Tegningsblankett - Børgefjellsenteret

Comments

Transcription

Tegningsblankett - Børgefjellsenteret
Tegningsblankett
Undertegnede tegner seg herved for _____________ (antall) aksjer a NOK 400 i
Børgefjellsenteret AS (Organisasjonsnummer 964 357 390).
Totalsum jeg tegner for er NOK ______________.
Minimumstegning er 20 aksjer (8000 kr).
Summen, tilsvarende aksjer jeg blir tildelt, vil bli innbetalt til Børgefjellsenteret AS, konto
4448.46.79719 innen 1. september 2015.
_______________________________________
Forplinktende underskrift. Signerer du for bedrift må du ha signaturrett.
Opplysninger om aksjonær:
Navn: ___________________________________________
Adresse: ____________________________________________________________
Postnummer/Sted: ____________________________________________________
Personnummer/Organisasjonsnummer: ____________________________________
Tlf: __________________________ Mob. tlf: _______________________
E-post: _____________________________________________________________
E-postadresse må fylles inn, tildeling sendes pr. e-post.
Blanketten kan skannes og sendes til Børgefjellsenteret AS på e-post til [email protected]
eller pr. post til Børgefjellsenteret AS, 7898 Limingen.
Tegningsblanketten må være oss i hende innen 1. september 2015.

Similar documents