Engen/ Svartisen området

Comments

Transcription

Engen/ Svartisen området
Engen/ Svartisen området
1. Kai/parkering Holandsvika
5. Brestua
2. Kai/ marina Engen
6. Skogsvei/sti forbi Svartisen Gård
10. Til Tåkeheimen/ Helgelandsbukken
3. Engen Gård
7. Almlifjellet
11. Prins Olav’s vei
4. Vei til Brestua/breen
8. Engenbreen
12. Fonndal
9. Prins Olav’s vei
13. Til Rendalsvik
(Glomfjord) 
( Halsa)
1
Fv 17
3
7
6
2
4
5
13
9
8
12
10