må en anmodning om dette fremmes gjennom fastlegen, som i så

Comments

Transcription

må en anmodning om dette fremmes gjennom fastlegen, som i så
Kontaktinformasjon
v/BUP Ålesund
Vakttelefon:
952 09114
Åpningstid:
Kl 08.00 – 15.30
mandag – fredag
Utenom åpningstid kan legevakt
kontaktes. Vi samarbeider med
legevakt i alle kommuner.
Adresse og kart
Postadresse:
Poliklinikk Ålesund BUP
Helse Møre og Romsdal
Ålesund sjukehus
6026 Ålesund
Akutt/
Ambulant team
ved BUP
Besøksadresse:
Ø-hjelp
Geilebergvg. 20
6017 Ålesund
Sentralbord
BUP Ålesund:
70 16 72 00
www.colourbox.com
01.01.15
Avdeling for psykisk helsevern
barn og unge - BUP
Hvem er vi?
Vårt tilbud kan gis på flere
måter:
Akutt/Ambulant team er en del av
spesialisthelsetjenesten og gir tilbud
om øyeblikkelig hjelp innen psykisk
helsevern for barn og unge (0-18 år).
 Vurderingssamtale samme dag
eller innen to virkedager etter
henvendelse.
 Oppfølging etter vurderingssamtale.
Akutt/Ambulant team er organisert
under Avdeling for psykisk helsevern
barn og unge - BUP, og har kontorer i
Molde, Kristiansund, Volda og
Ålesund.
 Ambulant/oppsøkende virksomhet i
pasientens nærmiljø.
www.colourbox.com
I Akutt/Ambulant team vil du møte
lege- eller psykologspesialist og annet
kompetent helsepersonell.
Ved henvendelse tilbyr vi rask hjelp i
form av vurderingssamtale eller
konsultasjon/drøfting.
Hvem kan ta kontakt?
 Innleggelse i Ungdomspsykiatrisk
sengepost (UPS), ved Ålesund
sjukehus.
 Lege/fastlege, øvrige helsetjeneste, barnevern, PPT, skole,
etc.
 Familie og pårørende.
 Barn og unge på egenhånd.
 Det er ønskelig med vurdering av
kommunal lege/fastlege, men det
er ingen betingelse.
www.colourbox.com

Similar documents