UKE 22 Ukeplan for 6. klasse Navn:

Comments

Transcription

UKE 22 Ukeplan for 6. klasse Navn:
UKE 22 Ukeplan for 6. klasse Navn:
Sosiale mål for uken:
Jeg tar med meg rett bøker hjem.
Jeg gjør leksene til rett dag.
Denne uken arbeider vi med dette:
• Jeg kan finne språkbilder i ulike tekster.
MÅL Norsk
Matematikk
Engelsk
Samfunnsfag
Naturfag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RLE
Fag:
Norsk
Matematikk
Jeg kan skrive et dikt som inneholder språkbilder.
Jeg kan regne med målestokk.
Jeg kan forminske og forstørre.
Jeg kan forholdsregning (vei og fart, kjøp og salg).
Jeg kan bøye engelske verb i presens, preteritum og presens perfektum.
Jeg kan skrive en instruksjon.
Jeg vet hva målgruppe er
Jeg vet hva budskap er
Jeg vet hva en logo er
Jeg vet hva rusmidler er.
Jeg vet hvordan røyk, snus, alkohol og narkotika kan påvirke kroppen min.
• Jeg vet hva Kristi himmelfartsdag og pinsen handler om
• Jeg vet at de fleste kristne menigheter i Norge tilhører Den norske kirke.
Emner:
Lekser:
Lokalisering og
forholdsregning. Målestokk.
Vei og fart. Kjøp og salg.
Tirsdag:
Ord som gror. Bilder i språket.
Regn i mange land.
Språkbok 6 s 150-157.
Flukt. Ildens hemmelighet.
Lesebok 6 s 191-199.
Grunnbok 6B s 112-118.
Oppgavebok 6 s 124-128.
Engelsk
The American Dream.
Instructional text.
TB p 158-159.
TB p 178-179.
Norsk: Les s 152-154 i Språkbok 6. Gjør oppgave 33 og
34 s 154.
Matte: Grunnbok 6B s 113, oppgave 8.49, 9.50 og 8.51.
Naturfag/samfunnsfag: se lekser bak på ukeplanen.
Onsdag
Norsk: Les s 155-157 i Språkbok 6, gjør oppgave 37a s
157. Skriv på PC. Husk og illustrér. Send på mail eller
print hjemme.
Matte: Grunnbok 6B s 115, oppgave 8.57 og 8.58.
Engelsk: Jobb med Stairs på data: Stairs 6, chapter 6.
Grammar: Verb: presens
perfektum, irregular verbs.
Samfunnsfag Reklame
Gaia 6 samfunnsfag s. 108-113
Naturfag
De viktige valgene.
Gaia 6 naturfag s 90-109.
RLE
K&H
Kristendom:
Kristne høytider
S 187, 188
Menigheter i lokalmiljøet
S 190- 191
Sløyd. Settehylle
Gym
Friidrett.
Torsdag:
Norsk: Les s 191-199 i Lesebok 6. Skriv et sammendrag
på minst 10 setninger.
Matte: Grunnbok 6B s 118, oppgave 8.70, 8.71 og 8.72.
Engelsk: Øv til kapittelprøve. Read p 158-159 and 178179.
Naturfag/samfunnsfag: se lekser bak på ukeplanen.
Øv på læringsmålene for uka!
Husk ukas grublis ☺
Lekser i samfunnsfag:
Til onsdag/fredag:Samfunnsfagbok + Gaia 6 samfunnsfag.
1) Les s. 110-113
2) Klipp ut minst 8 logoer eller merkenavn fra aviser, ukeblader eller utskrift far nett. Lim
dem inn i boka di og skriv hvilke produkt/firma det er.
3) Lag forslag til logo for Smell-o-phone.
Lekser i naturfag:
Til onsdag/fredag:Naturfagbok + Gaia 6 naturfag.
Les s.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
96-103 og svar på spørsmålene med hele setninger:
Hva er rusmidler?
Hvorfor vil mennesker ruse seg?
Hvorfor blir folk avhengig av tobakk?
Hvordan skader røyk kroppen din?
Hva er farlig med rusmidler?
Hva er alkohol?
Hva gjør alkohol med kroppen?
Hva er narkotika?
Lag fem spørsmål og svar til tabellen s. 103.
Verb: to be, to do, to dream, to cost, to go, to listen, to play, to sing, to work.
Uke-oversikt
Til hjemmene:
Mandag 25/5 er 2. pinsedag. Elevene har fri ☺
Utviklingssamtaler holdes i uke 22, tirsdag 26/5 og
onsdag 27/5. Se eget skriv.
Det blir kapittelprøve i engelsk fredag 29/5.
Torsdag 4. juni blir det Friidrettsdag. Elevene
møter på Sandnes stadion kl. 8.30.
Det blir kapittelprøve i matematikk fredag 5/6.
Det blir helårsprøve i matematikk onsdag 10/6.
Det blir aktivitetsdag tirsdag 16. juni.
Skoleåret slutter dette året på en tirsdag: 23. juni.
Mandag
1
2
3
4
5
6
2. pinsedag
Sett:
Tirsdag
Norsk
Onsdag
Engelsk
Torsdag
Ma/No
Fredag
Fellessaml
Matte
Ma/No
Samf/nat
Fpf
RLE
Arb.økt
Rle
Engelsk
Fys.akt
Samf/nat
Musikk
Norsk
Samf/nat
Gym:
Friidrett
K&H