Nr. 6 - Siv Wiken Terje Greibesland

Comments

Transcription

Nr. 6 - Siv Wiken Terje Greibesland
Agder Kollektivtrafikk AS
Kollektivkonferansen Agder 2015
Om AKT
Agder Kollektivtrafikk AS
= over 45 000 reiser daglig
Bussen binder sammen Agder
Agder
Finansiering
Finansiering av kollektivtrafikken
Vest-Agder fylkeskommune
Kristiansand
kommune
ATP
2008
151 151 000
5 000 000
14 103 750
170 254 750
2009
169 500 000
5 225 000
28 000 000
202 725 000
2010
179 000 000
5 400 000
25 000 000
209 400 000
2011
186 000 000
5 490 000
24 000 000
215 490 000
2012
192 045 000
5 600 000
25 000 000
222 645 000
2013
200 052 000
4 786 000
36 500 000*
241 338 000
2014
215 650 000
3 862 000
37 000 000
256 512 000
2015
233 854 000
3 962 000
43 000 000
*6 MNOK overført
til 2014
Alle tall i NOK
Aust-Agder
fylkeskommune
100 362 000
Sum
381 178 000
Lovgrunnlaget
To valg, drive selv (egenregi) eller konkurranse
•
Lov om offentlig anskaffelse
• Konsesjon
Mål og strategi
Mål og strategiplan 2014-2017:
Visjon for 2020:
Hos oss skal det være enkelt og attraktivt å reise kollektivt.
Mål og strategier for perioden frem til 2017 er definert i plan.
Hva legger AKT vekt på i anbudene
•
•
•
•
•
•
•
•
Benytter samme kontraktsform som ladet for øvrig med lokale tilpasninger
Standardisering
Samarbeid med operatør -incitament
Enkelthet –lett å velge det beste tilbudet
Mindre «pakker»
Egne selskapsfarger
Kontraktsperiode
Anlegg til disposisjon
Erfaring med anbud
•
•
•
•
Flere reisende
Høyre kundetilfredshet
Lavere pris
Krevende modell
L/L Setesdal Bilruter
• Etablert 1920
• Sterk lokal forankring
• Ca. 400 aksjonærer. Ingen
stemmer for mer enn 3,2%.
• Stolthet til selskapet
HVORDAN SIKRE AKTIVITET I
SELSKAPET TIL 100 ÅR I 2020
• Bransjen mot færre og større enheter
• Forholde oss til nye rammebetingelser
• Strategisk arbeid
– Fortsatt selvstendighet
– Bygge egenkapital
– All fokus på anbud i 2015
Anbud i Aust-Agder
• Mindre anbudspakker– større konkurranse
• 2 anbudspakker – avgjørende for oss
• Pakke Vest: Arendal, Grimstad, Lillesand,
Birkeland og Froland
• Pakke Øst: Agder Buss A/S
50% Telemark Bilruter
50% Setesdal Bilruter
Anbudsåpning januar 2014
• Anbud pasientreiser i 6 kommuner
– Tildeling 27. des. 2013. Oppstart 1. jan. 2014
• Åseral. Oppstart 1. juli 2014
• Pakke Øst. Agder Buss AS oppstart 1/1-15
• Pakke Vest. Oppstart Arendal, Grimstad,
Lillesand 1. januar 2015. Resten 1/1-17
Organisering anbudsarbeid
Kjøp av busser
Utfordret bussleverandørene på 5 pkt.:
1.Pris busser
2.Gjenkjøp
3.Service- og reperasjonsavtaler
4.Leasing
5.Oppfølging av bussene i avtaleperioden
•Norsk Scania – «Scania-avtalen»
Oppstart i Aust-Agder
• Nyansatt avd. leder Arendal 1. oktober -14
• Sjåførene fra Nettbuss med over
• Nye Busser – Nytt ruteopplegg – Nye skift
Nytt sanntidssystem – Nytt system Scania
• Kontorpersonell fra Nettbuss 1. januar-15
• Alt skulle fungere optimalt fra 1. jan. 2015
Oppstart Aust-Agder
• Tydelig ansvarsfordeling
• Stor oppmerksomhet på de ansatte
Erfaringer fra oppstarten i Aust Agder
• De første ukene i januar….
• Avvik og kunder
• GOD SAMHANDLING helt avgjørende