Ledningsføring

Comments

Transcription

Ledningsføring
Veiledning for ledningsføring av 2-leder kabel mellom
strømforsyningsenhet og motor
Ledningen føres fra strømforsyningsenheten og opp til vinduet.
Merk: Se skjema for korrekt ledningsdimensjon.
Tilslutning til motor: Se veiledning
vedlagt gjeldende produkt.
X
X
m
0 - 20
0 - 50
m
0 - 20
0 - 50
mm²
2
mm
2 x 0.75
2 x 1.50
2 x 0,75
2 x 1,50
NORSK
INSTRUCTIONS FOR WIRING. ©2015 VELUX GROUP ®VELUX AND THE VELUX LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS USED UNDER LICENCE BY THE VELUX GROUP
VAS 453911-2015-03
Les av vinduets typeskilt, og velg riktig
avsnitt.
Vindu med typeskilt på venstre side:
a Femte skrifttegn er en K. Velg gult
avsnitt.
Vindu med typeskilt på høyre side:
b Fjerde skrifttegn er en bokstav. Velg
lilla avsnitt.
jerde skrifttegn er et tall. Velg
F
grått avsnitt.
a
b c
a
K
XX XXXX X
www.velux.com
EN 14351-1:2006+A1:2010
452800-2011-XX
XXXXXXXX
XXX XXXX
Side 3-7
b
450710-0899
c
A–Z
XXX XXX
XXXX
www.velux.com
Side 8-10
c
0–9
XXX X
XXX
XXXX
Side 11-14
VELUX® 2
A
A
kjult ledningsføring skal foretas
S
før innvendige vegger kles og utforingspanel monteres.
B
ynlig ledningsføring velges hvis
S
vinduet allerede er innbygget og
vegger er kledd.
Finn vindustypen ut fra
vinduets typeskilt. De
tre første bokstavene
angir vindustypen. Velg
den aktuelle siden.
A
B
XXX XXXX
www.velux.com
XXXXXXXX
XX XXXX X
EN 14351-1:2006+A1:2010
452800-2011-XX
Ledningen kan føres enten skjult
eller synlig B .
A
Skjult ledningsføring
GGL/GGU
Side 4
Skjult ledningsføring
GPL/GPU
Side 5
Synlig ledningsføring
GGL/GGU
Side 6
Synlig ledningsføring
GPL/GPU
Side 7
B
VELUX® 3
A
1
Skjult ledningsføring
GGL/GGU
Dekkproppen fjernes a .
Hvis det er isolasjonskrave fra innbyggingssett BDX rundt vinduet, skal det
materiale som dekker for dekkproppen
skjæres vekk b . Det fraskårne isoleringsmateriale skal gjenplasseres når
ledningen er ført.
a
b
20 mm
140 mm
2
Isoleringen i overkarmen skrus av med
en skruetrekker.
3
For å få plass til ledningen lages det
et hull i isoleringen i det viste området
med en syl.
4
Ledningen føres gjennom hullet i overkarmen og videre gjennom isoleringsmaterialet.
5
Isoleringen monteres i overkarmen
igjen. Sørg for å stramme ledningen
så den ikke kommer i klemme mellom
isolering og overkarm.
VELUX® 4
A
GPL/GPU
Skjult ledningsføring
1
Dekkproppen fjernes a .
Hvis det er isolasjonskrave fra innbyggingssett BDX rundt vinduet, skal det
materiale som dekker for dekkproppen
skjæres vekk b . Det fraskårne isoleringsmateriale skal gjenplasseres når
ledningen er ført.
a
b
20 mm
140 mm
Vinduet åpnes ved hjelp av håndtaket
a . Deretter drar man i gripelisten b ,
og vindusrammen svinges helt rundt c .
2
a
b
c
3
Isoleringen i overkarmen skrus av med
en skruetrekker.
4
Den ytterste delen av isoleringen brekkes av ved perforeringen.
5
Isoleringen monteres i overkarmen
igjen.
6
Ledningen føres gjennom hullet i
overkarmen og videre gjennom hullet i
rammen. Hvis det sitter en dekkpropp i
rammen, fjernes denne. Ledningen føres
gjennom hullet og forkortes så det blir
ca. 200 mm overskytende ledning.
200 mm
VELUX® 5
B
1
GGL/GGU
Synlig ledningsføring
a
130
Hull til ledningsføring mellom overkarm
og utforing bores a .
Bor ikke dybere enn vist i illustrasjonen b .
mm
� 7 mm
b
max m
30 m
60°
2
Isoleringen i overkarmen skrus av med
en skruetrekker.
3
For å få plass til ledningen lages det
et hull i isoleringen i det viste området
med en syl.
4
Ledningen føres gjennom hullet i
overkarmen og videre gjennom isoleringsmaterialet. Isoleringen monteres i
overkarmen igjen.
5
Sørg for å stramme ledningen, så den
ikke kommer i klemme mellom isolering
og overkarm. Tetningsmateriale klebes i
hullet. Ledningen festes i utforingen.
VELUX® 6
B
GPL/GPU
Synlig ledningsføring
1
a
130
Hull til ledningsføring mellom overkarm
og utforing bores a .
Bor ikke dybere enn vist i illustrasjonen b .
mm
� 7 mm
b
max m
30 m
60°
Vinduet åpnes ved hjelp av håndtaket
a . Deretter drar man i gripelisten b ,
og vindusrammen svinges helt rundt c .
2
a
b
c
3
Isoleringen i overkarmen skrus av med
en skruetrekker.
4
Den ytterste delen av isoleringen brekkes av ved perforeringen.
5
Isoleringen monteres i overkarmen
igjen.
6
Ledningen føres gjennom hullet i
overkarmen og videre gjennom hullet i
rammen. Hvis det sitter en dekkpropp i
rammen, fjernes denne. Ledningen føres
gjennom hullet og forkortes så det blir
ca. 200 mm overskytende ledning. Tetningsmateriale klebes i hullet. Ledningen festes i utforingen.
200 mm
VELUX® 7
A
A
kjult ledningsføring skal foretas
S
før innvendige vegger kles og utforingspanel monteres.
B
ynlig ledningsføring velges hvis
S
vinduet allerede er innbygget og
vegger er kledd.
Finn vindustypen ut fra
vinduets typeskilt. De
tre første bokstavene
angir vindustypen. Velg
den aktuelle siden.
A
B
450710-0899
Ledningen kan føres enten skjult
eller synlig B .
XXX XXX
XXXX
www.velux.com
A
Skjult ledningsføring
Side 9
Synlig ledningsføring
Side 10
B
VELUX® 8
A
Skjult ledningsføring
Dekkproppen fjernes a .
Hvis det er isolasjonskrave fra innbyggingssett BDX rundt vinduet, skal det
materiale som dekker for dekkproppen
skjæres vekk b . Det fraskårne isoleringsmateriale skal gjenplasseres når
ledningen er ført.
a
GHL/GHU/GPL/GPU
a
b
450710-0899
GGL/GGU/GFL/VL/VU
450710-0899
b
20 mm
140 mm
XXX XXX XXXX
XXX
www.velux.com
XXX XXX XXXX
XXX
www.velux.com
GGL/GGU/GFL/VL/VU
Ledningen føres gjennom hullet i overkarmen.
GHL/GHU/GPL/GPU
Vinduet åpnes ved hjelp av håndtaket
a . Deretter drar man i gripelisten b ,
og vindusrammen svinges helt rundt c .
c
Ledningen føres gjennom hullet i
overkarmen og videre gjennom hullet i
rammen. Hvis det sitter en dekkpropp i
rammen, fjernes denne.
mm
0
0
2
VELUX® 9
B
Synlig ledningsføring
130
a
mm
Hull til ledningsføring mellom overkarm
og utforing bores a .
Bor ikke dybere enn vist i illustrasjonen b .
� 7 mm
b
maxmm
30
GHL/GHU/GPL/GPU
a
450710-0899
GGL/GGU/GFL/VL/VU
450710-0899
60°
b
XXX XXX XXXX
XXX
www.velux.com
XXX XXX XXXX
XXX
www.velux.com
GGL/GGU/GFL/VL/VU
Ledningen føres gjennom hullet i overkarmen.
GHL/GHU/GPL/GPU
Vinduet åpnes ved hjelp av håndtaket
a . Deretter drar man i gripelisten b ,
og vindusrammen svinges helt rundt c .
c
mm
200
Ledningen føres gjennom hullet i
overkarmen og videre gjennom hullet i
rammen. Hvis det sitter en dekkpropp i
rammen, fjernes denne. Ledningen føres
gjennom hullet og forkortes så det blir
ca. 200 mm overskytende ledning. Tetningsmateriale klebes i hullet. Ledningen festes i utforingen.
VELUX® 10
Finn vindustypen ut fra
vinduets typeskilt. De
tre første bokstavene
angir vindustypen. Velg
den aktuelle siden.
XXX XXX
XXXX
GGL/GFL/GZL/GGU
Side 12
GPL/GPU
Side 13
GHL/VTL
Side 14
VELUX® 11
GGL/GFL/GZL/GGU
1
3a
4
2
3b
3c
GGU
25 mm
35 mm
38
mm
38
mm
� 8 mm
� 8 mm
1
S
idekarmsbekledningen tas av.
2
Inndekningen bøyes litt ut.
3a
V
indu med forboret hull:
Dekkproppen fjernes.
3b
T
revindu uten forboret hull:
Hull bores.
3c
P
olyuretanvindu uten forboret
hull: Hull bores.
4
edningen føres gjennom hullet inn
L
i vinduet.
VELUX® 12
GPL/GPU
1
a
b
induet åpnes ved hjelp av håndV
taket a . Deretter drar man i gripelisten b , og vindusrammen svinges
helt rundt c .
2
Gummipakning forkortes.
3
indusrammens åpningsvinkel
V
innstilles som vist.
4
pningsvinkelen opprettholdes,
Å
og hull bores vinkelrett på karmen
gjennom rammen.
5
edningen føres gjennom hullet og
L
forkortes så det blir ca. 200 mm
overskytende ledning.
6
etningsmateriale klebes i hullet.
T
Ledningen festes i utforingen.
c
3
50
0
m
m
2
1
0
30
m
m
4
5
6
90°
20 m
m
m
200 m
� 7 mm
VELUX® 13
GHL/VTL
1
a
b
1
V
induet åpnes ved hjelp av håndtaket a . Deretter drar man i gripelisten b , og vindusrammen svinges
helt rundt c .
c
3
2
Sidekarmsbekledningen tas av.
3
Inndekningen bøyes litt ut.
4a
4b
4a
indu med forboret hull:
V
Utslagsbrikken slås ut, og dekkproppen fjernes.
4b
V
indu uten forboret hull:
Hull bores.
� 7 mm 15
mm
5
10 m
m
2
5
edningen føres gjennom hullet inn
L
i vinduet.
VELUX® 14

Similar documents