Programme - Implement Consulting Group

Comments

Transcription

Programme - Implement Consulting Group
INVITASJON – IMPLEMENT LEARNING INSTITUTE
Profesjonell prosjektatferd gir effekt på
bunnlinjen
Kom på frokostmøte 21. oktober – og få inspirasjon, konkrete verktøy og nye
perspektiver på hvordan ditt selskap kan lykkes med prosjektarbeid
God prosjektledelse gir fortrinn
Mange strategiske målsettinger i dag
krever nytenking og samhandling på
tvers av organisatoriske enheter. Å
kunne definere et tydelig mål, sette
sammen ressurser på tvers av enheter
og arbeide systematisk mot målet, er
blitt en viktig konkurransefaktor. Det
gir virksomheten fleksibilitet og styrke
til å håndtere utfordringer og gripe
muligheter.
De fleste virksomheter ser i dag på
prosjektledelse som en grunnleggende
ledelsesdisiplin, og prosjekt som en
arbeidsform som det er viktig å mestre. Men dette er enklere i teorien enn
i praksisen. Vellykket prosjektledelse
krever kompetente prosjektledere,
men også en organisasjon som er i
stand til å realisere nytten av godt
prosjektarbeid.
Dette vil vi fortelle mer om på frokostmøtet. Du vil høre gode eksempler på
hva som skal til for å skape en sterk
prosjektkultur, og vi kommer innom
implementconsultinggroup.com
noen av de vanlige utfordringene
knyttet til prosjektarbeid:
•Hvordan sikre at det er sammenheng
mellom enkeltprosjekter og den samlede strategi?
•Hvordan frigjøre de riktige ressursene
og sikre effektivt samarbeid?
•Hvordan ta beslutninger i en
prosjektstruktur?
•Hvordan sikre god dialog og forankring i linjen underveis, og etter
overlevering?
•Hvordan sikre god overlevering av
leveranser og ansvar for gevinstrealisering når prosjektet avsluttes?
John Ryding Olsson er en anerkjent
prosjektguru og forfatter av den bestselgende danske prosjektlederboken
«Makt i prosjekter, programmer og porteføljer». John kommer for å dele sine
perspektiver på den vellykkede skandinaviske tilnærmingen til lederskap
innenfor prosjektarbeid. Han fokuserer
på viktigheten av å koble strategiske prioriteringer til prosjektarbeidet.
Innlegget henter inspirasjon fra fersk
forskning og han belyser problemstillingene gjennom en rekke praktiske
case-studier, som alle er preget av å ha
skapt stor effekt på salget til de involverte selskapene. John vil også røpe
noen av de mest spennende idéene
i hans nye bok om prosjektlederens
lederroller.
Eric Andersen er ansvarlig for og eier
metodikken og rammeverket for forretningsprosjektene i Gjensidige – et
konsern i sterk vekst og som stadig
utvikler nye forretningsområder. Mye
av utviklingen skjer gjennom prosjekter. God prosjektledelse er derfor en
avgjørende disiplin for å sikre resultater, timing og forankring. Eric forteller
historien om hvordan Gjensidige har
profesjonalisert måten konsernet gjennomfører prosjekter på. Han legger
stor vekt på verdien i å sikre en felles
forståelse, og etablere et felles rammeverk for å sikre gjenkjennelighet på
tvers av prosjektene.
INVITASJON – IMPLEMENT LEARNING INSTITUTE
Profesjonell prosjektatferd gir effekt på
bunnlinjen
Kom på frokostmøte 21. oktober – og få inspirasjon, konkrete verktøy og nye
perspektiver på hvordan ditt selskap kan lykkes med prosjektarbeid
NYHET! Vi starter opp kurs i prosjektarbeid!
Behovet for kompetente prosjektledere er stadig stigende. Implement Learning
Institute åpner derfor nå i Norge med en rekke kompakte og energifylte kurs i
prosjektarbeid. I tillegg til et spisset faglig innhold, legger vi vekt på å skape en
annerledes og interaktiv opplevelse, som tar deltakerne fra innsikt til handling.
Vi vil tilby både åpne kurs og bedriftstilpassede kurs. Du vil få mer informasjon
om dette på frokostmøtet.
PROGRAM
08:30
Dørene åpnes, lett frokost, kaffe og te
09:00
Velkommen og introduksjon
09:10
Profesjonell prosjektatferd gir effekt på bunnlinjen
09:45
Kort pause og networking
10:00
Gjensidige – prosjektledelse som avgjørende disiplin for å sikre
gevinstrealisering
10:30
Oppsummering og erfaringsutveksling
11:00Programslutt
PRAKTISK INFORMASJON
Tid
Onsdag, 21. oktober kl 09:00-11:00
(frokost serveres fra kl 08:30)
Sted
Implement Consulting Group,
Munkedamsveien 35, 0250 Oslo
Pris
Gratis for venner av Implement
Consulting Group
Påmelding
Implementconsultinggroup.com/
profesjonellprosjektatferd
Kontakt
Hvis du har noen spørsmål knyttet
til dette arrangementet, ta kontakt
med:
Ann-Christine Moberg
+ 47 409 09 800
[email protected]
eller
Henriette Fogh Lundekvam
+47 995 69 555
[email protected]
implementconsultinggroup.com