Liste over godkjente kursarrangører.

Comments

Transcription

Liste over godkjente kursarrangører.
Side 1 av 6
ADR-kursarrangører pr mars 2015
Navn
P.nr. Poststed
Fylke
Internettadresse
1-2-3 Opplæring AS
ABC Trafikkskole Steinar Myhre AS
Agder storbilskole
Aktiv Trafikkskole
Alta videregående skole
Andøy Trafikkskole
Anleggsskolen AS
5914
2625
4825
6509
9509
8483
9310
Hordaland
Oppland
Vest-Agder
Møre og Romsdal
Finnmark
Nordland
Troms
[email protected]
[email protected]
www.agder-storbilskole.no
www.aktivtrafikk.no
www.alta.vgs.no
[email protected]
www.anleggsskolen.no
AOF Nord avd. Fauske
8200 Fauske
Nordland
http://www.nord.aof.no
AOF Nord avd. Mo i Rana
8610 Mo i Rana
Nordland
http://www.nord.aof.no
AOF Nord avd. Alta
9510 Alta
Finnmark
http://www.nord.aof.no
AOF Nord avd. Harstad
9404 Harstad
Troms
http://www.nord.aof.no
AOF Nord avd. Kirkenes
9900 Kirkenes
Finnmark
http://www.nord.aof.no
AOF Nord avd. Tromsø
9291 Tromsø
Troms
http://www.nord.aof.no
AOF Nord avd. Varangerbotn
9840 Varangerbotn
Finnmark
http://www.nord.aof.no
AOF Nord avd. Svalbard
AOF Nord avd. Troms
AR Transportkompetanse
AS Farlig Gods
Bentz Trafikkskole
Bergen trafikkskole a/s
Bergen Tungbilskole AS
9170
9305
9514
0491
4580
5008
5015
Svalbard
Troms
Alta
Oslo
Vest-Agder
Hordaland
Hordaland
http://www.nord.aof.no
http://www.nord.aof.no
[email protected]
www.farliggods.no
www.bentz.no
[email protected]
( Erstatter liste datert 23. mai 2014 )
Isdalstø
Fåberg
Arendal
Kristiansund
Alta
Andenes
Sørreisa
Longyearbyen
Finnsnes
Blokkebærveien 76
Oslo
Lyngdal
Bergen
Bergen
* G=grunnkurs
1=kl 1
7 = kl 7
T=tank
Telefonnr. Førstegangs Oppfriskning*
opplæring*
G 1 7 T G 1 7 T
98223456 x x x x
90887744 x x x
91103390 x x x
71673400 x x x
78964868 x x x
76147033 x
77861440 x
x
77603545/
x
91307190
77603545/
91307191
77603545/
91307192
77603545/
91307193
77603545/
91307194
77603545/
91307195
77603545/
91307196
79021815
77840739
99752472
23006110
38346100
90765033
55308043
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Side 1 av 6
Side 2 av 6
ADR-kursarrangører pr mars 2015
Navn
P.nr. Poststed
Fylke
Internettadresse
Blakstad videregående skole
4820 Froland
Aust-Agder
Bliksvær kompetanse
Bodø videregående skole
Botn. Aut. Trafikkskole
Bring Cargo AS
Buss & Vogntogskolen
Børstads transport AS
DGM Oslo AS
Eidsvoll videregående skole
Eilertsen Trafikkskole
Eilif Opheim
Eimy Opplæring
EuroLink AS
European Consulting Team AS
Felix Iversen AS
Senja vidaregåande skole
Flekkefjord Opplæringssenter A/S
Forsvarets Kompetansesenter for
Vognførerutdanning
Frederik II VGS avd. Frydenberg
Gand videregående skole
Gerds Trafikkskole as
Gunnar's Kjøreskole
Halaas Trafikkskole AS
Hallingdal brann- og redningstjeneste
iks
Haugaland Transportskole
Haugaland videregående skole
6409
8041
6770
3003
8500
7501
2061
2081
9008
6900
6788
5260
4858
9514
9300
4400
Møre og Romsdal
Nordland
Sogn og Fjordane
Buskerud
Nordland
Nord-Trøndelag
Oslo
Akershus
Troms
Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane
Hordaland
Aust-Agder
Finnmark
Troms
Vest-Agder
( Erstatter liste datert 23. mai 2014 )
Molde
Bodø
Nordfjordeid
Drammen
Narvik
Stjørdal
Gardermoen
Eidsvoll
Tromsø
Florø
Olden
Indre Arna
Arendal
Alta
Finnsnes
Flekkefjord
www.blakstad.vgs.no
[email protected]
[email protected]
www.borstad.no
www.dgm.no
www.eidsvoll.vgs.no
[email protected]
www.ectas.no
www.senja.vgs.no
www.fos.no
Telefonnr. Førstegangs
opplæring*
G 1 7 T
37235300/
x x x
37235386
46770405 x x x x
75651372 x
90189900 x x
32221885 x x x x
76947967 x x x x
74834000 x x
x
95057090 x x x x
92895765 x
95141165 x x x
57742927 x x x
97076611 x x
55240293 x
37026029 x x x x
78435771 x x x x
77850800 x x x
38324100 x x x x
Oppfriskning*
63925580 x
2058 Sessvollmoen
Akershus
1612
4306
4319
9711
6509
Østfold
Rogaland
Rogaland
Finnmark
Møre og Romsdal
www.frederikii.vgs.no
www.gand.vgs.no
www.gerds.no
www.gunnars-kjoreskole.no
www.halaas.no
91724606
51922600
51664411
78462033
71566000
3579 Torpo
Buskerud
[email protected]
96625425 x
5504 Haugesund
5531 Haugesund
Rogaland
Rogaland
www.haugaland-transportskole.no
52708790 x
52865600 x
Fredrikstad
Sandnes
Sandnes
Lakselv
Kristiansund
* G=grunnkurs
1=kl 1
7 = kl 7
T=tank
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
G 1
7
T
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Side 2 av 6
Side 3 av 6
ADR-kursarrangører pr mars 2015
Telefonnr. Førstegangs Oppfriskning*
opplæring*
G 1 7 T G 1 7 T
90926933 x x x x
Navn
P.nr. Poststed
Fylke
Internettadresse
HELDY transportservice
HIRB kompetansesenter for
transportfag, Hundhamaren
HIRB kompetansesenter for
transportfag, Røros
Hoås Bil- og Trailerskole
Hønefoss videregående skole
Inge Mannsåker Trafikkskole
Kirkenes Trafikksenter Tungbil AS
Kompetansesenteret ADR Stjørdal
v/Truls Aas
Knarvik Videregåande Skule
Kvendset Sikkerhetskompetanse
Kristiansund videregående skole
Langvatn trafikkskule
Lomunddal Transport AS
Lundehaugen videregående skole
Lundstad trafikkskole
LEARN
Searig Listing AS
Magne Sommerstad trafikkskole &
Co AS
Maskin og kran opplæring
Hadsel videregående skole
Meldal VGS
Midtnorsk Trafikkompetanse AS
Nordnorsk Trafikkompetanse AS
Midt Troms Kjøreskole
Mo Industripark
3517 Hønefoss
Buskerud
www.heldy.no
7562 Hundhamaren
Sør-Trøndelag
73976802 x
x
x
7374 Røros
Sør-Trøndelag
72411323 x
x
x
x
6643
3501
9440
9916
Sogn og Fjordane
www.honefoss.vgs.no
Buskerud
Nordland
www.kirkenestrafikksenter.no
Finnmark
99637296
32171300
90766395
78992392
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
7500 Stjørdal
Nord-Trøndelag
74802476 x
x
5916
6657
6514
6100
7200
4323
2827
3400
6412
Hordaland
Møre og Romsdal
Møre og Romsdal
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Rogaland
Oppland
Buskerud
Møre og Romsdal
( Erstatter liste datert 23. mai 2014 )
Bøfjorden
Hønefoss
Evenskjer
Hesseng
Isdalstø
Rindal
Kristiansund
Volda
Kyrkjsætrøra
Sandnes
Hunndalen
Lier
Molde
www.knv.hfk.no
www.krsund.vgs.no
www.langvatntrafikkskule.no
www.lundehaugen.vgs.no
www.lundstad.no
www.learn.no
www.lofteservice.no
56355455
90521011
71570500
91852575
90076288
51685900
61172535
05090
71200767
3048 Drammen
Buskerud
90531336
7080
8459
7332
9325
9325
9325
8601
Sør-Trøndelag
Nordland
Sør-Trøndelag
Troms
Troms
Troms
Nordland
47335505
75655800
95711079
41744044
41744044
41744044
75136204
Heimdal
Melbu
Løkken Verk
Bardufoss
Bardufoss
Bardufoss
Mo i Rana
* G=grunnkurs
1=kl 1
www.hadsel.vgs.no
www.meldalvgs.no
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.mip.no
7 = kl 7
T=tank
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Side 3 av 6
x
Side 4 av 6
ADR-kursarrangører pr mars 2015
Navn
P.nr. Poststed
Fylke
Internettadresse
Molde aut. Trafikkskole AS
Morten Vatland Sikkerhetstjenester
NBI Norge AS
Nord-Norsk Trafikksenter AS
Norges Lastebileier-Forbund
NTO - Norsk Transportopplæring, v/
Svein Evjen Garder
6415
4340
1521
9305
9151
Møre og Romsdal
Rogaland
Østfold
Troms
Troms
[email protected]
[email protected]
www.nbi.no
www.nnts.no
www.lastebil.no
Norcert
5601 Norheimsund
Notodden videregående skole
O.B.N. Kurs & Kompetanse
Olav Duun videregående skole
Oldernes trafikkskole AS
Ole Vig videregående skole
Opaas Kompetansesenter
Opplæringskontoret for transportfag
SA - Trøndelag
Opplæringskontoret for transport og
terminalfag
Opplæringskontoret for service og
samferdsel BA
Os vidaregåande skule
Per A. Øren AS
Polarsirkelen videregående skole
Posten Norge AS, region Nord
Rogne Aut. Trafikkskule A/S
Romerike Buss og Trailerskole AS
Sagelv
Salberg kjøreskole AS
3674
1720
7801
9811
7500
3675
( Erstatter liste datert 23. mai 2014 )
Molde
Bryne
Moss
Finnsnes
Storslett
1540 Vestby
Akershus
Telefonnr. Førstegangs
opplæring*
G 1 7 T
71254587 x x
98295682 x
90970563 x x
77850580 x x
41544100 x x x x
95090250 x
Telemark
Østfold
Nord-Trøndelag
Finnmark
Nord-Trøndelag
Telemark
www.notodden.vgs.no
www.olav-duun.vgs.no
www.oldernes-trafikkskole.no
www.ole-vig.vgs.no
www.opaas.no
7075 Tiller
Sør-Trøndelag
www.olkt.no
48211166 x
x
x
6804 Førde
Sogn og Fjordane
91777496 x
x
x
x
0975 Oslo
Oslo
www.logistikkfag.no
5200
6991
8601
9409
6020
2040
9151
9498
Hordaland
Sogn og Fjordane
Nordland
HARSTAD
Møre og Romsdal
Akershus
Troms
Troms
www.hordaland-f.kommune.no/osv 56565600
[email protected]
57714500
x
x
x
Notodden
Greåker
Namsos
Vadsø
Stjørdal
Notodden
Os
Høyanger
Mo i Rana
HARSTAD
Ålesund
Kløfta
Storslett
Harstad
* G=grunnkurs
1=kl 1
www,posten.no
www.rogne.no
www.rbt.as
www.sagelv.no
www.salberg.no
7 = kl 7
T=tank
G 1
7
T
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
91111321/
56559191
35027900
90766819
74216000
78952890
74839400
35013000
[email protected]
Oppfriskning*
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
22257503 x
75199999
95161235
70158560
63943580
41758038
77062000
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Side 4 av 6
Side 5 av 6
ADR-kursarrangører pr mars 2015
Navn
P.nr. Poststed
Fylke
Sandnes Buss og Trailerskole
Sauda vidaregåande skule
Sevendal trafikkskole as
Siw Løkken
Skandinavisk Trafikksenter AS
SKT Farlig gods spesialisten
Skaug Trafikkskole as
Sogn videregående skole
Sogndal vidaregåande skule
Solør Videregående Skole
Statens vegvesen Region midt v/
Ragnar Masdal
Stord trafikkopplæring AS
StrålevernsSpesialisten AS
Surnadal videregående skole
Sveinar Øvergård
Svein Svendsen Trafikkskole
Sørengen Kjøreskole AS
Sørumsand videregående skole
T Brun Trafikkskole
Tangen Trafikkskole AS
Team Trafikkskole as
Team Trafikkskole Måløy
Terje Brakstad
Thor Heyerdahl videreg. skole
Tiller videregående skole
PostNord AS
Trafikk og Transportopplæring AS
Trafikksenteret AS
4309
4201
2301
1475
4696
3018
3400
0805
5856
2345
Rogaland
Rogaland
Hedmark
Akershus
Vest-Agder
Buskerud
Buskerud
Oslo
Sogn og Fjordane
Hedmark
( Erstatter liste datert 23. mai 2014 )
Sandnes
Sauda
Hamar
Finstadjordet
Kristiansand S
Drammen
Lier
Oslo
Sogndal
Braskereidfoss
Internettadresse
www.sauda.vgs.no
www.sevendal.no
www.skantraf.no
www.skaugtrafikkskole.no
www.sogndal.vgs.no
www.soloer.vgs.no
Telefonnr. Førstegangs
opplæring*
G 1 7 T
51620905 x x x
52785660 x x x
62524644 x x x
95169534 x x
38058560 x x x x
92461359 x x x x
32229999 x x x
23465700 x
57676400 x x
62421600 x x
6404 Molde
Møre og Romsdal www.vegvesen.no
71274100 x
x
x
5402
4513
6650
9020
0565
2920
1920
8445
1850
4306
6704
2312
3255
7475
0605
1430
7725
Hordaland
Mandal
Møre og Romsdal
Troms
Oslo
Oppland
Akershus
Nordland
Østfold
Rogaland
Sogn og Fjordane
Hedmark
Vestfold
Sør-Trøndelag
Oslo
Akershus
Nord-Trøndelag
53411882
92291570
71655520
77635381
22381493
61361336
63867600
76157461
69893800
51624542
57851035
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Stord
Rennesv. 196
Surnadal
Tromsdalen
Oslo
Leira
Sørumsand
Melbu
Mysen
Sandnes
Deknepollen
Ottestad
Larvik
Trondheim
Oslo
Ås
Steinkjer
* G=grunnkurs
1=kl 1
www.stordtrafikk.no
www.svein-svendsen.no
www.sorengen.no
www.tangentrafikkskole.no
www.team.no/skolen/
www.teamtrafikk.no
http://thvs.vfk.no/
www.trafikksenteret.no
7 = kl 7
T=tank
33123100
72894000
22329000
95043460
93462000
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Oppfriskning*
G 1
7
T
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Side 5 av 6
Side 6 av 6
ADR-kursarrangører pr mars 2015
Navn
P.nr. Poststed
Fylke
Internettadresse
TrafikkskoleSenteret
2500 Tynset
Hedmark
www.trafikkskolesenteret.com
Transportbransjens opplæringskontor 6490 Eide
Møre og Romsdal www.more.transportfag.no
Transportfagskolen
1738 Borgenhaugen
Østfold
Transportkompetanse Haugesund
5537 Haugesund
Trollheim vekst AS
Undervisningskompetanse Harstad
Utrykningspolitiet
VECTURA AS
Vennesla videregående skole
Voksenopplæringens trafikkskole
Ørland hovedflystasjon
Wright trafikkskole, Fredrikstad
Wright trafikkskole, Oslo
Wright trafikkskole, Tiller
6650
9496
3291
0503
4701
Surnadal
Harstad
Stavern
Oslo
Vennesla
Telefonnr. Førstegangs Oppfriskning*
opplæring*
G 1 7 T G 1 7 T
62481577/
x x
x x x
x
90555450
90539387 x
67971300
52708790/
www.transportkompetanse.no
Rogaland
95261551
www.trollheim.no
Møre og Romsdal
71657777
[email protected] 95161235
Troms
Vestfold
33134400
www.vectura.no
Oslo
22975500
www.vennesla.vgs.no
Vest-Agder
38156825
www.transportfagskolen.no
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
7129 Brekstad
Sør-Trøndelag
www.mil.no
72512000 x
1613 Fredrikstad
0915 Oslo
7075 Tiller
Østfold
Oslo
Sør-Trøndelag
www.wright.no
www.wright.no
www.wright.no
Øvergård's Trafikkompetanse
9020 Tromsdalen
Troms
Ålesund videregående skole
Åm trafikkskule a/s
Åsane Trafikkskole AS
6001 Ålesund
6100 Volda
5828 Bergen
Møre og Romsdal www.alesund.vgs.no
Møre og Romsdal www.aam-trafikkskule.no
www.asane-trafikkskole.no
Hordaland
69319696
22787878
72900050
77635381/
41627117
70107800
70074430
55199200
( Erstatter liste datert 23. mai 2014 )
* G=grunnkurs
1=kl 1
7 = kl 7
T=tank
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Side 6 av 6
x