(Microsoft PowerPoint - Digitalt samspill i T\370nsberg kommune

Comments

Transcription

(Microsoft PowerPoint - Digitalt samspill i T\370nsberg kommune
Digitalt samspill
Kåre W. Conradsen
Tønsberg kommune
Digitalt samspill på tjenester innen:
Geodata
Arealplan
Byggesak
Eksempler fra fagsystemene :
WebInnsyn / GeoInnsyn
WinMap – GIS/Matrikkel/Landmåling
PlanDialog
OppmålingsDialog
Terraexplorer - 3D
ArchiCad - 3D
InfoLand
braArkiv
Acos WebSak
Kart på www.tonsberg.kommune.no
•planlegging våren 1999 i Arealis-avtalen med Statens Kartverk og Fylkesmannen
•prosjektgruppe etablert høsten 1999
•kravspesifikasjon utarbeidet og Norconsult valgt desember 1999
•WebInnsyn basert på Integraphs Geomedia WebMap
•kravspesifikasjon videreutviklet og betaversjon mars 2000
•artikkel Teknisk Ukeblad mars 2000
•testing av programvare og datasett mai 2000
•WebInnsyn legges på http://kart.nois.no/tonsberg for testing juni 2000
•WebInnsyn med oppstart fra www.tonsberg.kommune.no sept. 2000
•artikkel i Kommunalteknikk : ” Kart i en fart” oktober 2000
•artikkel i Posisjon : ” Kart i en fart” oktober 2000
Artikkel i Posisjon nr 6, 2000
Brukergrensesnittet i 2000
Data
Leica GPS og WinMap Landmåling
Moderne måleutstyr og ett GIS-verktøy
WinMap
Landmåling
landmåling
Integrert med ISY WinMap
Administrasjon av prosjekt
og baser
Vise og redigere data
Beregninger
Analyse og kvalitetskontroll
Hjelpeberegninger
Rapporter og
dokumentasjon
Fastmerkeregister
Transformasjon av
landmålingsbaser
Integrasjon med
matrikkelklienten
Dokumentasjon lagres i
arkivsystemet og
OppmålingsDialog
Matrikkelklient
Matrikkelklient
Sømløst integrert i WinMap
Direkte kobling via WFS
Innsyn- og oppdateringsklient
Oppdatering mot Sentral Matrikkel
Oppdatering av matrikkel og FKB
•
•
FKB - PblTiltak
FKB - Bygg
Avvikskontroll Matrikkel - FKB
Automatisert Adressering
Lokal Matrikkel
Oppretting
av
ny
grunneiendom
:
Saksgangen i en fradelingssak
OppmålingsDialog
•
•
Registrere sak med saksnr
Produsere varsel og protokoll
Landmåling
•
•
•
•
•
Lage stikningsdata -> Eksport til KOF/målebok
Import av måledata
Analyse og beregninger
Dokumentasjon
Arkiver i sak/arkiv
Matrikkelen
•
Opprette ny grunneiendom
OppmålingsDialog
•
•
•
Dokumentasjon fra Landmåling/arkivsystem
Registrere datoer
Avslutte saken
OppmålingsDialog :
OppmålingsDialog
Opprett dokumentasjon
Lagring i Sak/Arkiv-system
Eiendomsinfo fra Matrikkelen
Integrasjon mot EDR/Grunnbok
Automatisk utfylling av skjema
Produksjon av situasjonskart
Støtte for GeoIntegrasjon
PlanDialog med GeoIntegrasjon
Utvalg for bygge-og arealplansaker :
Byplan
KS KommIT plan, byggesak og geodata
Takk for oppmerksomheten ☺