MILK 2015-2016 - Gausel menighet

Comments

Transcription

MILK 2015-2016 - Gausel menighet
Pris:
kr 500,-
Inkluderer alt, også weekend.
Greit å vite:
- Vi krever at samarbeider så godt du kan og
deltar på hele opplegget. Spesielle tilfeller må
avklares i god tid med kateket Anita Skretting.
- Kursbeviset du får kan være smart å ha på en
CV når du senere skal søke jobb
- Det kan bli plassbegrensing pga for få
kursholdere. Hvis for mange påmeldte vil de
første påmeldte bli prioritert.
MILK–KURS
Høst 15 / Vår 16
- Et MiniLederKurs for de som vil smake
på hva en ungdomsleder er
Påmeldingsfrist: Fredag 5.juni 2015
……klipp……………………klipp………………………klipp………………klipp………………………klipp………………….
Påmeldingsslipp:
Navn:……………………………………………………………………………
Adr……………………………………………………………………………….
Tlf………………………………………………………………………………….
Mobilnr ……………………………………………………………………….
Email…………………………………………………………………………….
Født……………………………………………………………………………….
Underskrift
Deg…………………………………………………………………………………
Forelder/foresatt……………………………………………………….
Leveres i Gausel kirke
eller sendes til:
Kateket i Gausel kirke
Anita Skretting
Postboks 201
4001 Stavanger
Evt send via epost til
E-mail: [email protected]
Evt spørsmål, kontakt Anita på samme epost.
For hvem?
Du som er
a) Fjorårskonfirmant
b) fra Gausel
c) kan tenke deg å smake
på hva det er å være
ungdomsleder i kirka
HVA?
Se innsiden………...
Kurset består av:
3 kurssamlinger, ett bedriftsbesøk, en miniweekend, praksis med veiledning, en sosial
avslutning og utdeling av kursbevis på en
gudstjeneste. De 3 kurssamlingene og
bedriftsbesøket er en onsdag i måneden (i sept,
okt, nov og januar). Kurskveldene blir sammen med
deltakere fra Hinna og Hillevåg menigheter, og vi
kommer til å bytte på hvor vi har kveldene. Praksis
og veiledningssamtaler blir i Gausel kirke etter
avtalte med hver enkelt.
Temaer:
Samarbeid
Kommunikasjon
Egenutvikling
Du og de andre
Du og Gud
Prioritering
Mål og styring
m.m.
Mini-weekend
Tema: Jeg & menigheten
Hvor/når blir avklart senere.
Info: Kursdag+sosialt lørdag,
deltakelse på gudstjeneste
søndag. Vi sover hjemme.
Sammen med deltakerne fra
Hinna og Hillevåg skal vi jobbe
videre med hva det er å være
leder, troen vår + ha det sosialt
og gøy. Se hva som skjer…. :)
Praksis med veiledning
DU=
I løpet av veiledningssamtalene finner vi en
ungdomslederoppgave i ett av barne– og ungdomsarbeidene
i Gausel( eks konfirmantarbeidet, søndagsskolen,
speideren, Trosopplæringstiltak som Tårnagenthelg, Lys
Våken, m.m.) og et omfang og tid som passer for deg. Antall
praksistimer vil komme på kursbeviset som du får til slutt.
Sosial avslutning
Når: En kveld i mai/juni
2016
Hvor: Avtales senere
Hva: Sosial avslutning
med evaluering av kurset
Utdeling av kursbevis
Når: På konfirmantpresentasjonsgudstjenesten for neste konf-kull
en gang i september 2016.
Hvor: Gausel kirke
Hva: En høytidelig avslutning og
bekreftelse på at kurset er
bestått. Kursbeviset er bra å ha
når du skal søke sommerjobb e.l.