Nettbasert master i systems and control engineering

Comments

Transcription

Nettbasert master i systems and control engineering
Høgskolen i Telemark
Nettbasert master i
systems and control engineering
- noe for deg?
Høgskolen i Telemark, fakultet for teknologiske fag starter høsten 2015 opp et unikt nettbasert deltids
masterstudium innen "systems and control engineering", som stort sett tilsvarer teknisk kybernetikk.
•
•
•
Ønsker du å ta en mastergrad?
Har du utdanning som tilsvarer bachelorgrad innen automatiserings-, data-, elektro- eller
mekatronikkfag?
Er du i et etablert arbeids- og/eller familieforhold som gjør det vanskelig å følge tradisjonell
campusbasert undervisning?
Hvis "ja", kan dette studietilbudet være midt i blinken for deg!
Studieopplegg
•
•
•
•
•
•
Varighet: Deltidsstudium over 4 år (2 år for tilsvarende ordinært campusbasert studium).
Språk: Undervisningen foregår på engelsk, med engelsk pensumlitteratur (som for ordinært
campusstudium).
Samlinger: Oppstartssamling på campus Porsgrunn i august for alle nye studenter med
innføring i aktuelle nettverktøy, informasjon om HiT og fakultet for teknologiske fag, samt
sosiale aktiviteter. I slutten av hvert semester vil det være en samling som omfatter praktiske
oppgaver på fysisk utstyr og evt. spesialkurs. Samlingene varer noen dager, men varigheten
kan variere noe fra semester til semester. Studenten må selv dekke reise og opphold.
Eksamen (sluttprøve): Samme som for campusstudenter, men kan etter avtale gjennomføres
ved en lokal høgskole eller videregående skole.
Pedagogikk:
o Videoopptak av forelesninger eller forhåndsproduserte tematiske videoer gjort
tilgjengelig på Radix, som er HiTs plattform for publisering av multimedia.
o Fortrinnsvis asynkrone undervisningsaktiviter, dvs. at lærer og student ikke trenger
være på nettet samtidig, bortsett fra ved evt. online veiledning.
o Undervisningsplan, øvinger, løsninger og supplerende litteratur er tilgjengelige i
undervisningssystemet Fronter eller på emnets webside.
o Nettbasert veiledning via epost eller webkonferanseverktøyet Omnijoin.
o Laboratoriearbeid som for campusstudenter, men gjennomført på samlinger.
o Øvinger og prosjekter, individuelt eller i samarbeid med andre.
o Undervisningsressurser tilrettelegges mest mulig likt for nett- og campusstudenter.
Programvare: Fri tilgang til Fronter, Omnijoin og Radix, samt F-Secure antivirus, Endnote
og MS Office Pro Plus-programpakken via Office 365, for både Mac og Windows.
2
Studieplan
FM1006
Modeling and Simulation of
Dynamic Systems
Sem. 8
V-19
Samling 7
Sem. 7
H-18
Samling 6
10
5
SCE1213
Hard/Soft Sensors in Process
Measurements
5
SCE2206
System Identification and
Optimal Estimation
5
10
SCE1306
Object-Oriented Analysis, Design,
and Programming
SCE2006
Industrial Information
Technology
Sem. 6
V-18
Samling 5
Samling 4
Sem. 5
H-17
Sem. 4
V-17
10
SCE1106
Control with Implementation
SCE2113
Multivariable Data Analysis
Samling 3
Sem. 3
H-16
Sem. 2
V-16
Samling 2
Samlinger
Oppstartssamling
Emne
Samling 1
Sem. 1
H-15
Nedenfor er studieplanen for kullet med opptak høsten 2015. Valgemner velges slik at sum studiepoeng blir 10.
Samlinger holdes i slutten av semestrene (men ingen samling etter siste semester). Det er en oppstartssamling i
august før første semester. Detaljerte emnebeskrivelser fins på http://hit.no. Det tas forbehold om endringer.
5
10
SCE4206
Systems and Control Laboratory
5
SCE4106
Predictive Control
5
SCE4006
Project
10
SCEV3006
(Valgemne)
Advanced Control
(5)
SCEV3115
(Valgemne)
Industrial Optimization
(5)
FM3110
(Valgemne)
Project Manag. and Cost Eng.
(5)
SCEV3215
(Valgemne)
Modelling and Simulation with
Modelica
(10)
FMH606
Master Thesis
30
Nettbaserte masterstudier i Process Technology og Energy and Environmental Technology startes høsten 2016.
2
3
Søknad og opptak
•
•
Søknad: Frist 15. april. Lokalt opptak. Søknad sendes inn via Søknadsweb på www.hit.no.
Opptakskrav: Som for opptak til campusbasert masterstudium, dvs. bachelorgrad innen
automatiserings-, data-, elektro- eller mekatronikkfag som inneholder emner i
reguleringsteknikk, programmering, elektronikk og matematikk III eller tilsvarende.
Kontakter
Funksjon
Navn
Epostadresse
Telefon
Studiekoordinator
(faglige og pedagogiske
saker)
Finn Aakre Haugen,
1. am.
[email protected]
35575166
Administrasjon
Anne M. H. Blichfeldt,
seniorrådgiver
[email protected] 35575108
Opptak
Opptakskontoret
[email protected]
Studiets hjemmeside
www.hit.no
Oppdatert 05.01.15 av Finn Aakre Haugen ([email protected]).
3
35575300