FAU består av en klassekontakt fra hver klasse.

Comments

Transcription

FAU består av en klassekontakt fra hver klasse.
Klassekontakter 2015/2016
Klasse
Fornavn
Etternavn
Mailadr
1A
1A vara
1B
1B vara
1C
1C vara
1D
1D vara
1E
1E vara
Gr2-1
Gr2-1 vara
Gr2-2
Gr2-2 vara
Gr2-3
Gr2-3 vara
Gr2-4
Gr2-4 vara
Gr2-5
Gr2-5 vara
3A
3A vara
3B
3B vara
3C
3C vara
3D
3D vara
4A
4A vara
4B
4B vara
4C
4C vara
4D
4D vara
5A
5A vara
5B
5B vara
5C
5C vara
Anne
Solveig
Ingvild
Selma
Kevin S.
Cecilie
Elizabeth
Katrine
Sarah Wenneberg
Aase
Lene
Sigrid
Fey
Tanja
Vibeke
Katharina
Kristin
Martin
Geir
Erik
Simen
Fey Blaas
Maren
Caroline Sesvold
Erik
Merethe
Gry
Cecilie
Randi
Ole-Christian
Øyvind
Hege Pram
Luis A.
Lise
Anne-Line
Elin
Turid Helene
Jorunn B.
Nina Birgitte
Unn
Cecilie
Inger Opedal
Bråtveit
Sevik
Sundt
Ilyas
Johansen
Holm
Lensberg
Gramshaug
Svendsen
Sætrang
Nymoen
Lønn
Wallann
Hauge Reine
Bjørnengen
Gjeruldsen
Alsos
Gudmundsen
Landsgård
Devold
Eriksen
Wallann
Helland
Tørring
Myrind
Bryhni
Arvnes
Giil
Johannessen
Amundsen
Øfsthus
Berger
Da Conceicao
Bjerke
Slette Christensen
Storvik-Olsen
Ødegård
Øystese
Kallestad
Tiller
Reiersen
Paulsrud
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
6A
6A vara
6B
6B vara
6C
6C vara
6D
6D vara
7A
7A vara
7B
7B vara
7C
7C vara
7D
7D vara
Atle
Knut Arne
Kristine
Bjørn
Kjersti
Rita
Arne
Henriette
Inger Hagerup
Unn
Hildegunn Karen
Lisbet Dokka
Otto Sivertsen
Elin
Simen
Svein
Carlsen
Egeland Moen
Stenstad
Lauksund
Aagaard
Aarvold
Berner
Eriksen
Jenssen
Tiller
Tofting
Ophus
Roheim
Lyngstad
Eriksen
Huset
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Styret 2015/2016
Vegard Opedal Paulsrud- leder
Kristin Ask- nestleder
Hildegunn Brattvåg - kasserer
Kjetil Manheim - sekretær
Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et
arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell
medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal
representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. FAU
består av en representant fra hver klasse.