BOKLISTE 2015/2016

Comments

Transcription

BOKLISTE 2015/2016
BOKLISTE 2015/2016
Fellesfag
Norsk muntlig
og skriftlig
Norsk skriftlig
Tittel
Signatur 3
Studiebok og tekstsamling
Senere orientering
Forfatter
Forlag
Fagbokforlaget 2013
Religion
Tro og Tanke
Aschehoug
Samfunnsfag
Ny agenda
Geografi
Terra Nova
Heiene, Myhre, Opsal
Skottene og Østnor
Trond Borge,
Berit Lundberg, Ole Aass
Karlsen og Solerød
Historie
Tidslinjer 1 og 2
Eliassen m.fl
Aschehoug
Engelsk VG1
Access to English
Cappellen Damm, 2013
Spansk I og II
Tysk I og II
Høst:Vidas 1, Spansk I VG1
Vår: Vidas 2, Spansk I VG2
Senere orientering
Burgess, Richard og Sørhus
Bowles Theresa
Bugge, Rovira og
Halvorsen
Matematikk 1P VG1
Sinus 1P
Cappelen Damm
Matematikk 1T VG1
Sinus 1T
Matematikk 2P VG2
Sinus 2P
Matematikk 2P-Y
VG3 påbygg
Naturfag VG1
Sinus 2P-Y
Oldervoll m.fl
Formelsamling
Oldervoll m.fl
Formelsamling
Oldervoll m.fl
Formelsamling
Oldervoll m.fl
Cappelen Damm (2013)
Kroppsøving
Gymnos
Heskestad, Liebich, Lerstad
Engan
Gjerset m.fl
Samf.fag/språk
Sosiologi og
sosialantropologi
Sosialkunnskap
Tittel
FOKUS:
Menneske og samfunn
Livsløp og velferd
Forlag
Aschehoug
Psykologi 1
Psykologi 1
Psykologi 2
Psykologi 2
Forfatter
Sølvberg, Eriksen
og Kjelsaas
Moan, Molteberg
og Bakkerud
Deschington, Svendsen
Larsen, Flood, Frank m.fl
Larsen m.fl
Internasjonal
Engelsk
Historie og filosofi
Access to International
English
Senere orientering
Anthony, Burgess
og Mikkelsen
Capelen (siste utg)
Kosmos SF
Cappelen Damm, 2009
Aschehoug
Cappelen Damm
Cappelen Damm
Cappelen Damm
Cappelen Damm
Cappelen
Cappelen
Aschehoug
Aschehoug
Realfag
Biologi 1
Tittel
BI1
Forfatter
Grønlien f.fl
Forlag
Gyldendal
Biologi 2
BI2
Grønlien f.fl
Gyldendal
Fysikk 1
Per Jerstad m.fl
Cappelen Damm
Per Jerstad m.fl
Cappelen Damm
Oldervoll m.fl
Cappelen Damm
Oldervoll m.fl
Matematikk S1
Rom-Stoff-Tid
Formelsamling
Rom-Stoff-Tid
Formelsamling
Senere
orientering
Senere
orientering
Sinus R1
Formelsamling
Sinus R2
Formelsamling
Sinus S1
Oldervoll m.fl
Cappelen Damm
2015 utg
Cappelen 2013-utg
Matematikk S2
Sinus S2
Oldervoll m.fl
Cappelen 2015-utg
Geofag 1
Terra Mater
Fysikk 2
Kjemi 1
Kjemi 2
Matematikk R1
Matematikk R2
Aschehoug, 2007
2.opplag (2011)