programhefte - Sør-Trøndelag Orkesterforening

Comments

Transcription

programhefte - Sør-Trøndelag Orkesterforening
Sør-Trøndelag Orkesterforening
under ledelse av Tormod Knapp ønsker velkommen til konsert med
UNGE SOLISTER
PROGRAM
Ludwig van Beethoven: Ouverture fra Egmont, op. 84
Ludwig van Beethoven: Klaverkonsert nr. 1, op. 15, 1. sats
Solist: Ine Zhao
Jan Antonín Koželuh: Fagottkonsert i C-dur, 1. sats
Solist: Lars Anders Foss
PAUSE
Johannes Brahms: Ungarsk dans nr. 5
Karl Jenkins: Palladio
Derek Bourgeois: Serenade, op. 22
Dmitrij Sjostakovitsj: Polka fra Gullalderen
Treblåsensemble
fra Kulturskolen i Melhus
(kun 18. oktober)
Lørdagsskolens
blåseensemble
(kun 21. oktober)
Johann B. G. Neruda: Trompetkonsert, 1. og 2. sats
Solist: Johanne Sørhaug
Max Bruch: Fiolinkonsert nr. 1, op. 26, 2. og 3. sats
Solist: Kristian Ye
Orkesteret
Sør-Trøndelag Orkesterforening (STOF) har full symfonisk besetning og består av
rundt 60 musikarar i alderen 1 8 til 80 år. Ein del av medlemmane har musikkfagleg
bakgrunn, medan andre er engasjerte og rutinerte amatørar. Vi spiller variert musikk
– symfoniar, solistkonsertar og musikk for kor og orkester i alle format. Orkesteret
held årlig 6-7 konserter, både i Trondheim og andre stader i Trøndelag.
STOF blei stifta i 2003 som ei samanslutning mellom Trondheim Byorkester og MidtTrøndelag Symfoniorkester. STOF blir dirigert av Tormod Knapp. Han er ein
engasjert og inspirerande dirigent som tilfører både utfordringar og godt humør til
orkestermedlemmene. Du finn meir informasjon om orkesteret på vår heimeside
www.stof.no, og du kan også følgje oss på Facebook.
Gå inn og lik sida vår: www.facebook.com/sortrondelagorkesterforening
Dirigenten
Tormod Knapp har vært Sør-Trøndelag Orkesterforenings dirigent siden
stiftelsesåret. Tormod er til daglig cellist i Trondheim Symfoniorkester. Han er fra
Gjøvik og har studert ved Østlandske Musikkonservatorium og Musikhögskolan i
Göteborg, og han har hatt studieopphold i Tyskland og Italia. I Gøteborg studerte
Tormod orkesterdireksjon parallelt med instrumentalstudiet i cello. Han spilte i Oslo
Filharmoniske Orkester i perioden 1 982-89 og var medlem av Bærum strykekvartett
fra 1 986-92. Han kom til Trondheim Symfoniorkester i 1 990.
Tormod er også dirigent for Nord-Østerdal Symfoniorkester på Tynset.
Foto: www.tso.no
Solistene
Ine Zhao (piano)
Ine er 1 4 år gammel, fra Trondheim, og er elev
ved Rosenborg Ungdomsskole. Ine har spilt
piano siden hun var 6 år gammel, og er elev ved
Trondheim Kommunale Kulturskole og Lørdagsskolen, der hun har Magne Olav Aarsand som
hovedlærer. Høsten 201 4 ble hun tatt opp som
elev ved det nasjonale talentutviklingsprogrammet Unge Musikere ved NTNU. Der har
hun Mona Spigseth som lærer. I de siste årene
har Ine også fått undervisning av professor
Oxana Yablonskaya.
Ine har deltatt i det nasjonale Ungdommens
Musikkmesterskap, og der har hun vunnet 2.
pris. I tillegg til piano spiller Ine også fiolin ved
Lørdagsskolen.
Lars Anders Foss (fagott)
Lars Anders er fra Melhus, er 20 år og har
nettopp fullført videregående ved musikklinja på
Heimdal vgs. Han begynte å spille fagott i 2011
ved kulturskolen i Trondheim. Gjennom kulturskolen har han vært med i en blåsekvintett, og
han har også gjestet Lørdagsskolens symfoniorkester flere ganger, blant annet på oppsettingen av Beethovens 3. symfoni.
Johanne Sørhaug (trompet)
Johanne går sisteåret på KVT (Kristen
Videregående skole Trøndelag) og er 1 8 år. I
tillegg til å spille trompet på kulturskolen spiller
hun også i Åsheim skolemusikkorps, og det har
hun gjort i 1 0 år nå. I vår var hun også så heldig
å spille som vikar i Ila brass band. Hun har også
deltatt på prosjekt med TSO i 201 4, både i
orkesteret og som solist.
Kristian Ye (fiolin)
Kristian Ye er 1 5 år. Han begynte å spille fiolin
da han var nesten 5 år gammel, og har i dag
Svein Olav Lyngstad som lærer ved Trondheim
Kommunale Kulturskole (TKK). Han går 5. året
ved TKKs talentutviklingsprogram Lørdagsskolen, og har spilt i kammergruppe med
jevnaldrende strykere i flere år. Som solist har
Kristian kvalifisert seg for Nasjonal finale i
Ungdommens Musikkmesterskap (UMM) ved to
anledninger, og vunnet en 2. og en 3.pris i
konkurransen. I tillegg har han erfaring som
konsertmester og gruppeleder 2. fiolin fra Norsk
Ungdomssymfoniorkester (NUSO) og Lørdagsskolens Symfoniorkester, og han spiller fast i
Trondheimsolistenes rekrutteringsorkester, -----Juniorsolistene.
Treblåsensemble fra Kulturskolen i Melhus (søndag 1 8. oktober)
Ensemblet spiller Ungarsk dans nummer 5 av Johannes Brahms. Instruktører er Ann
Helen Singstad og Frode Krogstad.
Besetning:
Anna Mariel Samdal - klarinett
Kaia Emilie Samdal - klarinett
Anna Venås Eggen - klarinett
Sofie Venås Eggen - klarinett
Gudrun Storsveen Sætra - saxofon
Oliver Alemayehu Pedersen - saxofon
Lørdagsskolens blåseensemble (onsdag 21 . oktober)
Blåseensemblet spiller tre numre arrangert av ensembleleder Jonathan Hamel.
Besetning:
Ida Fjellvær - fløyte
Hanne Dyrendahl Seter - klarinett
Mina Sørensen Bratvold - klarinett
Asta Susan Rustad - klarinett
Amalie Ude - horn
Hermann Arntzen Hestbek - tuba
Johannes Gabrielsen Lysholm - slagverk
Sindre Aalberg - slagverk
Komponistene
Ludwig van Beethoven (1 770 - 1 827)
Tysk komponist og pianist som har hatt mykje å seie for
utviklinga av vestleg klassisk musikk. Blant dei mest
kjende komposisjonane finn vi 9 symfoniar, 5 klaverkonsertar, 1 fiolinkonsert, 32 klaversonatar og 1 6 strykekvartettar. Han komponerte og kammermusikk, koralar
og songar. Han vart fødd i Bonn, viste tidleg talent for
musikk og fekk opplæring av sin far Johann van
Beethoven. Han flytta til Wien i 1 792 for å studere hos
Joseph Haydn, og her budde han resten av livet. Frå
omkring år 1 800 mista han gradvis hørselen og dei siste
ti åra av livet var han heilt døv. Han helt fram med å
komponere, og mange dei mest kjende verka hans er frå
denne perioden.
Egmont op. 84 er ei samling musikkstykke skrive for eit
skodespel av Goethe frå 1 787. Stykket hadde premiere i 1 81 0. Det handlar om livet
til ein nederlandsk heidersmann som kjempa mot undertrykking under Napoleonskrigane. Etter ouverturen kjem ni delar for sopran, resitatør og orkester. Ouverturen
vart seinare ein uoffisiell hymne for den Ungarske revolusjonen i 1 956.
Beethoven komponerte klaverkonsert no. 1 i C dur, op. 1 5, i 1 796-97. Han tileigna
konserten til sin elev Anna Luise Barbara Keglevics som var grevinne Bratislava.
Stykket vart framført første gong i Praha i 1 798 med Beethoven sjølv ved pianoet.
Jan Antonín Koželuh (1 747 – 1 81 8)
Komponist og lærar i klassisk musikk frå Velvary
i Böhmen. Han skifta seinare namn til Leopold
Koželuh for å unngå forveksling med sin fetter
Jan Evangelista Antonín. Det første verket
Koželuh gav ut var til ein ballett ved Nasjonalteateret i Praha i 1 771 . Han skreiv seinare 25
verk for det teateret. I 1 778 flytta han til Wien for
å studere, og han var på den tida ein høgt
verdsett pianist. Koželuh takka nei til eit tilbod
om å overta Mozart si stilling i Salzburg då han
slutta i 1 781 , men tok i mot stillinga som hoffkomponist i Praha etter Mozarts død i 1 792.
Han står bak om lag 400 komposisjonar,
inkludert om lag 30 symfoniar og 22 klaverkonsertar. Han komponerte og konsertar for
klarinett, harpe og fagott.
Johann Baptist Georg Neruda
(ca.1 708–ca. 1 780)
Neruda var ein tsjekkisk komponist som er
relativt lite kjend samanlikna med andre
komponistar frå 1 700-talet. Han vart fødd i
Böhmen inn i ein musikalsk familie. Som ung
bygde han opp eit godt rykte som fiolinist og
dirigent både i Praha og Tyskland, og han fekk
etter kvart stilling som konsertmeister i Dresden
hofforkester. Neruda komponerte 1 8 symfoniar,
1 4 konsertar (inkludert ein trompetkonsert og ein
fagottkonsert), sonatar, kyrkjemusikk og ein
opera.
Konserten i Ess-dur for trompet og strykarar vert
rekna som eit av dei viktigaste verka Neruda
komponerte. Denne konserten er komponert for naturhorn eller Corno da Caccia,
som liknar på eit valthorn, men er utan ventilar. Konserten blir vanlegvis framført
med Ess- eller B-trompet. Verket opnar med ein Allegro i ein klassisk SonateAllegro-stil. Hovudtemaet blir først presentert av orkesteret før trompeten kjem inn.
Andre sats, largoen, er eit arie-liknande stykke med mange variasjonar.
Max Bruch (1 838 - 1 920)
Max Christian Friedrich Bruch var ein tysk
komponist og dirigent. Han studerte
komposisjon hos Ferdinand Hiller og Carl
Reinecke. Bruch hadde fleire stillingar i
Tyskland, blant anna i Mannheim, Koblenz,
Berlin og Bonn. Ei tid var han og dirigent for
Royal Liverpool Philharmonic Society. Frå
1 891 til 1 91 0 var han professor i komposisjon ved konservatoriet i Berlin.
Blant Bruch sine viktigaste verk er
Fiolinkonsert nr. 1 i g-moll, op. 26, som han
komponerte mellom 1 864 og 1 866. Konserten vart først framført i 1 866 med Bruch
som dirigent, men vart revidert ved hjelp av fiolinisten Joseph Joackim til si endelege
form i 1 867. Første sats er eit forspel til den rolege og melodiøse andre satsen som
blir sett på som den mest sentrale delen av konserten. I tredje sats opnar orkesteret
relativt stille før solofiolinen kjem inn med eit energisk tema.
Karl Jenkins (1 944-) er ein komponist frå
Wales. Han fekk si første musikkundervisning
frå sin far som var lærar, organist og
kordirigent. Han starta sin musikalske karriere
som oboist ved det nasjonale ungdomsorkesteret i Wales. Jenkins studerte
musikk ved universitetet i Cardiff og ved ved
Royal Academy of Music i London. Han er
mest kjend som jazz- og jazzrock-musikar på
saksofon, keyboard og obo.
Derek Bourgeois (1 941 -) er ein engelsk komponist.
Etter utdanning ved Cambridge der han tok doktorgrad
studerte han komposisjon og direksjon ved Royal
College of Music. Han underviste ved Bristol
University frå 1 971 til 1 984 og dirigerte det nasjonale
ungdomsorkesteret frå 1 984 til 1 993. Frå 1 994 til
2002 var han musikkdirektør ved St Paul's Girls' Scool
i London. Han har komponert tre symfoniar. Han er og
kjend for komposisjonar for brassband og windband.
Dmitrij Sjostakovitsj (1 906 – 1 975) var ein russisk
komponist og pianist. Han blir rekna som ein av dei
viktigaste komponistane på 1 900-talet. Sjostakovitsj
vart populær i Sovjetunionen, men fekk etter kvart eit
vanskeleg forhold til styremaktene. Han fekk likevel
fleire prisar og fast plass i det øvste sovjet frå
1 962. Han komponerte 1 5 symfoniar og seks konsertar
for orkester, 1 5 strykekvartettar, to klavertrioar og to
strykeoktettar. For piano komponerte han to sonater og
24 preludium og fuger. Han komponerte og operaer,
songar, ballettar og filmmusikk.
Johannes Brahms (1 833-1 897) vaks opp i
tronge kår i Hamburg, men skulle bli ein av
dei store komponistane i romantikken.
Brahms skreiv kammermusikk, symfoniar,
konsertar, korverk, lieder og ei lang rekke
stykker for soloklaver. Samlinga med
ungarske dansar, eitt av Brahms sine mest
populære verk, blei opprinneleg skrive for
firhendig piano, men er seinare arrangert
for fleire andre besetningar. Dans nummer
5 skal vere basert på ein czardas av den
ungarske komponisten Béla Kéler.
Sør-Trøndelag Orkesterforening
Foto: Ann-Randi Røstum
1 .fiolin
Louise Lindqvist
(konsertmester)
Agnes Østlie
Stein Ratkje
Anne Fiksdahl
Marte Bergem Høyem
Elin I. Kaasen
Ragni Bjørlykke
Randi Haugen
Kåre Myhre
2.fiolin
Eivind Coward
Ingrid Volløyhaug
Eirin Ryeng
Kyrre Moljord
Kristin Krogh Arnesen
Andrea Christiansen
Randi Grøntvedt
Tora Bardal
Jaqueline Roberts
Siri Oksum
Hildegunn V. Yrke
Bratsj
Jan Waagø
Sigrid Elvenes
Mari Tovmo
Maria Ulstad
Cello
Elin Krogstad
Sveinung Eiksund
Frøydis V.Gaarder
Julia Lindqvist
Snorre Glåmbu
Bård Skjelstad
Louise Timmerman
Adeline Lanterne
Megan Norris
Kontrabass
Obo
Siri Thanem
Johan-Magnus Elvemo
Klarinett
Torkild Sand
Geir Ove Kjelsberg
Fagott
Bjørner B. Christensen
Cobien Claringbould
Horn
Marit Bøttcher
Sofie Hestvik Berge
Arne Juul
Matias Saue Romundset
Fredrik Wilhelmsen
Gudmund Eiksund
Erlend Skanke
Trompet
Fløyte
Pauker/Slagverk
Anne Kristin Bollingmo
Aud Lyngstad
Pierre Cerasi
Ingrid Rotli
Katrine Wisth
Vil du spille i symfoniorkester? Vi ønsker nye medlemmer velkommen, særlig på
fiolin, bratsj, horn og slagverk. Ta gjerne kontakt med oss! Mer informasjon finner du
her: www.stof.no
Neste konsert med
Sør-Trøndelag
Orkesterforening:
Förklädd
gud
Høstkonsert i samarbeid med
Byneset Songlag
22. november 2015
i Vår Frue Kirke
Fra programmet:
Dag Wirén - Konsertouverture
Lars Erik Larsson - Förklädd
gud
Harald Sæverud - Symfoni nr. 7
(Salme)
Kormusikk av bl.a. Alnæs,
Bremnes og Nystedt
Velkommen!
P l a k a te r o g g r a fi s k d e s i g n : T o r M . H e tl a n d
P r ogr am : S i gr i d E l v enes og G udm und E i k s und
Støtt STOF med
grasrotandelen din! Vis
denne strekkoden hos
din tippefunksjonær.