Ukeplan 6. trinn

Comments

Transcription

Ukeplan 6. trinn
Ukeplan 6. trinn
Uke: 34-35
Navn:
Sosial kompetanse: Jeg vil at alle skal få være med når vi gjør noe sammen.
Fag:
Lær dette først:
Videre trening:
Matematikk
Mål: Repetere kapitlene fra
Multi 5.
Hefte: Repetisjon Multi 5a og
5b
Multi på nett:
http://podium.gyldend
al.no/multi-nettoppgav
er#menuItem_5a
Mål: Jeg kan å bruke VØL,
BISON og nøkkelord
Sammen: s. 6-13
To sammen: Oppg. 1 s. 13
Arbeidsbok: s. 3, 4, 5 og 6
Arbidsbok s. 7
Norsk
Naturfag
Mål: Jeg vet hvem Carl von
Linnè og Charles Darwin er.
Jeg kan grunnleggende
teorier om klassifikasjon og
evolusjon.
Sidene: 6-15.
Samfunnsfag
Mål: Jeg vet hvilke land som er
i Norden
RLE
Torsdager:
Vi lager eventyrhefte
Les s. 24 og 25
Oppg. 2 s. 26
Oppg. 3 s. 26
Oppg. 4 s. 26
Sammen s. 6 tom 12
Oppg. 1 s. 13
Ark om norden: Oppg. 2 og 3
s. 13
Mål: Jeg vet hva som menes
med ulike kulturer
Sammen s. 22-25
Arbeisbok s. 10 og 11
English
Mål: Kunne navnet på, og
www.stairs.cdu.no
kjenne igjen, tre ulike teksttyper(dikt/fortellende/dialog).
Chapter 1: Radio Rat Pack.
Textbook p. 6 – 15.
Workbook p. 3 – 11.
Musikk
Mål: Jeg kan notene i c-dur
skalaen.
Musikkteori
Gym
Mål: Forbedre utholdenhet,
styrke, spenst og
bevegelighet.
Joggeturer i nærmiljøet
(orienteringsløp m.m.)
Grunntrening.
Ulike leker.
Mat og helse
K&H
Mål: Jeg kommer godt i gang
med arbeidet mitt. Jeg har god
orden.
Brodere, sy. Tegne. Trearbeid.
Utfordring:
TB p.12-15.
WB p.9.
Mål: Jeg vil bli mer
selvstendig på
kjøkkenet. Jeg kan å
lage enkle og sunne
måltid
Lekser disse to ukene
Til tirsdag
Til onsdag
Uke
34
Til torsdag
English: Tenk
Norsk:
gjennom hvilke mål Arbeisbok s. 8
du skal ha i engelsk
dette skoleåret.
Til fredag
Norsk:
Arbeisbok s. 9
BOKBIND
Ta med gymtøy
(utegym)
Uke English: TB p.8
35 (les og oversett).
WB p.4.
LB: Skriv grønn
rute s. 53
Les s. 46 tom s. 48
English: TB p.9
(les og oversett).
WB p.5+6.
LB: Les s. 49 tom
51
LB: Les s. 52 og 53 LB: Oppg. 6 tom
+ skriv oppg. 4 og 5 10 s. 53. Svar med
s. 53
fulle setninger
Ta med gymtøy
(utegym)
Ukelekse: Ta bokbind på bøkene dine (utfordring: gjør det selv).
Matte:
Uke 34: Gjør ferdig tom kapittel 4 i repetisjonshefte, jobb max en halvtime pr dag.
Uke 35: Gjør ferdig hele repetisjonshefte, jobb max en halvtime pr dag.
Velkommen til et nytt og spennende skoleår :-)
Nytt av året er faget; mat og helse. Vi har delt trinnet i fire i disse timene. Dermed blir
det praktisk matlaging hver andre uke i tre timer.
Dersom barnet ditt har noen form for allergi e.l., vennligst skriv dette ned og send til
kontaktlærer. Fint om du bruker mail.
Alle må huske å ta med forkle til mat og helse timene. Strikk i håret for de som har langt
hår☺
På 6. trinn har vi en regel om at alle skal dusje etter gymnastikk timen.
Eleven tar med melding om han/hun unntaksvik ikke skal dusje :-)
Åshild Kjølseth Sulebak
[email protected]
Tove Hagen Gangstad
[email protected]
Anne Kristin Remvik
[email protected]
Kristine Solvang Nesvik
[email protected]
Per Lorenzen
[email protected]