Ukeplan uke 48-49

Comments

Transcription

Ukeplan uke 48-49
Uke 48-49
Innhold/mål:
MATEMATIKK – Desimaltall
Uke 48: Jeg kan subtrahere med desimaltall
Uke 49: Jeg kan multiplisere desimaltall med et helt
tall.
Kapittelprøve torsdag uke 49
NORSK – Kap 4 –Rettskriving – rett og slett
Uke 48: Jeg vet mer om fem viktige rettskrivingsregler.
Uke 49: Jeg vet regler for hvordan vi skriver: O-lyden,
stum d og æ-lyden.
ENGELSK – kap. 3: «Playful poems» (forskjellige typer
dikt). Uke 48 og 49: Jeg kan skrive verb i vanlig presens
(Tb øverst s. 60).
Skolens nettside:
www.minskole.no/iglemyr
Beskjeder:
Trinnkontor tlf.:
99117983
Mail lærere:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Alle planlagte "fri" må meldes på transponder, om det
enten er til tannlege eller reise. 59 44 01 13
Det blir kantine igjen torsdag 26.11. 10 kr per
rundstykke.
Minner om guttekveld tirsdag 24. november kl. 18.00.
Oppmøte i mediateket. Varer til ca kl. 20.00.
2. desember skal vi på kino kl. 09.15. FN-sambandet
sponser filmen Amazonia.
Juleverksted fredag 4. desember. Er det noen foreldre
som ønsker å være med? Gi tilbakemelding.
Lekser uke 48
Til tirsdag
Til onsdag
Z-arbeidsbok s. 16 og
17
Z-lesebok pluss. Les s
158-159. Skriv 3
spørsmål med svar fra
teksten inn i skriveboka
di.
Z-arbeidsbok s. 18
Til torsdag
Fredag
Husk:
Norsk:
Matte:
Diktat
Z-lesebok pluss. Les
s 160-161. Skriv 3
spørsmål med svar
fra teksten inn i
skriveboka di.
MÅ: s. 54. oppg. 3.53-
MÅ: s. 55, oppg.
3.55 i oppgaveboka
3.60-3.62 i
oppgaveboka
KAN: s. 60
Engelsk:
Read «I left my
Read first part of
head», p. 64, + new
“Transylvania
words: put it down
dreaming”, 65, + new
– la det fra meg,
words: safe – trygg,
just – bare,
wrong – galt, noise –
everything – alt,
lyd/bråk, breathe –
need – trenger.
puste, skips – hopper
Grammar: Verb 1
over, beat –
presens (Tb
(hjerte)slag. Wb: Task
øverst s. 60).
88a and b, p. 44.
Samfunnsfag
/
Naturfag/
KRLE:
Naturfag: Gjør oppgave 6 s. 77 i Yggdrasil. Skriv inn i skriveboka di.
DIKTAT:
Ord: kjeks, kysset, hval, skjeletter, hopper
De fleste norske ord er lydrette. Det betyr at vi kan skrive lydene slik vi hører
dem. Med det gjelder dessverre ikke alle norske ord.
Gloser
tap – vannkran, gobble – sluke, squeeze – presse, mirror – speil, hurry – skynde seg, just – bare,
everything – alt. Grammar: Verb 1 presens (Tb øverst s. 60).
Lekser uke 49
Til tirsdag
Til onsdag
Z-arbeidsbok s. 21
Z-arbeidsbok s. 22
Z-lesebok pluss.
Les s 162-163.
Skriv 3 spørsmål
med svar fra
teksten inn i
skriveboka di.
MÅ: s. 56, oppgave
3.63, 3.64, 3.65 og
3.68 i oppgavebok
Z-lesebok pluss. Les s
164-165. Skriv 3
spørsmål med svar fra
teksten inn i
skriveboka di.
Til torsdag
Til fredag
Husk:
Norsk:
Matte:
Engelsk:
Diktat
Øv til kapittelprøven.
Det kan være smart å
gjøre s. 96-97 i
GRUNNBOK
Read the last part of
Read “Supply
«Transylvania
Teacher”, p. 69, +
dreaming», pp. 65 –
new words: flu –
66, + new words:
influensa, reason –
prayer – bønn, towards grunn, message –
– mot, faint – svime av,
melding, returns –
holes – hull. Wb: Task
kommer tilbake,
90a, p. 45.
complains – klager.
Wb: Task 104, p.
52.
Samfunnsfag/
Naturfag/
KRLE:
DIKTAT:
Ord: bukse, lukte, hverandre, sjeldne, edderkopp
Setninger: Men det finnes en del norske ord som vi kan uttale med o, selv om vi skriver
dem med u. Bilen humpet og skumpet, og til slutt dumpet den ned i sumpen med et dunk.
Gloser
safe – trygg, wrong – galt, noise – lyd/bråk, breathe – puste, skips – hopper over, beat – (hjerte)slag,
prayer – bønn, towards – mot, faint – svime av, holes – hull. Grammar: Verb 1 presens (Tb øverst s.
60).

Similar documents