NYHETSBREV 1 - Norges Husflidslag

Comments

Transcription

NYHETSBREV 1 - Norges Husflidslag
NYHETSBREV 1 – 2015
Nå skal det bli godt med påskeferie, møte slekt og venner og finne
nye krefter gjennom lyset og våren som er i fremmarsj.
Årsmøte i Hedmark Husflidslag 2015
- Medlemsdagen/ Fagdagen hadde
husflidskonsulent Magnhild Tallerås,
styremedlem Ragnhild Lundberg Nohr og Rita
Johansen ansvaret for. Tema for dagen var:
Hælteppe, en finere form for fillerye og et fint
stykke reflid-arbeid.
Juletrådukke fra Tynset, en gammel
slyngteknikk med en helt spesiell historie.
Kontstrikk er alltid aktuelt for en som bor i
Hedmark. Kontstrikk og tvebandstrikk hørere
liksom til her.
Rita Johansen viste vei på hjemmesidene til
www.husflid.no. Alltid like aktuelt for de som skal
legge ut informasjon om kurs, nyheter og fylle
opp kalenderen med aktiviteter.
Noen lag har egen Facebook-side. Husk at
gruppen skal være åpen for alle og bruk den nye
logoen til lokallagene, da viser vi at vi alle er i
familie; Norges Husflidslag, alle
fylkeshusflidslagene og alle lokallagene over
hele landet. Ta kontakt med Rita Johansen eller
Anne Lise Engstrøm om dere har spørsmål.
- Bilder fra medlemsdagen finner du på
Facebook/ Hedmark Husflidslag. Har du ikke
tilgang så spør en av ungdommene i familien om
å vise deg siden, de vil så gjerne hjelpe til.
På årsmøtedagen hadde vi flere interessante
innlegg før lunsj.
- Først ordfører Ole Martin Norderhaug som
presenterte Trysil kommune, nyttig og
interessant. I tillegg kunne han vise oss en
grindvev fra 1588, den var godt brukt, og en
prydskei med de vakreste utskjæringer, kolroser
var teknikken.
- Sina Bråthen Lunde, Studieforbundet Kultur
og tradisjon gratulerte Hedmark Husflidslag, dvs
alle lokallagene med stor fremgang på
kursfronten.
- Vi er nest best i landet på å arrangere kurs!
I 2010 ble det gjennomført 188 kurs som
gav en støtte på 243 749 kr.
I 2014 var det 247 kurs og støtten var på
336 345,-.
Takk til alle dere studieledere som er kreative,
stiller opp og holder liv i alle de flotte teknikkene
vi skal ta vare på, og utvikle for fremtiden.
Varamedl.1:
Varamedl.2:
Varamedl.3:
Anne Lise Engstrøm
Sol Olastuen
Johanne Finden
Landsmøtet 2016
Styret i Hedmark Husflidslag har arbeidet med
denne saken i hele høst.
- Grovskissen til programmet er lagt og godkjent
av Norges Husflidslag. Slik er oppsettet:







Fredag 3. juni er det åpning i Hamardomen,
Hamar
Årsmøtesaker resten av dagen
På kvelden blir det middag på Hoel gård på
Nes.
Lørdag 4. juni starter med årsmøtesaker
Etter lunsj går turen til Glomdalsmuseet,
Elverum
Festmiddag på Scandic Hotel Hamar på
kvelden
Søndag er det årsmøtesaker frem til lunsj og
vi takker av for Landsmøtet 2016.
Årsmøtet 2014 i Hedmark Husflidslag som
enstemmig ønsket at Landsmøtet 2016skulle
gjennomføres i Hedmark fylke. Det er da også
rimelig at lokallagene får være med i prosessen,
ha medbestemmelse for det som skal skje disse
dagene i juni 2016.
- Det første prosessmøtet fant sted 21.02.2015.
Alle lokallagene var invitert. Referat fra møtet er
sendt alle lokallag v/leder og de som var på
møtet.
- Neste Prosessmøte er lagt til Elverum
22. april 2015 kl 18.00 på ELVIS. Invitasjon og
påmelding finner du her.
http://www.husflid.no/lokallag/hedmark/kurs
Invitasjonen og referat fra Prosessmøte 1 er
også sendt til alle lokallagene v/ leder.
- Det er viktig at, helst to, representanter fra
hvert lag er til stede på Prosessmøte 2.
- Vi trenger klare hoder og flittige hender om vi
skal kunne lage en god ramme rundt selve
årsmøtet. På en måte blir vi også vertskap på
vegne av Hedmark fylke og lokallagene får
mulighet til å vis seg frem både for de som
kommer til Landsmøtet 2016 og befolkningen i
Hedmark.
Styret i Hedmark Husflidslag 2015
Leder
Kasserer:
Sekretær:
Styremedl:
Styremedl:
Maria Sundal
Else M. Stiklestad,
Rita Johansen
Inger Johanne Mørk
Ragnhild Lundberg Nohr,
Hælteppe. Foto: Magnhild Tallerås
Styret i Hedmark Husflidslag