGDRIFTERFAGET
Kursarrangør:
OPUS Drammen
Sted:
Åssiden videregående skole og Lier videregående skole
Oppstart:
29.10.2015
Undervisningstimer: 219,5 timer + eksamen
Praksis i bedrift:
For deltakere som ønsker praksis i bedrift, vil vi være
behjelpelig med å skaffe praksissteder, og vi påtar oss
oppfølging i kursperioden
Kursdager:
Torsdag kveld (17.00-21.00) og annenhver lørdag (08.00-14.00)
(27 torsdager a 4,5 timer og 14 lørdager a 7 timer)
Pris:
Kr. 39 000,- (+kr. 8 000,- for de som skal ha praksisoppfølging)
(se avsnitt om finansiering)
MÅL
Målet er teoretisk opplæring rettet mot mål læreplanen i byggdrifterfaget på en slik måte at
deltakeren er best mulig i stand til å bestå teorieksamen i byggdrifterfaget våren 2016. Ved
bestått eksamen og 5 års relevant godkjent praksis kan fagprøven avlegges.
FINANSIERING
For deltakere med voksenrett til videregående opplæring er opplæringen gratis. Se kriterier
for voksenrett på våre nettsider www.opus-drammen.no For deltakere uten voksenrett er
kursavgiften kr. 39 000,-. For de som skal ha praksisoppfølging kommer kr. 8 000,- i tillegg.
Prisen inkluderer læremateriell og eksamensavgift. Det er ikke merverdiavgift på opplæring.
INNHOLD
Digitale ferdigheter
10 timer
Matematikk
14 timer
-word
-excel
-SD anlegg
-programmer for FDV
-geometri
-kostnadsberegninger
OPUS Drammen
Postboks 3540 – 3007 Drammen
Tlf. 32 24 62 00
Epost: [email protected]
VOKSENOPPLÆRING
Drift og vedlikehold
77,5 timer
Bransjelære
98 timer
Eksamenstrening
20 timer
-kommunikasjon (3,5)
-lage drifts- og vedlikeholdsplaner (8)
-VVS anlegg, drift og vedlikehold (8)
-energiøkonomisering og energiovervåking (12)
-avfallshåndtering (4)
-heiser (primærhjelp ved stans) (4)
-betjene SD anlegg (6)
-alarmsystemer og låssystemer (10)
-HMS og førstehjelp (10)
-lover, forskrifter og standarder (12)
-historikk, ulike byggemetoder og materialer (8)
-kvalitetssikringssystemer (8)
-vannbehandling, prøvetaking, kjemikaliehåndtering og legionellakontroll (6)
-adgangskontroll og kameraovervåking (4)
-håndtering av farlig stoff, stoffkartotek (6)
-systemer for avvikshåndtering (6)
-betjene ulike ventilasjonsanlegg (26)
-betjene ulike fyringsanlegg (26)
-betjene ulike kjøleanlegg (8)
UNDERVISNINGSDATOER
2015:
2016:
Oktober:
November:
Desember:
Januar:
Februar:
Mars:
April:
Mai:
Juni:
29.-31.
5.-12.-14.-19.-26.-28.
3.-10.-12.-17.
7.-9.-14.-21.-23.-28.
4.-6.-11.-18.-20.-25.
10.-12.-17.-31.
2.-7.-14.-16.-21.-28.-30.
12.-14.-19.-26.-28.
2. + eksamen
SPØRSMÅL OG/ELLER PÅMELDING
Tlf: 916 48 216 / 32 24 62 68
E-post: [email protected]
OPUS Drammen
Postboks 3540 – 3007 Drammen
Tlf. 32 24 62 00
Epost: [email protected]