REACH-seminar 21. september Har du oversikt over kjemikaliene?

Comments

Transcription

REACH-seminar 21. september Har du oversikt over kjemikaliene?
INVITASJON
REACH-seminar 21. september
Har du oversikt over kjemikaliene?
Mandag 21. september inviterer Norsk Industri, Arbeidstilsynet og
Miljødirektoratet til seminar i Oslo om godkjenningsordningen under det europeiske kjemikalieregelverket REACH.
Krav om godkjenning under REACHregelverket skal sørge for at vi har tilstrekkelig kontroll på helse- og miljøskadelige kjemiske stoffer.
som står på kandidatlista og på listen
over stoffer som det må søkes godkjenning for.
Kom på seminaret for å lære mer om
hvordan godkjenningsordningen berører
din bedrift.
Norske bedrifter vil fortelle om sine erfaringer så langt. I tillegg blir det orientert om saksgang for en søknad om
godkjenning og om myndighetenes rolle
og grunnlaget vurderingene som gjøres
på stoffer til kandidatlisten (se detaljert
program på baksiden av arket).
Seminaret er gratis og foregår hos
Miljødirektoratet i Grensesvingen 7
på Helsfyr i Oslo fra klokken 12.00
til 15.15 mandag 21. september.
Påmelding skjer på miljodirektoratet.no. Du finner påmeldingsskjemaet om du klikker på 21. september i kalenderen på hjemmesiden.
Det er få parkeringsplasser i området,
og vi oppfordrer deg til å reise kollektivt.
Seminaret arrangeres av Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet og Norsk Industri.
Industrien må selv søke om godkjenning.
Målgruppen for seminaret vil være virksomheter som bruker eller lager stoffer
For mer informasjon, kontakt Solvår
Hardeng: [email protected]
Miljødirektoratet
Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01| E-post: [email protected] | Nett: www.miljødirektoratet.no| Post: Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim
Besøksadresse Trondheim: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Besøksadresse Oslo: Grensesvingen 7 0661 Oslo
PROGRAM
Seminar om godkjenningsordningen
under kjemikalieregelverket REACH
Tid: 21. september 2015 klokken 12.00 til 15.15
Sted: Miljødirektoratet i Grensesvingen 7 på Helsfyr i Oslo
11.40
Registrering og servering av kaffe og rundtstykker
12.00
12.05
12.15
12.35
Velkommen og introduksjon ved Miljødirektoratet
Godkjenningsordningen i store trekk ved Miljødirektoratet
Kjemikaliebyrået ECHAs lister (kandidater og stoffer på vedlegg XIV) i praksis hos etter
følgende bruker ved Mari Samuelsen, Statoil ASA
Kort om Miljødirektoratets deltakelse i de ulike ECHA-komiteene
12.50
Pause
13.10
13.40
Godkjenningsordningen - roller og plikter for virksomhetene inkludert artikkel 66 om
notifikasjon til ECHA ved Miljødirektoratet
Overordnet om søknadsprosessen ved Miljødirektoratet
14.00
Pause
14.20
14.40
15.10
Utvelgelse av stoffer og søknad om autorisasjon - praktiske erfaringer fra Yara
Tilsynets rolle ved Arbeidstilsynet
Avslutning og takk for i dag
15.15
Slutt
Miljødirektoratet
Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01 | E-post: [email protected] | Nett: www.miljødirektoratet.no | Post: Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim
Besøksadresse Trondheim: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Besøksadresse Oslo: Grensesvingen 7, 0661 Oslo

Similar documents