A3 - Alta Takstoler AS

Comments

Transcription

A3 - Alta Takstoler AS
ALTA TAKSTOLER AS
Kyrre Esaiassen
Daglig leder
TOTALRATING
A3
Økonomi
Firmastruktur
Bransjesammenligning
Toppnotering 5 år på rad
Diplomet tildeles seriøse bedrifter som har innfridd minst 3 av de overnevnte kriterier.
(Rangering fra A3 – A1, hvor A3 er høyeste rangering.)
Diplomet beviser bedriftens troverdighet og anerkjennelse på måten den har forvaltet verdiene
i inneværende år.
(Offentlige tall, bedriftens historikk og bransjeomdømme)
Denne bedrift er blitt vurdert og godkjent av Kredittfakta AS
Org.nummer 993 244 368
Dato 09.11.2015
________________________________________
Styreleder
Kredittfakta AS